Krycie dachówką od podstaw

Dachówki ceramiczne są pokryciem niezwykle trwałym oraz odpornym na warunki atmosferyczne. Wykonane z surowców ekologicznych, w coraz doskonalszych technologiach, nie porastają mchem i nadają się również do renowacji starych budynków. Duży wybór dachówek oraz elementów uzupełniających pozwala na krycie dachów nawet o bardzo skomplikowanych kształtach.

dachowka_braas_dachybb

Materiały do pokryć dachówkami:

a) materiały podstawowe: dachówki i gąsiory (na kalenicę i naroża),
b) materiały pomocnicze:

− zaprawa wapienna o niskich markach zmieszana z włóknami pochodzenia zwierzęcego
(do uszczelniania spoin) lub kit trwale plastyczny z tworzyw sztucznych (polkit),
− drut miękki ocynkowany ø 1÷1,6 mm przeznaczony do przywiązywania dachówek do łat,
− gwoździe kwadratowe do mocowania dachówek i gąsiorów.

Pod względem materiałowym dachówki dzieli się na: ceramiczne i cementowe.

Ze względu na kształt dachówki dzieli się na:

− karpiówka,

− klasztorna,

− esówka (holenderka),

− marsylska,

− mnich, mniszka

Do układania dachówek można przystąpić po:

− wyprowadzeniu ponad dach wszystkich elementów przechodzących przez pokrycie dachowe,
− wykonaniu podkładu z łat (rozstaw łat zależy od rodzaju dachówki),
− wykonaniu obróbek blacharskich.

Krycie dachu zaczyna się od okapu (dolny rząd dachówek powinien być oparty na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i pokrytej pasem blachy), a kończy się przy kalenicy. Jeżeli uszczelniamy spoiny zaprawą, prace wykonujemy w temperaturze powyżej 5°C.

Rozstaw łat:

− dachówka zakładkowa 30–32 cm,
− dachówka marsylska 34–36 cm,
− dachówka holenderka 26–32 cm.

Dachówki układa się na sucho zakładając zaczep na łatę (brak zaczepu dyskwalifikuje dachówkę). Poszczególne rzędy dachówek zachodzą na siebie. Styki dachówek prostopadłe do okapu są przesunięte o połowę szerokości dachówki w sąsiadujących ze sobą rzędach. Dachówki mocuje się do łat i sposób mocowania zależy od typu dachówek, pochylenia dachu i strefy klimatycznej.

Przy kryciu dachu dachówką karpiówką postępuje się podobnie, tylko można kryć pojedynczo (pokrycie nieszczelne) lub podwójnie.

Rozróżnia się dwa rodzaje pokryć podwójnie: w koronkę (fot. 1) oraz w łuskę (fot. 2). Oba rozwiązania są równie trwałe i estetyczne, a koszty ich realizacji – zbliżone. W obu wypadkach w każdym przekroju poprzecznym warstw dachu występują dwie dachówki. Krycie w łuskę – rozstaw osiowy łat wynosi 5–15 cm. Po ułożeniu ostatniego rzędu dachówek kryje się naroża i kalenicę gąsiorami.

Odbiór pokryć z dachówki polega na sprawdzeniu:

− prawidłowości ułożenia dachówek,
− rozmieszczenia styków i wielkości zakładów,
− równości powierzchni porycia,
− zamocowania dachówek i szczelności pokrycia,
− oparcia dachówek na okapie, wykonania koszy,
− wykonania kalenic i grzbietów.

Redakcja BudNews, Władysława Maria Francuz: Wykonywanie dachów i stropodachów, fot. Tondach, Jopek