Aparatura elektryczna – co warto o niej wiedzieć?

Aparatura elektryczna

Podczas projektowania oraz wykonywania instalacji elektrycznych, w pierwszej kolejności musimy zadbać o bezpieczeństwo podłączonych do niej urządzeń, a także użytkowników, którzy na co dzień będą z niej korzystać. Z pomocą przychodzi aparatura elektryczna, nazywana także modułową. Bez wątpienia ułatwi nam ona montaż poszczególnych elementów instalacji, a także wykluczy lub nawet wyeliminuje ryzyko powstawania groźnych sytuacji, do których przyczyni się prąd.

Instalacja elektryczna kiedyś a dziś

W budynkach powstałych w ubiegłym wieku, instalacje elektryczny nie były aż tak rozbudowane jak obecnie. Składały się one jedynie z niewielkiej liczby obwodów, bezpieczników topikowych, czyli tzw. korków oraz licznika z charakterystyczną wskazówką. Obecnie natomiast mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, iż w naszych domach pojawia się coraz więcej sprzętów, co przekłada się na znacznie większe zużycie energii elektrycznej. To z kolei wymaga dużo lepszych aparatów, które ochronią nas przed przeciążeniem instalacji, różnego rodzaju przepięciami oraz porażeniem prądem.

Aparatura elektryczna – elementy

Aparaturę elektryczną znajdziemy w każdej rozdzielni elektrycznej, która jest uzbrojona w sposób prawidłowy. Tam z kolei, znajdują się liczne produkty obejmujące elementy, które odpowiadają za sterowanie wybranymi obwodami elektrycznymi. Tym samym przyczyniają się oczywiście do bezpieczeństwa użytkowników oraz sterowania urządzeniami.

Aparatura elektryczna najczęściej zawiera: ochronniki, rozłączniki, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe, przełączniki faz działające automatycznie, czujniki zaniku faz, liczne bezpieczniki, licznik lub liczniki energii, zegary sterujące urządzeniem, przekaźniki, transformatory oraz zasilacze.

Najważniejszy element, czyli włącznik różnicowoprądowy

Włącznik różnicowoprądowy to zdecydowanie najważniejszy element całej aparatury elektrycznej. Dlaczego? To właśnie przede wszystkim ten element odpowiada za bezpieczeństwo całości instalacji – nie tylko urządzeń, ale i użytkowników. Ma on bowiem niezwykle precyzyjne zadanie, które polega na wykrywaniu nieprawidłowego napięcia. Następnie, element ten musi natychmiastowo odciąć dopływający prąd. Jest to zatem swoisty klucz, aby zapobiegać pożarom.

Element ten znajduje się w każdej aparaturze elektrycznej. Jest on bowiem niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całości. 

Wybierając odpowiednią aparaturę elektryczną, dostosujmy ją do potrzeb naszego mieszkania.

Fot.: pixabay.com