Preferencyjne pożyczki z Funduszu Dostępności – kto może z nich skorzystać?

Na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej jako: u.z.d.) zostanie utworzony Fundusz Dostępności, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Środki Funduszu Dostępności będą przeznaczane na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie […]

Kredyt na remont – pomoc w spełnieniu marzeń

Kredyt na remont pozwala na kolejny krok w spełnieniu marzenia, jakim jest urządzone własne mieszkanie. Ponieważ sam jego zakup odbywa się często dzięki zaciągnięciu w banku kredytu, ważne jest, aby kredyt na remont mieszkania nie obciążał zbytnio domowego budżetu. 1.  Na czym polega kredyt na remont mieszkania? 2. Jak szybko wziąć kredyt na remont? Posiadanie własnego mieszkania […]

Na czym można oszczędzać budując dom?

Budowa domu jest poważną inwestycją wymagającą ogromnego nakładu środków finansowych, czasu i pracy. Poszukiwanie oszczędności w czasie realizacji tej inwestycji może mieć opłakane skutki. Są pewne sfery realizacji budowy domu, na których można nieco zaoszczędzić, niemniej w niektórych przypadkach oszczędzanie po prostu się nie opłaca. Proces budowy domu jest wieloetapowy […]

Ubezpieczenie OC wykonawcy robót budowlanych – czego powinien wymagać inwestor?

Wymóg posiadania ubezpieczenia OC przez wykonawcę robót budowlanych znajduje się w każdej prawidłowo sporządzonej umowie o roboty budowlane. Postanowienie umowne dotyczące wymogu posiadania ubezpieczenia OC powinno zawierać dodatkowo listę ryzyk, które powinny być objęte polisą oraz zakres ubezpieczenia. Podstawowa polisa ubezpieczenia OC obejmuje wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z […]

Chcesz sprawdzić kontrahenta? Zobacz, jak to zrobić

Nawet 50% polskich firm zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami. Tracą na tym podwójnie: nie otrzymują zapłaty należności, przez co nie mogą uregulować swoich zobowiązań podatkowych. Jeżeli więc przymierzasz się do rozpoczęcia współpracy z nowym partnerem biznesowym, sprawdź jego wiarygodność. Dowiedz się, w jaki sposób możesz tego dokonać. Z zatorami płatniczymi […]

Jak zaopatrzyć dom w energię elektryczną?

Tekst Michał Mrozowski, wiatrometr.pl Coraz więcej osób zadaje sobie takie pytania szukając ekologicznego, łatwo dostępnego i taniego źródła energii. Odpowiedzi na te pytania nie są proste i wymagają znajomości podstawowej wiedzy z zakresu budowy tych maszyn oraz fizyki wiatru. W serii dwóch artykułów postaramy się tę wiedzę przekazać. W pierwszej […]