Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem PKWiU

Wynajem sprzętu budowlanego
Ciągłość prac oraz odpowiednia ich klasyfikacja to jeden z priorytetów każdego przedsięwzięcia. Od 2017 roku coraz częściej pojawia się problem z odwrotnym obciążeniem, który dotyczy także wszelkiego rodzaju usług budowlanych. Warto podkreślić, że w załączniku nr 14 do ustawy o podatku VAT nie zostały umieszczone żadne informacje, które dotyczyłyby problematyki wypożyczania maszyn i urządzeń budowlanych.

Wynajem sprzętu budowlanego a prawidłowe opodatkowanie

Według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygnaturze 0114-KDIP1-2.4012.45.2017.2.KT z 22 czerwca 2017 roku w ramach PKWiU 43.99.90.0 jako „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” powinny być uwzględnione usługi wynajmu sprzętu z operatorem, a co za tym idzie, należy je opodatkować zgodnie z zasadami odwrotnego obciążenia.

 Wynajem sprzętu budowlanego, czyli kilka słów na temat identyfikacji

Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem PKWiU powinien został sklasyfikowany pod numerem PKWiU 43.99.90.0. W ramach potwierdzenia tej klasyfikacji można odwołać się do pisma z 17 sierpnie 2016 roku Urzędu Statystycznego. Decyzja ta została potwierdzona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, przy czym nadano jej sygnaturę 2461-IBPP2.4512.777.2016.1.BW. chodzi w tym przypadku o interpretację indywidualną z 1 grudnia 2016 roku, dotyczącą wykonywania pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, które gdzie indziej nie zostały sklasyfikowane.

Na podstawie przytoczonych rozważań należy stwierdzić, że wynajem sprzętu budowlanego z operatorem PKWiU powinien być każdorazowo odpowiednio klasyfikowany. Znowelizowane przepisy wcale nie ułatwiają przedsiębiorstwom „matkom” i podwykonawcom funkcjonowania. Przeciwnie. Znacznie je utrudniają, ponieważ przebrnięcie przez gąszcz niuansów jest co najmniej trudne. Wprowadzona 1 stycznia 2017 roku rewolucyjna koncepcja rozliczania podatku VAT nieustannie budzi szereg wątpliwości i skłania do zadawania szeregu pytań.