Nowy reprezentant SSO w Komitecie Certyfikacji ITB

Pawe艂 Pogorzelec zosta艂 nowym przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz System贸w Ocieple艅 (SSO) w Komitecie ds. Certyfikacji w Instytucie Techniki Budowlanej. Komitet jest organem opiniuj膮co-doradczym w kwestiach dotycz膮cych obiektywnego i bezstronnego prowadzenia dzia艂alno艣ci certyfikacyjnej wyrob贸w budowlanych. SSO, rozumiej膮c znaczenie procesu niezale偶nej certyfikacji wyrob贸w oferowanych konsumentom, od lat aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu powo艂anego przez ITB.

Stowarzyszenie na Rzecz System贸w Ocieple艅, dzia艂aj膮ce od 2003 roku, zrzesza czo艂owych producent贸w system贸w ETICS oraz ich komponent贸w w Polsce. Wed艂ug szacunk贸w w Polsce wykonuje si臋 rocznie ponad 40 mln metr贸w kwadratowych ocieple艅 i jest to najwi臋kszy rynek w Unii Europejskiej. 鈥 Odpowiedzialni producenci, a takich zrzesza SSO, wk艂adaj膮 wiele wysi艂ku w celu zapewnienia ich odbiorcom wyrob贸w, kt贸re nie tylko przyczyni膮 si臋 do bie偶膮cej poprawy efektywno艣ci energetycznej budynk贸w, ale zapewni膮 realizacj臋 tego celu w spos贸b trwa艂y i d艂ugookresowy. Weryfikacja jako艣ci produkt贸w przez niezale偶ny o艣rodek badawczy jest zatem kluczowa. St膮d nasze wsparcie dla dzia艂a艅 ITB w tym zakresie 鈥 skomentowa艂 nominacj臋 Paw艂a Pogorzelca prezes SSO dr in偶. Jacek Michalak.

Zak艂ad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej jest jedn膮 z dzia艂aj膮cych w Polsce jednostek mog膮cych niezale偶nie i obiektywnie oceni膰 wyroby budowlane. Jego misj膮 jest zapewnienie funkcjonowania na jednolitym rynku krajowym i europejskim wyrob贸w i us艂ug budowlanych, kt贸rych poziom zosta艂 potwierdzony niezale偶nym certyfikatem Zak艂adu, oraz potwierdzanie funkcjonowania system贸w zarzadzania w organizacjach obj臋tych certyfikatami Zak艂adu. 鈥 Komitet ds. Certyfikacji, reprezentuj膮cy wszystkie strony bior膮ce udzia艂 lub zainteresowane procesem certyfikacji wyrob贸w, zosta艂 wyodr臋bniony w ramach struktur ITB, aby zapewni膰 bezstronno艣膰 i autonomi臋 dzia艂a艅 Zak艂adu. Maj膮c na uwadze, jak istotnymi s膮 zabiegi ITB w celu zagwarantowania naszym klientom rzetelnej i obiektywnej informacji o dost臋pnych na rynku wyrobach, SSO od dawna uczestniczy w pracach Komitetu. Mam nadziej臋, 偶e jako przedstawiciel Stowarzyszenia przyczyni臋 si臋 do potwierdzenia obiektywno艣ci i niezale偶no艣ci w codziennej dzia艂alno艣ci Instytutu z jednej strony, a z drugiej b臋d臋 m贸g艂 skutecznie przekazywa膰 stanowiska i opinie wypracowane przez SSO 鈥 podkre艣li艂 Pawe艂 Pogorzelec.

Pawe艂 Pogorzelec jest od ponad 20 lat zwi膮zany z bran偶膮 ociepleniow膮. Obecnie kieruje dzia艂em badawczo-rozwojowym w firmie Greinplast. Specjalizuje si臋 w projektowaniu i wdra偶aniu nowoczesnych wyrob贸w chemii budowlanej, a zw艂aszcza funkcyjnych materia艂贸w pow艂okowych. Od 2016 roku uczestniczy w pracach Komisji Technicznej SSO, jak te偶 鈥 od bie偶膮cego roku 鈥 jest w sk艂adzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Informacja o Stowarzyszeniu na Rzecz System贸w Ocieple艅 (SSO)

Stowarzyszenie na Rzecz System贸w Ocieple艅 (SSO) jest organizacj膮 bran偶ow膮 czo艂owych polskich producent贸w system贸w ETICS i ich komponent贸w. Misj膮 stowarzyszenia jest upowszechnienie kompleksowych rozwi膮za艅 technologicznych o udokumentowanej jako艣ci, gwarantuj膮cych trwa艂o艣膰, komfort i bezpiecze艅stwo u偶ytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspieraj膮 rozw贸j energooszcz臋dnego i zr贸wnowa偶onego budownictwa. Stowarzyszenie promuje r贸wnie偶 prawid艂owe wykonawstwo i kontrol臋 rob贸t elewacyjnych oraz standardy eksploatacji system贸w ocieple艅. Organizacja dzia艂a od 2003 roku. W roku 2008 by艂a jednym z za艂o偶ycieli europejskiego stowarzyszenia bran偶y ocieple艅 European Association for ETICS (EAE), a w 2017 roku 鈥 wsp贸艂organizatorem i gospodarzem firmowanego przez EAE IV Europejskiego Forum ETICS w Warszawie. Od 2014 roku SSO organizuje coroczn膮 Mi臋dzynarodow膮 Konferencj臋 ETICS, najwi臋ksze w Polsce forum 艂膮cz膮ce 艣rodowiska zainteresowane tematyk膮 system贸w ocieple艅.