9 miesięcy Mieszkania dla Młodych

9 766 kredytów o wartości 1 773 mln zł, 11 490 wniosków o wsparcie na kwotę 261 mln zł, 13 banków uczestniczących w programie – to efekty pierwszych dziewięciu miesięcy funkcjonowania Mieszkania dla Młodych (MdM). Mówił o nich wiceminister Paweł Orłowski podczas zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) konferencji poświęconej programowi.

Wartość inwestycji mieszkaniowych objętych Mieszkania dla Młodych wyniosła dotychczas 2 224 mln zł. – Program  jest jednym z elementów polityki prorodzinnej państwa. Jednocześnie, przyczynia się do wzrostu inwestycji na rynku mieszkaniowym – podkreślił wiceminister Orłowski. Przedstawił aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o liczbie nowych inwestycji mieszkaniowych. W okresie styczeń-sierpień 2014 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 43,2 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 38,9% w stosunku do tego samego okresu w 2013 r. Inwestorzy uzyskali pozwolenia na budowę 51,6 tys. mieszkań, co jest wynikiem o 45,9% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wiceminister odniósł się także do kwestii związanych z limitami cenowymi w Mieszkania dla Młodych oraz zmianami w programie, które jeszcze lepiej dopasują go do realnych potrzeb. Ministerstwo wspólnie z wojewodami i GUS-em opracowało nowe Wytyczne dotyczące obliczania wskaźnika przeliczeniowego. – Pierwsze pozytywne zmiany dotyczące powiązania wysokości wskaźnika z sytuacją na rynku, odnotowaliśmy już od 1 października – stwierdził.

Główne zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o Mieszkania dla Młodych to możliwość ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego w związku z zakupem mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej na podstawie umowy o budowę lokalu. Wzmocnione będzie również prorodzinne oddziaływanie programu poprzez większe finansowe wsparcie dla gospodarstw domowych z 2 lub 3 dzieci. Pozostałe propozycje to m.in. poszerzenie kręgu osób tzw. dodatkowych kredytobiorców. – Zaproponowane zmiany powinny wejść w życie w połowie 2015 r. – poinformował wiceminister Paweł Orłowski.