Elementy ochrony przeciwpożarowej budynku

Elementy ochrony przeciwpożarowej budynku

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku na odpowiednim poziomie zależy od bardzo wielu elementów. Kluczową kwestią jest prawidłowe wyznaczenie stref pożarowych oraz stosowanie produktów o odpowiedniej klasie ognioodporności.

Trzeba też pamiętać o odpowiednim rozmieszczeniu kanałów wentylacyjnych oraz oddymiających, a także odpowiednim zabezpieczeniu przejść instalacyjnych.

Ściany przeciwpożarowe

To przegrody wykonane z niepalnych materiałów, które oddzielają od siebie poszczególne strefy pożarowe. Takie ściany dodatkowo mogą też pełnić funkcję nośną. Mogą one mieć budowę jedno- lub dwuwarstwową. Bardzo ważną kwestią jest ograniczenie powierzchni przeszkleń do 10% oraz drzwi do maksymalnie 15% całej przegrody. Trzeba też pamiętać, że wszystkie wyroby użyte do budowy takiej ściany muszą mieć odpowiednią klasę ognioodporności.

Kanały wentylacyjne i oddymiające

Trzeba pamiętać, że kanały wentylacyjne oraz oddymiające muszą być wykonane z materiałów niepalnych. W takich kanałach muszą być rozmieszczone klapy przeciwpożarowe, które zamykają się przy znacznym wzroście temperatury. Dzięki temu ogień nie może rozprzestrzeniać się poprzez kanały poza strefę pożarową. Przewody oddymiające natomiast służą do bezpiecznego odprowadzania dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych. Projektując kanały trzeba brać pod uwagę takie parametry jak ciśnienie oraz wilgotność środowiska, w którym będą prowadzone. Aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo pożarowe, ale również wygodę użytkowania pomieszczenia należy też w projekcie uwzględnić przewidywaną wysokość użytkową pomieszczenia.

Przejścia instalacyjne

Kolejną ważną kwestią jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przejść instalacyjnych. Są one kolejnym newralgicznym elementem budowy, ponieważ niezabezpieczone mogą stać się łatwą drogą do rozprzestrzeniania się ognia w całym obiekcie. Przejścia instalacji przez przegrody powinny być zabezpieczone odpowiednimi materiałami uszczelniającymi, które podczas pożaru pęcznieją i zamykają światło otworów, przez które mógłby przedostać się ogień.