Uproszczona procedura legalizacyjna

            Uproszczoną procedurę legalizacyjną wprowadzono ustawą z dn. 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, a przepisy regulujące uproszczoną procedurę legalizacyjną weszły w życie w dn. 19.09.2020 r. Doskonale pamiętam krążące w Sieci plotki na temat tego, jak łatwe stanie się zalegalizowanie samowoli budowlanej. Na […]

Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

Co pewien czas słyszymy o samowoli budowlanej, ale nie do końca rozumiemy, co tak naprawdę kryje się pod tym terminem i jaki obiekt za samowolę jest uznawane oraz, jak zmieniły się przepisy prawne umożliwiające legalizację samowoli budowlanej. Co to jest samowola budowlana? W przepisach prawa budowlanego nie ma jasno sformułowanej […]

Adaptacja budynków gospodarczych

Budynki i pomieszczenia gospodarcze według prawa budowlanego nie nadają się do zamieszkania. Czy to jednak oznacza, że budynku nie można zaadaptować i zmienić jego przeznaczenia użytkowego? Naturalnie, że można, bo według ustawy Prawo budowlane przeznaczenie użytkowe ma charakter zmienny. Zmiana użytkowanie budynku Każdy obiekt budowlany posiada określone przeznaczenie użytkowe. Przepisy […]

Nowe prawo budowlane, a obowiązek sprawdzenia gruntu

19 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie budowlanym. Wśród znaczących zmian pojawił się m.in. obowiązek wprowadzenia podziału projektu budowlanego na trzy części. Ustawa określa również zakres opracowań, które nakazują wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla małych obiektów budowlanych. Co to w praktyce oznacza i na co […]

Wykonanie nasypu a prawo budowlane

Wykonanie nasypu a prawo budowlane – czym jest budowla ziemna i kiedy wymaga uzyskania pozwolenia? Nasyp jest jedną z form budowli ziemnych, które podlegają reżimowi prawa budowlanego. Podstawowym tworzywem budowli ziemnej jest grunt. Pomimo tego budowle ziemne nie zostały całkowicie zwolnione z obowiązku zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie […]

Odstępstwo od przepisów budowlanych – na wniosek inwestora

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (dalej jako: p.b.) przewiduje możliwość odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Niewiele osób wie, że ustawa ta umożliwia inwestorowi także odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 p.b. odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych jest możliwe […]

Roboty budowlane na pół gwizdka – jakie prawa ma inwestor?

Na mocy umowy o roboty budowlane inwestor zobowiązuje się względem wykonawcy do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, w tym między innymi do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych ma obowiązek odebrać obiekt i zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie. W okresie realizacji robót budowlanych przez wykonawcę […]

Prace przygotowawcze – czym są i kiedy mogą zostać podjęte?

Podjęcie prac przygotowawczych wyznacza chwilę rozpoczęcia budowy, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (dalej jako: p.b.). Ustawodawca w art. 41 ust. 2 p.b. wymienił enumeratywnie rodzaje prac przygotowawczych. Do prac przygotowawczych zalicza się takie działania, jak wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, […]

1 2 3 7