O czym należy wiedzieć przed inwestycją w fotowoltaikę?

Instalacja off-grid lub on-grid 
Fotowoltaika w Polsce w ostatnich kilku latach nabrała znacznie większego znaczenia. Każdy kolejny rok przynosił znaczące wzrosty mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a w wielu gospodarstwach domowych i firmach zauważalnych było coraz więcej mniejszych i większych instalacji. Decydując się na zainstalowanie fotowoltaiki, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami, które przydadzą się podczas użytkowania instalacji.

Nadwyżki prądu – co z nimi robić?

Pierwotnie rozliczanie nadwyżek prądu z fotowoltaiki opierało się o system zwany “net-meteringiem”. System ten pozwalał na rozliczanie nadwyżek energii ze słońca z siecią energetyczną. Net-metering funkcjonuje wciąż dla wszystkich prosumentów, którzy swoją instalację założyli przed 1 kwietnia 2022 r.

Net-metering polega na możliwości wprowadzenia nadwyżek energii elektrycznej do sieci. Co najważniejsze, wprowadzoną energię można w późniejszym czasie odebrać. Kosztem magazynowania energii elektrycznej w sieci jest część energii wprowadzonej. Zgodnie z zapisem ustawy, dla instalacji fotowoltaicznej do 10 kW, za każdy wprowadzony 1 kWh energii, odebrać możemy 0,8 kWh. Jeżeli instalacja ma od 10 do 50 kW, możemy pobrać 0,7 kWh energii dla każdego wprowadzonego kilowata.

Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się przepisy związane z rozliczaniem nadwyżek energii. Wszyscy inwestorzy, którzy przyłączyli do sieci fotowoltaikę po tej dacie, zobowiązani są do rozliczania się według systemu zwanego “net-billing”. System net-billing opiera się o rozliczanie kosztowe. Prosumenci posiadający nadwyżki z fotowoltaiki sprzedają je do sieci, natomiast kwota, za którą została sprzedana energia trafia na specjalne konto rozliczeniowe, które przeznaczone jest wyłącznie do zakupu energii w momencie większego zapotrzebowania lub deficytu.

Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o takiej mocy, która zapewni optymalną ilość energii – bez deficytów i wielkich nadwyżek. Narzędziem, które służy wstępnemu oszacowaniu potrzebnej mocy instalacji fotowoltaicznej jest kalkulator fotowoltaiczny dostępny na stronie SUNERGO.

Instalacja off-grid lub on-grid 

Na początku realizacji montażu instalacji fotowoltaicznej, każdy inwestor ma możliwość wyboru, czy nadwyżki energii, które często mogą wystąpić w okresie szczególnie dużego nasłonecznienia, będą sprzedawane lub odsyłane do sieci, czy też zostaną zmagazynowane. Instalacja, której nadwyżki rozliczane są z siecią energetyczną nazywana jest instalacją off-grid, natomiast instalacja nie połączona z siecią to instalacja off-grid.

Obecnie rośnie popularność instalacji off-grid oraz magazynowania nadwyżek energii na własną rękę. Powodem tego jest rozszerzenie programu Mój Prąd o dofinansowania do magazynów. Najpopularniejszym sposobem na magazynowanie energii są elektromechaniczne magazyny, czyli akumulatory. Obecnie na magazyn energii elektrycznej można otrzymać do 7,5 tys. zł, co zachęca do skorzystania wielu prosumentów.

rodzaje instalacji fotowoltaicznej

Dostępne rodzaje instalacji fotowoltaicznej 

Decydując się na instalację fotowoltaiczną dla domu lub firmy jedną z podstawowych decyzji jest umiejscowienie instalacji. W zależności od położenia budynku, panele fotowoltaiczne można umiejscowić na dachu lub na gruncie. Ważne jest, aby panele fotowoltaiczne były nachylone na południe, najlepiej pod kątem 30 stopni.

W każdym przypadku do wyboru mamy różne rodzaje konstrukcji fotowoltaicznych oraz mocowań. Na dachach główną rolę gra nachylenie oraz materiał, jakim jest pokryty. W przypadku konstrukcji fotowoltaicznej na gruncie, ważne jest aby odpowiednio dopasować konstrukcję fotowoltaiczną do podłoża. W przypadku gruntu o niskiej nośności, warto jest zastosować konstrukcje oparte na fundamentach, zamiast bazującego o wbijane profile, które mogą nie stanowić odpowiedniego wsparcia konstrukcji.

Istnieje wiele zmiennych, które powinien wziąć pod uwagę inwestor jeszcze przed montażem fotowoltaiki. Wyżej wymienione kwestie stanowią podstawę wiedzy dotyczącej fotowoltaiki. Odpowiednie dopasowanie oraz montaż instalacji najlepiej przeprowadzać przy pomocy ekspertów. Ostatecznie jednak warto zdecydować się na instalację fotowoltaiczną, która może być szansą na dużą oszczędność, szczególnie w kontekście rosnących cen energii.