Od czego zależy koszt wykonania ściany z betonu komórkowego?

Koszt wykonania ściany z betonu komórkowego

Jednym z materiałów budowlanych służących do wznoszenia przegród murowych jest beton komórkowy. To materiał o korzystnych parametrach użytkowych, który zapewnia trwałość konstrukcji i wysoką izolacyjność termiczną. Od czego uzależniony jest koszt wykonania ścian z tego materiału murowego?

Właściwości betonu komórkowego

Beton komórkowy ma charakterystyczną, „komórkową” strukturę wewnętrzną. Tworzą ją pory z „uwięzionym” powietrzem, taka struktura wpływa na bardzo dobre właściwości termoizolacyjne materiału (powietrze jest bardzo dobrym izolatorem).

Z betonu komórkowego można wznosić ściany o różnym układzie warstw, w tym ściany zewnętrzne: jednowarstwowe pozbawione warstwy izolacyjnej, dwuwarstwowe czy też trójwarstwowe. Wystarczy dobór odpowiedniej gęstości materiału – im niższa gęstość objętościowa bloczków z betonu komórkowego, tym są one lżejsze i  mają wyższą izolacyjność termiczną (tj. bloczki najniższych gęstości, to bloczki „najcieplejsze”, z których można wznosić ściany jednowarstwowe).  

Koszt wykonania ściany z betonu komórkowego

Przy wyborze materiałów murowych inwestorzy często na samym początku zwracają uwagę na koszty przeprowadzenia prac z użyciem konkretnych produktów. Jest to zrozumiałe, ale nie powinno jednocześnie eliminować spojrzenia na materiał w perspektywie parametrów i ich istotności w trakcie długoletniego etapu eksploatacji obiektu.

Ile kosztuje wzniesienie przegrody z wykorzystaniem takiego materiału jak beton komórkowy? Cena końcowa 1m2 ściany jest składową kilku czynników. Wśród nich wymienić należy na pewno układ warstw przegrody zewnętrznej, rodzaj elementu murowego i izolacji termicznej, czy też typ wykończenia elewacji. Znaczącym kosztem jest również wycena robocizny, która regionalnie może się istotnie różnić.

Układ warstw przegrody i jego wpływ na koszty wzniesienia ścian

Pod względem układu warstw najprostsze są ściany jednowarstwowe, w których elementy murowe łączą w sobie rolę konstrukcyjną oraz izolacyjną. Do murowania takich przegród można zastosować bloczki H+H TERMO o szerokości 480 mm, których współczynnik przenikania ciepła ściany wyniesie 0,19 W/(m2·K).

Przy murowaniu przegród dwuwarstwowych, inwestor ponosi koszt nie tylko samego materiału murowego, ale i ocieplenia, np. styropianem czy wełną mineralną, oraz wykończenia ściany tynkiem.

Najbardziej skomplikowaną strukturą są ściany trzywarstwowe, w których występują dwie warstwy elementów murowych – warstwa konstrukcyjna oraz warstwa osłonowa. Pomiędzy nimi znajduje się zwykle warstwa izolacji termicznej.