Sprawny w zawodzie – konkurs dla stolarzy

Ogólnopolski Konkurs ” Sprawny w Zawodzie ” – stolarz i technik technologii drewna odbędzie się tradycyjnie w marcu 2015 r.

19 marca – konkurs Stolarz

20 marca – konkurs Technik Technologii Drewna

Konkurs „Sprawny w Zawodzie” realizuje jedno z podstawowych zagadnień każdego społeczeństwa – aby jego obywatele posiadali jak największą wiedzę i umiejętność zarówno w aspekcie ogólnokształcącym, jak i zawodowym. Konkurs powstał przed siedemnastoma laty jako inicjatywa dwóch nauczycieli zawodu – mgr inż. Franciszka Synowca oraz mgr inż. Roberta Mikołajka, którzy wypracowali formułę, opracowali regulamin oraz po dziś dzień sprawują merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem.

Celem konkursów jest :

– umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas

– wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego

– zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym

– analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji

– umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń

W chwili obecnej organizujemy w naszej placówce – już po raz 18 – konkurs „Sprawny w zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna” (w dniu 19 marca 2015 r. odbędzie się konkurs: Stolarz dla uczniów szkół zawodowych oraz w dniu 20 marca 2015 r. – konkurs: Technik Technologii Drewna dla uczniów techników). Tegoroczny konkurs po raz trzeci będzie wydarzeniem ogólnopolskim!

Niezwykle prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE” i przyznawana przez naszą placówkę nagroda jest potwierdzeniem doskonałego przygotowania młodzieży do zawodu. Dlatego też mamy nadzieję, że także tegoroczna edycja zgromadzi najlepszych uczniów tych kierunków i wyłoni ścisłą czołówkę!

Zwycięzca Konkursu technik technologii drewna, jako jedną z głównych nagród, otrzyma

INDEKS

ufundowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

uprawniający do podjęcia studiów wybranego kierunku na Wydziale Technologii Drewna

 

Fundatorem głównej nagrody rzeczowej dla zwycięzców konkursów, jak co roku, jest firma FESTOOL

 

Honorowy patronat nad naszymi konkursami objęli:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska

Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolski Kurator Oświaty – Pan Aleksander Palczewski

Śląski Kurator Oświaty – Pan Stanisław Faber

Pan Zbigniew Starzec – Starosta Powiatu Oświęcimskiego

Pan Janusz Chwierut – Prezydent Miasta Oświęcimia

Pan Albert Bartosz – Wójt Gminy Oświęcim

Konkurs „Sprawny w Zawodzie” realizuje jedno z podstawowych zagadnień każdego społeczeństwa – aby jego obywatele posiadali jak największą wiedzę i umiejętność zarówno w aspekcie ogólnokształcącym, jak i zawodowym. Konkurs powstał przed siedemnastoma laty jako inicjatywa dwóch nauczycieli zawodu – mgr inż. Franciszka Synowca oraz mgr inż. Roberta Mikołajka, którzy wypracowali formułę, opracowali regulamin oraz po dziś dzień sprawują merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem.

 

Celem konkursów jest :

– umożliwienie rywalizacji uczniom programowo najstarszych klas

– wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych, wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego

– zwrócenie uwagi na uczniów zdolnych w aspekcie ogólnozawodowym

– analiza tematyki programów w aspekcie możliwości i jakości ich realizacji

– umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymianę doświadczeń

 

W chwili obecnej organizujemy w naszej placówce – już po raz 18 – konkurs „Sprawny w zawodzie: Stolarz i Technik Technologii Drewna” (w dniu 19 marca 2015 r. odbędzie się konkurs: Stolarz dla uczniów szkół zawodowych oraz w dniu 20 marca 2015 r. – konkurs: Technik Technologii Drewna dla uczniów techników). Tegoroczny konkurs po raz trzeci będzie wydarzeniem ogólnopolskim!

 

Niezwykle prestiżowy tytuł „SPRAWNEGO W ZAWODZIE” i przyznawana przez naszą placówkę nagroda jest potwierdzeniem doskonałego przygotowania młodzieży do zawodu. Dlatego też mamy nadzieję, że także tegoroczna edycja zgromadzi najlepszych uczniów tych kierunków i wyłoni ścisłą czołówkę!