Społeczne agencje najmu

Wszelkie badania sondażowe potwierdzają, że wśród najważniejszych wartości cenionych przez respondentów mieszkanie plasuje się na jednym z pierwszych miejsc. Jest utożsamiane z osiągnięciem stabilizacji, spokojem, bezpieczeństwem, rodziną. Niestety, nadal znacznej części polskiego społeczeństwa nie tylko nie stać na kupno wymarzonego mieszkania, ale nawet na wynajem. Dotyczy to najczęściej młodych osób, […]

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Przedstawiając procedurę odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, wypada przypomnieć, że przepisy te normują warunki techniczne, którym powinny odpowiadać obiekty budowlane, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. „Sztandarowym” przykładem aktu prawnego zawierającego tego rodzaju przepisy jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i […]

Co to są warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest bardzo ważnym dokumentem, który stanowi element ogółu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Warto jednak pamiętać, że decyzja o warunkach zabudowy nie jest dokumentem obowiązkowym przy okazji każdej budowy. Sprawdźmy, kiedy warunki zabudowy są obowiązkowe i jak wygląda składanie wniosku. Kiedy decyzja o warunkach […]

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych

Budowa obiektu budowlanego wbrew postanowieniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka wstrzymania robót budowlanych.             Stosownie do art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od warunków określonych m.in. w przepisach. Posłużenie się wyrazem przepisy sugeruje, iż […]

Forma umowy przedwstępnej nie jest bez znaczenia.

            Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Właściciel nieruchomości umawia się z nami co jej sprzedaży. Poinformowany, że nie dysponujemy kwotą odpowiadającą uzgodnionej cenie i potrzebujemy zewnętrznego finansowania, proponuje zawarcie umowy przedwstępnej, która da nam czas na pozyskanie środków na zakup. Zapewnia, że dla umowy przedwstępnej wystarczającą będzie zwykła forma pisemna.             […]

Czy zaliczka to bezpieczna forma rozliczeń?

            Chcąc wyczerpać temat zaliczki, nie sposób pominąć zagadnienia zadatku, z prozaicznej przyczyny – w praktyce, zwłaszcza pośród konsumentów, obie te nazwy bywają traktowane synonimicznie. Częstokroć strona umowy, zobowiązująca się uiścić uzgodnioną kwotę tytułem zastrzeżonej w umowie zaliczki bądź zastrzeżonego w umowie zadatku, nie dostrzega różnić pomiędzy obiema instytucjami. Cóż, […]

Jak bezpiecznie nająć mieszkanie?

Forma umowy najmu.             Zasadniczo, przepisy prawa nie przewidują wobec umowy najmu takiej formy, której niezachowanie wywołałoby skutek w postaci nieważności. Wyjątkiem jest umowa najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego – w ich wypadku niedochowanie formy pisemnej pociąga za sobą skutek nieważności.             Liberalniej potraktował ustawodawca najem nieruchomości lub pomieszczenia, zawarty […]

Uprawnienia wysokościowe po co i jak je zdobyć?

Przepisy prawne  Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że za pracę na wysokościach uważa się wszelkie działania wykonywane na powierzchni, która się znajduje na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 z późniejszymi […]

Uproszczona procedura legalizacyjna

            Uproszczoną procedurę legalizacyjną wprowadzono ustawą z dn. 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a przepisy regulujące uproszczoną procedurę legalizacyjną weszły w życie w dn. 19.09.2020 r. Doskonale pamiętam krążące w Sieci plotki na temat tego, jak łatwe stanie się zalegalizowanie samowoli budowlanej. Na […]

Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

Co pewien czas słyszymy o samowoli budowlanej, ale nie do końca rozumiemy, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem i jaki obiekt za samowolę jest uznawane oraz, jak zmieniły się przepisy prawne umożliwiające legalizację samowoli budowlanej. Co to jest samowola budowlana? W przepisach prawa budowlanego nie ma jasno sformułowanej […]

1 2 3 8