Co wybrać przyłącze do wodociągu czy studnię głębinową?

Wbrew pozorom sprawa jest dość skomplikowana i co oczywiste w przypadku każdej inwestycji indywidualna. Najważniejsze są w tej kwestii oczekiwania inwestora co do źródła wody w budynku. Jeśli natomiast zastanawiacie się Państwo i dopuszczacie oba rozwiązania jako możliwe, należy zestawić wszystkie za i przeciw obu rozwiązań co poniżej postaramy się uczynić.

Przyłącze wodne wydaje się prostszym rozwiązaniem, ale tylko pozornie. Przy chęci podłączenia do sieci wodociągowej koniecznym jest zaraz na wstępie m.in:

– projekt przyłącza,

– uzgodnienia przyłącza z zakładem wodociągowym,

– uzgodnienia z zarządcami/właścicielami działek, przez które chcemy prowadzić przyłącze,

– uzgodnienia ze spółką wodną w zakresie urządzeń melioracyjnych, jeśli występują na trasie przyłącza oraz innymi zakładami których infrastruktura przebiega na trasie planowanego przyłącza,

Gdy już mamy gotowy projekt i uzgodnienia możemy rozpocząć prace ale i na tym etapie mogą pojawić się kolejne czynności jak choćby zgoda na zajęcie pasa drogowego, gdy rurociąg znajduje się w pasie drogowym, plus koszty wynikające z konieczności odbudowy uszkodzonej jezdni i udzielonej a wymaganej zazwyczaj kilkuletniej gwarancji na naprawioną nawierzchnię.

Po załatwieniu wszelkich formalności możemy ruszać i tutaj musimy się liczyć z wydatkiem rzędu od 70,00 do ok 100,00 złotych za metr przyłącza plus konieczna armatura i ewentualne koszty dodatkowe jak przedłużenie rurociągu lub prace około przyłączeniowe zabezpieczające, co w sumie może dać wydatek rzędu kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy.

Jeśli wykonaliśmy przyłącze, musimy podpisać umowę i możemy odpłatnie korzystać z dostarczanej wody. Niestety może okazać się, że to nie koniec koniecznych działań z uwagi na np. wodę która nie jest klarowna co spowoduje konieczność instalacji filtrów, lub ciśnienie na wejściu do budynku będzie zbyt niskie i należy wykonać dodatkową instalację podnoszącą ciśnienie w instalacji wewnętrznej budynku.

Podsumowując proste z pozoru przyłącze może okazać się dość kosztowne, a do tego musimy ponosić opłaty za zużytą wodę, które też nie są małe.

Alternatywą w takim przypadku może być studnia głębinowa, ale czy to ma uzasadnienie ekonomiczne?

Koszty wykonania studni przecież nie są małe, odwiert rynkowo za studnię 29mb to wydatek rzędu 7,3 tyś pln koszty przyłącza studni rozpoczynają się od ok 3,5 tyś pln, lecz prawidłowo wykonane przez profesjonalną firmę przyłącze o średniej odległości studni od budynku to wydatek już ok 5,5 – 7 tyś pln. Zatem należy przyjąć, że studnia wraz z przyłączem, może nas kosztować ok 11 -15 tyś pln plus koszty  odpowiednich zgłoszeń/zgód lub uzgodnień.

Nie możemy jednak zapominać o korzyściach płynących z nieodpłatnego korzystania z wody, a te mogą okazać się naprawdę duże.

Wg. przedstawionego na stronie Aqua S.A. zestawienia opłat za wodę i ścieki w województwie śląskim zauważymy, że mogą one nawet wynieść 8,69 pln za m3, dlatego możemy pokusić się o pewną symulację, a dla obiektywnego obrazu przyjmijmy, że średnia opłata za wodę wynosi 5,34 pln za m3.

Przyjmując zatem dla przykładu 5,34 pln/m3 * 15 m3/miesięcznie*12 miesięcy w roku*10 lat = daje kwotę, aż 9,6 tyś pln.

Studnia jednak wymaga prądu do napędzania pompy głębinowej. Zakładając że studnia będzie mieć głębokość 25m, hydrofornia znajdować się będzie 2 m nad poziomem studni, a zużycie wody wyniesie 15m3 i zainstalujemy pompę marki IBO 3TI27 o mocy 0,75 [kW] która jest w stanie dostarczyć ponad 2m3wody na godzinę swej pracy, a koszty  energii elektrycznej na poziomie 62gr/kWh  otrzymamy równanie 0,75 [kW]*0,62[pln/kWh]*15[h/miesiąc]/2[h]= 3,48 [pln/miesiąc]*12[miesięcy]*10 [lat] = 417,5 [pln].

Powyższe obliczenia są wyłącznie teoretyczne i nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak będą kształtowały się ceny energii elektrycznej i opłat za wodę, ale z pewnością obie nie będą maleć. Powyższe wyliczenia wskazują jednak jednoznacznie, że energia elektryczna to śladowy koszt, a oszczędności z użytkowania studni przez okres 10 lat praktycznie zwracają nam większą część nakładów na wykonanie studni, natomiast gdybyśmy ujęli wzrost cen wody mogłoby się okazać, że koszty nam się w pełni zwracają, a porównując do przyłącza wodociągowego w portfelu zostaje nam kwota odpowiadająca kosztom przyłącza.

Niestety nie wszędzie jest możliwość wykonania studni, lecz i na to rynek już znalazł sposób, gdyż większość firm wiertniczych gwarantuje wodę tzn. klient nie ponosi kosztów w przypadku jej braku.

Większym ryzykiem natomiast jest czystość wody i choć są to przypadki raczej rzadkie, może się okazać że woda nie jest zdatna do spożywania. Techniki uzdatniania wody są na tyle rozwinięte, że z większością zanieczyszczeń możemy sobie poradzić, jednak takie zabiegi będą generować dodatkowe koszty.

Podsumowując, w obu przypadkach możemy spotkać się z nieprzewidywanymi kosztami jak np. uzdatnianie wody ze studni lub konieczność podniesienie ciśnienia w ujęciu wodociągowym, natomiast na ten moment na pewno w przypadku każdej inwestycji warto rozważyć i porównać koszty przyłącza wodociągowego kontra studnia głębinowa z uwzględnieniem generowanych oszczędności, gdyż może się okazać że nawet przy pozornie łatwym przyłączu studnia może okazać się ekonomicznie uzasadniona.