Program Operacyjny Infrastruktura i 艢rodowisko

Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej poinformowa艂, 偶e mo偶na sk艂ada膰 wnioski na dofinansowanie inwestycji zwi膮zanych z projektami 艣rodowiskowymi.

W ramach Programu聽 Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko (POIi艢) 2014 – 2020 Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej zapewni艂 kwot臋 5,2 mld. z艂. Pierwsze konkursy ju偶 wystartowa艂y dlatego nale偶y si臋 spieszy膰 ze sk艂adaniem wniosk贸w.

Na co mo偶na uzyska膰 dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na gospodark臋 wodno-艣ciekow膮 w aglomeracjach. W ramach projektu mo偶na zaproponowa膰:

  • budow臋 lub modernizacj臋 oczyszczalni 艣ciek贸w,
  • budow臋 sieci kanalizacyjnej na obszarze dot膮d nie posiadaj膮cym takiej sieci.

Kto mo偶e z艂o偶y膰 wniosek?

  • samorz膮dy terytorialne oraz zwi膮zane z nimi i dzia艂aj膮ce w ich imieniu podmioty,

Wnioski mo偶na sk艂ada膰 do 29 stycznia 2016 r. Bud偶et jakim dysponuje na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej to 5 mld. z艂otych.

Na co jeszcze mo偶na uzyska膰 dofinansowanie?

Dofinansowane maj膮 by膰 r贸wnie偶 projekty zwi膮zane z ochron膮 przyrody i edukacj膮 ekologiczn膮 w ramach programu Natura 2000.聽 Wnioski powinny sk艂ada膰 regionalne dyrekcje park贸w narodowych i urz臋d贸w morskich, a tak偶e dyrekcje ochrony 艣rodowiska z danego obszaru.

Bud偶et przeznaczony na wsparcie projekt贸w zwi膮zanych z Natura 2000 to 10 mln z艂. Nab贸r wniosk贸w trwa膰 b臋dzie do 29 lutego 2016r.

Poprawa jako艣ci 艣rodowiska miejskiego

Jednostki samorz膮du terytorialnego i podmioty je reprezentuj膮ce mog膮 ubiega膰 si臋 o dotacj臋 w ramach programu poprawy jako艣ci 艣rodowiska miejskiego.聽 Wnioski w tym obszarze dzia艂a艅 mog膮 r贸wnie偶 sk艂ada膰 regionalne dyrekcje ochrony 艣rodowiska.

W ramach tego projektu mo偶na zg艂asza膰 nast臋puj膮ce inicjatywy:

  • rekultywacja obszar贸w zanieczyszczonych i zdegradowanych na terenie miast.

Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej ustali艂 bud偶et na kwot臋 84 mln z艂.

Nab贸r wniosk贸w potrwa do 29 lutego 2016 r.

Budowa Punkt贸w Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych

Ostatni projekt na jaki mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko to budowa Punkt贸w Selektywnego Zbierania Odpad贸w Komunalnych. O dofinansowanie mog膮 stara膰 si臋 jednostki samorz膮du terytorialnego i ich zwi膮zki oraz podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi publiczne na zlecenie jednostek samorz膮du terytorialnego.

Projekty jakie maj膮 szans臋 otrzyma膰 dofinansowanie musz膮 by膰 zgodne z hierarchi膮 sposob贸w post臋powania z odpadami.

W tym konkursie do zdobycia jest 100 mln z艂otych. Nab贸r wniosk贸w b臋dzie trwa艂 do 29 lutego 2016 r.

Wszystkie zg艂oszenia do konkursu musz膮 by膰 dokonae za pomoc膮 generatora wniosk贸w o dofinansowanie.