Mieszkanie na strychu – od wniosku do realizacji

Mieszkanie na strychu

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku mieszkanie na strychu było czasem jedyną alternatywą na zyskanie własnej przestrzeni życiowej. W momencie, kiedy o zakup nowego mieszkania było już łatwiej, strych przestał być szczególnie atrakcyjny. W ostatnich latach pojawiła się jednak ponownie moda na adaptację niezagospodarowanej przestrzeni w kamienicach należących do wspólnot mieszkaniowych. Ta moda wzięła się prawdopodobnie stąd, że poddasza są umiejscowione w kamienicach położonych w atrakcyjnych miejscach. Są niebanalne, nieoczywiste i można z nich utworzyć niezwykle klimatyczne mieszkania. Od razu musimy jednak zaznaczyć, że procedura kupna takiej przestrzeni jest bardziej skomplikowana niż to przebiega w przypadku mieszkania tradycyjnego.

Jakie trudności możemy napotkać?

Mieszkanie na strychu / poddaszu to przestrzeń nieoczywista i niebanalna. Piękne widoki z okna, drewniane belki, ciekawe skosy, położenie często w prestiżowej lokalizacji… Zalety można by długo wymieniać, ale trzeba też nie zapominać o problemach, które inwestor najprawdopodobniej napotka na swojej drodze. Przede wszystkim takie mieszkanie wcale nie jest tańsze od tradycyjnego, standaryzowanego. Sama adaptacja też nie jest prosta, zwłaszcza, jeśli spodoba nam się poddasze w starej kamienicy. Kolejny problem, a właściwie problem zasadniczy – to wykup mieszkania od wspólnoty mieszkaniowej, do której taki lokal najczęściej należy. W wielu kamienicach strych jest niezagospodarowany i zazwyczaj stanowi nieruchomość wspólną. Aby myśleć o jakichkolwiek pracach adaptacyjnych, trzeba strych odkupić od wspólnoty mieszkaniowej.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej

Na wykup poddasza i przeznaczenie go na mieszkanie, zgodę musi wydać wspólnota mieszkaniowa. W tym celu musi być podjęta uchwała, w treści której powinny znaleźć się zgody na:

  • przebudowę strychu,
  • sprzedaż nowego lokalu,
  • zmianę wysokości udziałów wszystkich lokali w nieruchomości wspólnej.

Przekonanie całej wspólnoty mieszkaniowej i uzyskanie zgody jest często długotrwałe i wymaga sporo samozaparcia. Wniosek o adaptację poddasza jest przedstawiany wspólnocie mieszkaniowej na zebraniu. Uchwała zostaje zaakceptowana, jeśli większość właścicieli lokali wyrazi na to zgodę. W uchwale musi znaleźć się upoważnienie zarządu do dokonania wszystkich czynności formalnych, czyli zawarcia umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży, a także zmianie wysokości udziałów wszystkich lokali. Czynności te muszą być zapisane w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest przygotowaniem do zawarcia umowy ostatecznej. Jest ona bardzo istotna, bo zobowiązuje obie strony do przestrzegania zasad i pilnowania terminów. Bez tej umowy obie strony mogą się niespodziewanie wycofać z transakcji. Jeśli umowa przedwstępna ma charakter umowy prawnej to nawet jeśli jakakolwiek strona się z niej wycofa, poszkodowany ma prawo do odszkodowania. W umowie przedwstępnej powinien być wyszczególniony zakres prac, które będą wykonywane podczas adaptacji poddasza na przestrzeń mieszkalną oraz podany termin zawarcia umowy ostatecznej.

Przekazanie strychu do adaptacji

Uchwała musi się uprawomocnić i dopiero po sześciu tygodniach od jej zawarcia strych może być przekazany do adaptacji. Taka adaptacja wymaga oczywiście pozwolenia na przebudowę i przygotowania projektu nowej przestrzeni. Strych musi spełniać wymogi samodzielności lokalu, które są potwierdzane przez starostę lub prezydenta miasta. Dzięki temu będzie możliwa w przyszłości umowa sprzedaży i przeniesienie własności na nabywcę. Jeśli dojdzie do sprzedaży części nieruchomości przed jej adaptacją, koniecznie trzeba ją wydzielić ścianami, aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu.

Umowa sprzedaży

To już ostatni etap w drodze do samodzielnego mieszkania na strychu/poddaszu. Umowa sprzedaży musi odbyć się w postaci aktu notarialnego. Stronami są: wspólnota mieszkaniowa reprezentowana przez zarząd i nabywca lokalu. Jednocześnie trzeba złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla nowego lokalu i wpisać własność lokalu na rzecz nabywającego. Sprostowania o zmianie wysokości udziałów w nieruchomościach powinny być również zapisane we wszystkich księgach wieczystych lokali będących w danej wspólnocie. I w ten sposób nowy lokal mieszkalny staje się własnością nowego nabywcy.

artykuł sponsorowany