Przegląd rusztowań zimą – najważniejsze informacje odnośnie konserwacji instalacji

Przegląd rusztowań

Możliwość przemieszczania bez konieczności demontażu konstrukcji oraz szeroki i wygodny podest sprawiają, że wiele firm inwestuje w aluminiowe rusztowania jezdne. Aby posłużyły jak najdłużej, konieczne jest regularne sprawdzanie ich stanu technicznego oraz bieżąca konserwacja i naprawy ewentualnych drobnych uszkodzeń. Jak przeprowadzić przegląd rusztowań, jak często go wykonywać oraz na co zwrócić szczególną uwagę podczas kontroli konstrukcji?

Przegląd rusztowań – co mówią przepisy?

Praca na wysokości wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu, tylko wtedy pracownicy mogą bezpiecznie i komfortowo realizować swoje zadania. Nawet najlepsze rozwiązania nie spełnią jednak swojej roli, jeśli nie będą sprawne, dlatego ich stan techniczny musi być na bieżąco kontrolowany. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ustalić, czy rusztowania aluminiowe jezdne oraz fasadowe mogą być dopuszczone do użytku. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa, co powinien zawierać protokół odbioru rusztowania: oprócz danych użytkownika i producenta oraz przeznaczenia musi znaleźć się w nim także informacja o terminach kolejnych przeglądów rusztowania. Z rozporządzenia dowiadujemy się także, że rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę: po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac, a także przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo – nie rzadziej niż raz w miesiącu. To również kierownik budowy lub osoba uprawniona podpisuje protokół odbioru rusztowania. Zakres czynności, które należy sprawdzić określa instrukcja BHP rusztowania lub projekt indywidualny. Codzienny przegląd rusztowań powinien być zatem uzupełniany o okresową kontrolę oraz przeglądy doraźne, na przykład, gdy wiatr przekroczył 12 m/s oraz nastąpiły intensywne opady atmosferyczne. Wynika z tego zatem, że w niektórych sytuacjach niezbędne jest wykonanie przeglądu w terminie innym niż uwzględniony w protokole odbioru rusztowania.

Rusztowania specjalne KRAUSE

Doraźny i sezonowy przegląd rusztowań – co musisz wiedzieć?

Każdorazowo przed przystąpieniem do montażu i użytkowania należy przeprowadzić kontrolę części systemowych pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przegląd rusztowań obejmuje wówczas ustalenie, czy spawy oraz pojedyncze elementy nie wykazują żadnych pęknięć, odkształceń czy zgnieceń. Uwagę należy również poświęcić zamkom, kółkom i innym elementom ruchomym. Instrukcja BHP rusztowania określa, na które cześć systemowe należy zwrócić uwagę, by wykluczyć wszelkie odstępstwa od normy. Przegląd dekadowy (co 10 dni) oraz doraźny, przeprowadzane są komisyjnie i mają na celu sprawdzenie, czy nie doszło do żadnych zagrażających bezpieczeństwu pracowników zmian w konstrukcji. W instrukcji BHP rusztowania można także znaleźć informacje odnośnie prac konserwacyjnych: w okresie składowania lub przerwy w użytkowaniu warto sprawdzić wszystkie elementy, począwszy od ramy pionowej i stabilizatora po burty i koła, a także elementy zabezpieczające przed podnoszeniem. To dobry czas na to, by zlecić producentowi ewentualne naprawy, a w przypadku dużych uszkodzeń – rozważyć zakup nowego, bezpiecznego rusztowania jezdnego.

KRAUSE – rusztowania, w które warto zainwestować

Jeśli chodzi o producentów sprzętu do pracy na wysokości, na szczególną uwagę zasługuje firma KRAUSE – rusztowania jezdne dostępne w jej ofercie to synonim jakości i niezawodności. Prawidłowe przechowywanie poszczególnych części w czasie składowania i transportu oraz użytkowanie zgodnie z instrukcją BHP rusztowania sprawi, że posłuży ono przez długie lata – nawet w przypadku intensywnej eksploatacji. Rusztowania KRAUSE dostępne są w trzech liniach produktowych: linia STABILO do profesjonalnego, intensywnego zastosowania, linia MONTO dla rzemieślników i majsterkowiczów oraz linia CORDA do użytku prywatnego. W trosce o bezpieczeństwo, firma oferuje także przegląd okresowy konstrukcji KRAUSE prowadzony przez wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia.

System rusztowań jezdnych STABILO KRAUSE

Aktualizacja normy PN-EN 1004 – zmiany, których nie wolno przeoczyć

1 grudnia 2021 roku weszła w życie nowa norma PN-EN 1004-1 dla rusztowań jezdnych. Celem wprowadzonych zmian jest poprawa bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem tego typu sprzętu. Nowe zapisy dotyczą między innymi kolejności montażu i demontażu poszczególnych elementów rusztowania oraz nakładają na producentów obowiązek takiego projektowania rusztowań, by ich montaż i demontaż nie wymagały stosowania indywidualnych środków ochrony. Nowe zapisy sprawiają także, że do użytkowania rusztowania konieczna jest większa liczba pomostów oraz poręczy i stężeń. Warto zwrócić uwagę, że nowe wytyczne weszły już w życie, jednak w sprzedaży nadal znaleźć można rozwiązania produkowane według starej normy. Jeśli planujesz zakup rusztowania, koniecznie sprawdź, czy spełniają one surowsze wymagania. Produkty zgodne z najnowszymi aktualizacjami znajdziesz w ofercie KRAUSE. Rusztowania tej marki spełniają wszystkie wymogi.

***

Okres zimowy to doskonały czas na przegląd stanu rusztowań jezdnych oraz przeprowadzenie prac konserwacyjnych. W przypadku konieczności wymiany rusztowania warto zapoznać się ze zmianami w obowiązującej normie PN-EN oraz wybrać niezawodne rozwiązania renomowanej firmy specjalizującej się w produkcji nowoczesnego, bezpiecznego sprzętu do pracy na wysokości.

artykuł sponsorowany