III Międzynarodowa Konferencja ETICS – dziś i jutro polskiej branży ociepleń

11-12 maja 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyła się III Międzynarodowa Konferencja ETICS, debata na temat bieżących kwestii istotnych dla polskiego i europejskiego rynku ociepleń.

W dorocznym forum organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) wzięło udział 141 osób z Polski, Belgii, Czech, Litwy, Niemiec Słowacji i Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, producenci systemów ETICS i ich komponentów, w tym wyrobów termoizolacyjnych, reprezentanci placówek naukowych i badawczych oraz firm doradczych, stowarzyszenia branżowe, jak też fachowe media. Czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS roku zaplanowana jest na 11-12 maja 2017 roku.

SSO_III_Miedzynarodowa_Konferencja_ETICS (11) Jacek_Michalak_Wolfgang_SetzlerJacek Michalak i Wolfgang Setzler

 – Z satysfakcją stwierdzamy, że konferencja zainicjowana przez nasze Stowarzyszenie przed dwoma laty stała się ważną płaszczyzną wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i przemyśleń na temat stanu obecnego i perspektyw rynku ociepleń. W coraz większym gronie wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań efektywnego wspierania naszej branży, pamiętając o jej znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski, nie tylko ze względu na związaną z ociepleniami oszczędność energii, ale także w związku z liczbą miejsc pracy, jaką generuje nasz sektor. Nie zapominajmy też o komforcie codziennego życia, z jakiego korzystają mieszkańcy i użytkownicy ocieplonych budynków, oraz o dobroczynnym wpływie ociepleń na środowisko naturalne – powiedział Jacek Michalak, prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Szef SSO wyraził nadzieję, że uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji ETICS wynieśli z niej wiele przydatnych informacji. – Polscy i zagraniczni eksperci przedstawili szerokie spectrum aktualnych tematów, zarówno w sferze teoretycznej, jak i w wymiarze praktycznym. Możemy stwierdzić, że nie pominęliśmy żadnego istotnego dziś dla branży ociepleń zagadnienia – podsumował prezes Michalak.

SSO_III_Miedzynarodowa_Konferencja_ETICS (1) Jacek_Szer_Głowny_Inspektor_Nadzoru_Budowlanego_(p.o.) Jacek Szer Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem, między innymi, ministra Jacka Szera, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczący m.in. przyznanych do 1 stycznia 2016 roku nowych uprawnień kontrolnych organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych i ich praktycznych skutków dla producentów systemów ociepleń.

Następnie Robert Geryło, wicedyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), w prelekcji na temat warunków projektowania i stosowania dodatkowych dociepleń przegród przeanalizował zakresy izolacyjności cieplnej ścian po przeprowadzeniu dodatkowego docieplenia na istniejącym oraz omówił zasady instalacji wtórnego ocieplenia.

Wolfgang Setzler, reprezentujący niemiecki Institut für Absatzforschung und kundenorientiertes Marketing, podkreślił znaczenie prawidłowej instalacji jako podstawowego wymogu do zapewnienia trwałości i niezawodności systemów ETICS, z wytrzymałością w czasie porównywalną do czasu żywotności tynków, a więc nawet ponad 50 lat. Prelegent omówił także proste metody recyklingu ociepleń oraz wskazał, iż systemy ociepleń oszczędzają kilkakrotnie więcej energii niż potrzeba do ich wyprodukowania.

SSO_III_Miedzynarodowa_Konferencja_ETICS (14) Ralf_Pasker_Paweł_Sulik-1Ralf Pasker Paweł Sulik

Ralf Pasker, Dyrektor Zarządzający European Association for ETICS (EAE), omówił obowiązujące od początku roku 2016 w Niemczech zaostrzone regulacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego systemów ociepleń, jak również przedstawił status wciąż oczekujących na harmonizację norm dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Szef EAE poinformował, iż Stowarzyszenie zwróciło się do Komisji Europejskiej o harmonizację testów ogniowych dużej skali, które zdaniem EAE winny być  niezbędne do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych systemów ociepleń.

Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej zreferował aktualne i planowane wymagania przeciwpożarowe dla systemów izolacji cieplnej z perspektywy doświadczeń kierowanego przezeń Zakładu Badań Ogniowych ITB, stawiając tezę, iż rozprzestrzenianie ognia po ocieplonych elewacjach nie stanowi w Polsce bardzo istotnego problemu, a jednym z gwarantów bezpieczeństwa pożarowego jest poprawa wykonawstwa.

Anna PanekAnna Panek

Drugi dzień konferencji otworzyło wystąpienie Anny Panek, wicedyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Dyrektor Panek objaśniła polski system wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na tle systemu europejskiego regulowanego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Przedstawiła również nowe przepisy krajowe ze znowelizowanej Ustawy o wyrobach budowlanych, wchodzące w życie 1 stycznia 2017 roku, z okresem przejściowym określonym na sześć miesięcy, do 30 czerwca 2017 roku.

Z kolei Birgitta Börner z Deutsches Institut für Bautechnik (autorka pierwszej Europejskiej Aprobaty Technicznej dla systemu ociepleń wydanej w Europie) zaprezentowała doświadczenia z rynku niemieckiego dotyczące nadzoru nad rynkiem zharmonizowanych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawodawstwem europejskim, podając również zasady działania organów nadzoru budowlanego w Niemczech.

 Zuzana SternovaZuzana Sternova

Zuzana Sternová, dyrektor instytutu Technický a Skúšobný ústav Stavebný w Bratysławie oraz szefowa słowackiego stowarzyszenia producentów systemów ociepleń, omówiła zaostrzenia wymagań dotyczących ochrony cieplnej i ochrony przeciwpożarowej budynków na Słowacji i ich odbicie w warunkach wykonawstwa systemów ETICS.

Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach przekazał audytorium doświadczenia z zakresu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych oraz budownictwa energooszczędnego i pasywnego, kładąc nacisk na wielowymiarowe korzyści związane z inwestowaniem w budownictwo pasywne i energooszczędne technologie.

Patryk BiałasPatryk Białas

Efekt energetyczny zastosowania fotowoltaicznych fasad wentylowanych w polskich warunkach klimatycznych, na przykładzie dwóch eksperymentalnych fasad fotowoltaicznych wykonanych na budynku Politechniki Łódzkiej, opisała w swej prezentacji reprezentująca tę uczelnię Dominika Knera.

Na zakończenie konferencji Anna Sokulska z Instytutu Ekonomii Środowiska określiła modernizację budynków jednorodzinnych w Polsce jako najważniejsze wyzwanie na najbliższe 20 lat. Według badań Instytutu 70 procent, czyli 3,5 mln domów jednorodzinnych w Polsce, ogrzewa się przy użyciu węgla. Jednocześnie budynki te są niewystarczająco lub w ogóle nieocieplone. Zdaniem prelegentki, prowadząc intensywną modernizację budynków jednorodzinnych można znacząco poprawić jakość powietrza, co zmniejszy zużycie energii, jak też zniweluje problemy społeczne związane z ubóstwem energetycznym.

Kolejna edycja corocznego forum polskiej branży ociepleń odbędzie się 11-12 maja 2017 roku.