Forma umowy przedwstępnej nie jest bez znaczenia.

            Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Właściciel nieruchomości umawia się z nami co jej sprzedaży. Poinformowany, że nie dysponujemy kwotą odpowiadającą uzgodnionej cenie i potrzebujemy zewnętrznego finansowania, proponuje zawarcie umowy przedwstępnej, która da nam czas na pozyskanie środków na zakup. Zapewnia, że dla umowy przedwstępnej wystarczającą będzie zwykła forma pisemna.             […]

Czy zaliczka to bezpieczna forma rozliczeń?

            Chcąc wyczerpać temat zaliczki, nie sposób pominąć zagadnienia zadatku, z prozaicznej przyczyny – w praktyce, zwłaszcza pośród konsumentów, obie te nazwy bywają traktowane synonimicznie. Częstokroć strona umowy, zobowiązująca się uiścić uzgodnioną kwotę tytułem zastrzeżonej w umowie zaliczki bądź zastrzeżonego w umowie zadatku, nie dostrzega różnić pomiędzy obiema instytucjami. Cóż, […]

Jak bezpiecznie nająć mieszkanie?

Forma umowy najmu.             Zasadniczo, przepisy prawa nie przewidują wobec umowy najmu takiej formy, której niezachowanie wywołałoby skutek w postaci nieważności. Wyjątkiem jest umowa najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego – w ich wypadku niedochowanie formy pisemnej pociąga za sobą skutek nieważności.             Liberalniej potraktował ustawodawca najem nieruchomości lub pomieszczenia, zawarty […]

Uprawnienia wysokościowe po co i jak je zdobyć?

Przepisy prawne  Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że za pracę na wysokościach uważa się wszelkie działania wykonywane na powierzchni, która się znajduje na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 z późniejszymi […]

Uproszczona procedura legalizacyjna

            Uproszczoną procedurę legalizacyjną wprowadzono ustawą z dn. 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a przepisy regulujące uproszczoną procedurę legalizacyjną weszły w życie w dn. 19.09.2020 r. Doskonale pamiętam krążące w Sieci plotki na temat tego, jak łatwe stanie się zalegalizowanie samowoli budowlanej. Na […]

Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

Co pewien czas słyszymy o samowoli budowlanej, ale nie do końca rozumiemy, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem i jaki obiekt za samowolę jest uznawane oraz, jak zmieniły się przepisy prawne umożliwiające legalizację samowoli budowlanej. Co to jest samowola budowlana? W przepisach prawa budowlanego nie ma jasno sformułowanej […]

Adaptacja budynków gospodarczych

Budynki i pomieszczenia gospodarcze według prawa budowlanego nie nadają się do zamieszkania. Czy to jednak oznacza, że budynku nie można zaadaptować i zmienić jego przeznaczenia użytkowego? Naturalnie, że można, bo według ustawy Prawo budowlane przeznaczenie użytkowe ma charakter zmienny. Zmiana użytkowanie budynku Każdy obiekt budowlany posiada określone przeznaczenie użytkowe. Przepisy […]

Nowe prawo budowlane, a obowiązek sprawdzenia gruntu

19 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie budowlanym. Wśród znaczących zmian pojawił się m.in. obowiązek wprowadzenia podziału projektu budowlanego na trzy części. Ustawa określa również zakres opracowań, które nakazują wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla małych obiektów budowlanych. Co to w praktyce oznacza i na co […]

Wykonanie nasypu a prawo budowlane

Wykonanie nasypu a prawo budowlane – czym jest budowla ziemna i kiedy wymaga uzyskania pozwolenia? Nasyp jest jedną z form budowli ziemnych, które podlegają reżimowi prawa budowlanego. Podstawowym tworzywem budowli ziemnej jest grunt. Pomimo tego budowle ziemne nie zostały całkowicie zwolnione z obowiązku zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie […]

1 2 3 7