Wymagania dla szkół
Szkoły budowlane

Wymagania dla szkół kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji

Wymagania dla szkół kształcących w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz wymagana liczba godzin lekcyjnych. 3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne: 1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: – stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej […]