Kategorie obiekt贸w budowlanych

PRAWO BUDOWLANE

Kategorie obiekt贸w budowlanych za艂膮cznik do Ustawy Prawo Budowlane zawieraj膮cy zestawienie kategorii obiekt贸w wraz ze wsp贸艂czynnikami kategorii i wielko艣ci.

Kategoria I 鈥 budynki mieszkalne jednorodzinne

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 2,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria II 鈥 budynki s艂u偶膮ce gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk艂adowe

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria III 鈥 inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, gara偶e do dw贸ch stanowisk w艂膮cznie

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k): 1,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria IV 鈥 elementy dr贸g publicznych i kolejowych dr贸g szynowych, jak: skrzy偶owania i w臋z艂y, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k): 5,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria V 鈥 obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyci膮gi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zje偶d偶alnie

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k): 10,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria VI 鈥 cmentarze

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k): 8,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria VII 鈥 obiekty s艂u偶膮ce nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k): 7,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w): 1,0

Kategoria VIII 鈥 inne budowle

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 5,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w):聽 1,0

Kategoria IX 鈥 budynki kultury, nauki i o艣wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, 偶艂obki, kluby dzieci臋ce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i plac贸wki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrod贸w zoologicznych i botanicznych

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 4,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

10. Kategorie obiekt贸w budowlanych:聽聽 Kategoria X 鈥 budynki kultu religijnego, jak: ko艣cio艂y, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 6,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XI 鈥 budynki s艂u偶by zdrowia, opieki spo艂ecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki spo艂ecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 4,0聽

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XII 鈥 budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urz臋d贸w centralnych, terenowej administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, s膮d贸w i trybunat贸w, wi臋zie艅 i dom贸w poprawczych, zak艂ad贸w dla nieletnich, zak艂ad贸w karnych, areszt贸w 艣ledczych oraz obiekty budowlane Si艂 Zbrojnych

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 5,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XIII 鈥 pozosta艂e budynki mieszkalne

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 4,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XIV 鈥 budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 15,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XV 鈥 budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 9,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XVI 鈥 budynki biurowe i konferencyjne

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 12,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3) :聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XVII 鈥 budynki handlu, gastronomii i us艂ug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemie艣lnicze, stacje obs艂ugi pojazd贸w, myjnie samochodowe, gara偶e powy偶ej dw贸ch stanowisk, budynki dworcowe

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 15,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3) :聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XVIII 鈥 budynki przemys艂owe, jak: budynki produkcyjne, s艂u偶膮ce energetyce, montownie, wytw贸rnie, rze藕nie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki sk艂adowe, ch艂odnie, hangary, wiaty, a tak偶e budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, stra偶nice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 10,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XIX 鈥 zbiorniki przemys艂owe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gaz贸w oraz innych produkt贸w chemicznych 聽

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 10,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (kubatura w m3):聽 鈮 2500: 1,0; > 2500鈥 5000: 1,5; > 5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XX 鈥 stacje paliw

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 15,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (powierzchnia w m2) :聽 鈮 1000: 1,0; > 1000鈥 5000: 1,5; >5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XXI 鈥 obiekty zwi膮zane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrze偶a, mola, pirsy, pomosty, pochylnie

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 10,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (powierzchnia w m2):聽 鈮 1000: 1,0; > 1000鈥 5000: 1,5; >5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XXII 鈥 place sk艂adowe, postojowe, k艂adowiska odpad贸w, parkingi

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 8,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (powierzchnia w m2) :聽 鈮 1000: 1,0; > 1000鈥 5000: 1,5; >5000鈥 10 000: 2,0; > 10 000: 2,5

Kategoria XXIII 鈥 obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi ko艂owania, p艂yty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, l膮dowiska

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 10,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (powierzchnia w ha):聽 鈮 1: 1,0; > 1鈥10: 1,5; > 10鈥20: 2,0; > 20: 2,5

Kategoria XXIV 鈥 obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 9,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (powierzchnia w ha):聽 鈮 1: 1,0; > 1鈥10: 1,5; > 10鈥20: 2,0; > 20: 2,5

Kategoria XXV 鈥 drogi i kolejowe drogi szynowe

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 1,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (d艂ugo艣膰 w km):聽 鈮 1: 1,0; > 1鈥10: 1,5; > 10鈥20: 2,0; > 20: 2,5

Kategoria XXVI 鈥 sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciep艂ownicze, wodoci膮gowe, kanalizacyjne oraz ruroci膮gi przesy艂owe

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 8,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (powierzchnia w ha):聽 鈮 1: 1,0; > 1鈥10: 1,5; > 10鈥20: 2,0; > 20: 2,5

Kategoria XXVII 鈥 budowle hydrotechniczne pi臋trz膮ce, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, 艣luzy wa艂owe, syfony, wa艂y przeciwpowodziowe, kana艂y, 艣luzy 偶eglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 9,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (d艂ugo艣膰 w m):聽 鈮 20: 1,0; > 20鈥100: 1,5; > 100鈥500: 2,0; > 500: 2,5

Kategoria XXVIII 鈥 drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, k艂adki, przej艣cia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽5,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (d艂ugo艣膰 w m):聽 鈮 20: 1,0; > 20鈥100: 1,5; > 100鈥500: 2,0; > 500: 2,5

Kategoria XXIX 鈥 wolno stoj膮ce kominy i maszty

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 10,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (wysoko艣膰 w m):聽 鈮 1: 1,0; > 1鈥10: 1,5; > 10鈥20: 2,0; > 20: 2,5

Kategoria XXX 鈥 obiekty s艂u偶膮ce do korzystania z zasob贸w wodnych, jak: uj臋cia w贸d morskich i 艣r贸dl膮dowych, budowle zrzut贸w w贸d i 艣ciek贸w, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie 艣ciek贸w

Wsp贸艂czynnik kategorii obiektu (k):聽 8,0

Wsp贸艂czynnik wielko艣ci obiektu (w) (wydajno艣膰 w m3/h):聽 鈮 50: 1,0; > 50鈥100: 1,5; > 100鈥500: 2,0; > 500: 2,5