Wymagania dla szkół
Szkoły budowlane

Wymagania dla szkół kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji

Wymagania dla szkół kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz wymagana liczba godzin lekcyjnych. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: – stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej […]

Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Szkoły budowlane

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – nauka zawodu

Technik chłodnictwa i klimatyzacji to nowy zawód, który od roku szkolnego 2015/2016 można będzie zdobyć w wybranych technikach. Poniżej prezentujemy kompetencje absolwentów tego kierunku, oraz program nauki zawodu. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: […]

technikum budowlane
Szkoły budowlane

3 nowe zawody wprowadza Ministerstwo Edukacji

8 sierpnia 2014 na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1140,  wprowadzono 3 nowe zawody do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Już w roku szkolnym 2015/2016 będzie można podjąć naukę w technikum i po ukończeniu uzyskać tytuł: technika chłodnictwa […]