Iniekcja kurtynowa

Iniekcja kurtynowa

Z upływem czasu niemal na każdym budynku dostrzec można upływ czasu. W dobrym zachowaniu murów pomaga niewątpliwie regularna konserwacja i przeprowadzane na bieżąco prace remontowe. Niestety, w przypadku obiektów, które regularnie poddawane są stałemu naporowi wody, powyższe prawidłowości są szczególnie widoczne.

Na nadbrzeżnych murach oporowych, konstrukcjach towarzyszących kanałom czy tunelom, bez trudu i gołym okiem znaleźć można spękania, rysy, ślady nieustannego działania wilgoci. Dotyczy to także budynków, które może nie znajdują się w stałym kontakcie ze zbiornikami wodnymi, jednakże narażone są na działanie wód powierzchniowych i gruntowych. To problem doskonale znany posiadaczom podpiwniczonych domów, podziemnych magazynów czy garaży.

Technologią, która może okazać się pomocna w przypadku wystąpienia wyżej opisanych problemów, jest iniekcja kurtynowa.

Jest to zabieg polegający na wykonaniu w ścianie układu otworów o średnicy kilku lub kilkunastu milimetrów na głębokość kilkudziesięciu centymetrów. Odstęp między poszczególnymi nawierceniami ustala się na podstawie potrzeb konkretnego budynku, warto więc powierzyć ten pomiar specjalizującej się w tym firmie. W Gdańsku od lat zajmuje się tym przedsiębiorstwo Cover. Wykonuje ono szereg innych, podobnych czynności, jak choćby renowacja studni kanalizacyjnych.

W przygotowane otwory tłoczone są masy wypełniające: w przypadku konstrukcji z materiałów mineralnych (takich jak: beton, cement czy kamień) będzie to mikrocement czy zaczyny cementowe. Wnikają one do wnętrza konstrukcji, przenikają na zewnętrzną stronę muru i tworzą tam warstwę, która charakteryzuje się nieprzepuszczalnością dla wody w jakiejkolwiek postaci. Tak powstaje „kurtyna”, od której opisywana metoda iniekcji wzięła swoją nazwę. Sprawdź również: Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcja kurtynowa stanowi nowoczesny sposób wykonania uszczelnień w istniejącym uszkodzonym budynku. Realizacja tej techniki wymaga jednak fachowego przygotowania i wielkiego doświadczenia. Stosuje się ją w przypadkach, gdy nie ma możliwości rozkopania budynku i wykonania izolacji pionowej ścian podziemnych. Nieprawidłowo wykonany proces zaś doprowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń.