Sprzątanie po remoncie: jak łatwo usunąć zabrudzenia tynkiem, farbą i innymi materiałami budowlanymi?

Zanim mieszkanie po remoncie będzie gotowe do użytku, konieczne jest staranne wyczyszczenie mebli, podłóg i okiennych framug. Po pracach remontowych w pomieszczeniach unoszą się duże ilości pyłu i kurzu, a na powierzchniach mogą pozostać nieestetyczne zabrudzenia, takie jak zachlapania tynkiem lub farbą.

Chcąc uniknąć uszkodzenia i zabrudzenia mebli, można przenieść je w jedno miejsce i przykryć folią. Nie można tego zrobić w odniesieniu do szaf w zabudowie. Na czas remontu należy opróżnić je i zabezpieczyć od zewnątrz folią. Niezabezpieczenie mebli i ich zawartości może spowodować, że po remoncie sprzątanie mieszkania będzie utrudnione i czasochłonne.

Usunięcie odpadów

Po remoncie należy zacząć od usunięcia odpadów i pyłu. Odpady należy zebrać i posegregować do odrębnych worków na śmieci – mowa o kartonach, folii i innych tego typu pozostałościach po remoncie. Gruz powinien zostać wywieziony wcześniej, w specjalnym kontenerze, bo uprzednim umówieniu terminu ze spółką odpowiedzialną za wywóz, gromadzenie i utylizację odpadów w gminie lub mieście.

Odkurzanie mieszkania

Nieusunięcie kurzu i pyłu przed sprzątaniem na mokro sprawi, że zamienią się w trudną do usunięcia maź. Do odkurzenia mieszkania po remoncie warto użyć specjalnego odkurzacza przemysłowego. Drobiny tynku, pył i kurz zostaną dzięki temu szybko i efektywnie usunięte. W pierwszej kolejności należy usunąć pyły z sufitu, a następnie ze ścian i posadzki.

Używając domowego odkurzacza należy mieć na uwadze, że posiada on mniejszą pojemność i wytrzymałość w porównaniu z przemysłowym. Z tego względu większe zabrudzenia należy zamieść miotłą i szufelką. Odkurzanie mieszkania po remoncie wymaga powtórzenia. Kurz i pył utrzymują się w powietrzu nawet po kilku godzinach od zakończenia prac.

Sprzątanie na mokro

Po pozbyciu się kurzu i pyłu oraz innych zanieczyszczeń „na sucho” można przejść do umycia zabrudzonych powierzchni. Podczas remontu powstają trudno do usunięcia zabrudzenia, z którymi zwykle stosowane środki czystości mogą sobie nie poradzić. Do oczyszczenia powierzchni przydatne będą zatem chłonne szmatki oraz gąbki i profesjonalne preparaty czyszczące, dobrane stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni. Przed rozpoczęciem czyszczenia „na mokro” należy obowiązkowo założyć rękawiczki ochronne. Specjalne preparaty usuwające np. zabrudzenia z tynku, mogą zawierać silnie działające, żrące substancje, których kontakt ze skórą powoduje jej uszkodzenie.

Oczyszczenie ścian

Sprzątanie po remoncie nie powinno obejmować ścian, które były świeżo malowane. Okres potrzebny na utrwalenie się powłoki malarskiej wynosi nawet do 28 dni. Dopiero po zakończeniu wiązania powłoki można przystąpić do mycia ścian, przy użyciu minimalnej ilości wody i delikatnego detergentu. Jeżeli farba posiada powłokę zmywalną, nie ma obawy o jej uszkodzenie, natomiast w przypadku standardowych farb nieumiejętne mycie może spowodować rozmoczenie farby i uszkodzenie jej warstwy.

Mycie okien i podłóg

Framugi okien i podłoga mogą ulec zabrudzeniom, takim jak np. zachlapania farbą. Farby wodorozcieńczalne można usunąć wilgotną szmatką, natomiast farby rozpuszczalnikowe wymagają zastosowania rozpuszczalnika. Środek do usunięcia farby musi być adekwatny do rodzaju zabrudzenia i czyszczonej powierzchni, co ma znaczenie szczególnie w przypadku oczyszczania kamiennych i drewnianych powierzchni wrażliwych na uszkodzenia.

Usunięcie pozostałości zapraw cementowych i wapiennych, w tym klejów do okładzin, fug i zapraw tynkarskich wymaga zastosowania specjalnych preparatów dostępnych w sklepach z chemią budowlaną. Przed użyciem należy je rozcieńczyć stosownie do zaleceń producenta. Do usunięcia tego typu zabrudzeń należy wykorzystać szczotkę lub gąbkę.

Jedynie miejsca szczególnie mocno zabrudzone trzeba nasączyć preparatem nierozcieńczonym. Po odczekaniu chwili można je usunąć gąbką, a następnie starannie opłukać wodą. Usuwając zabrudzenia specjalnymi preparatami należy zachować szczególną ostrożność – omyłkowe zachlapanie tynku, okładziny wypełnionej fugą, albo powłoki malarskiej może zakończyć się ich rozpuszczeniem i powstaniem nieestetycznych przebarwień. Tego typu preparaty są przeznaczone do stosowania miejscowego, w minimalnych ilościach.