Ubezpieczenie mieszkania lub domu – jak dobrze dobrać zakres ochrony?

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Pożar, powódź, wichura czy trąba powietrzna – to tylko przykłady kataklizmów, przez które można stracić dorobek całego życia. Ubezpieczenie mieszkania lub domu przed nimi nie uchroni, ale w razie ich wystąpienia zapewni wsparcie finansowe, które pozwoli poradzić sobie ze zniszczeniami i przyspieszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Ubezpieczeniem nieruchomości powinni zainteresować się nie tylko przyszli kredytobiorcy hipoteczni, ale również pozostali właścicieli domów i mieszkań. Brak takiej ochrony spowoduje bowiem, że za wszelkie szkody powstałe wskutek wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Obecnie działa na rynku  tak wiele towarzystw ubezpieczeniowych, że znalezienie oferty polisy dobrze dopasowanej do własnych potrzeb i oczekiwań, nikomu nie powinno przysporzyć większych problemów. Poniżej podpowiadamy, jak dobrze dobrać zakres ochrony ubezpieczenia domu lub mieszkania i na które elementy oferty trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Przed jakimi zagrożeniami może zabezpieczać ubezpieczenie nieruchomości?

Straty spowodowane przez pożar, zalanie czy kradzież z włamaniem – to zakres zdarzeń objętych ochroną praktycznie każdego, podstawowego wariantu polisy. Bardziej rozbudowane ubezpieczenia nieruchomości mogą też zabezpieczać na wypadek powodzi, uderzenia pioruna, gradu, trzęsienia lub osunięcia się ziemi, porywistego wiatru czy trąby powietrznej. Rodzaje ryzyk należy dobierać uwzględniając typ posiadanej nieruchomości – to, co będzie dobrym rozwiązaniem dla mieszkania nie musi sprawdzić się w kontekście domu, i vice versa.

Należy pamiętać, że każdy ubezpieczyciel ustala listę wyłączeń swojej odpowiedzialności, czyli przypadków, w których nie wypłaca odszkodowania mimo wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. Przykładowo, właściciel mieszkania, który zostawi klucz w drzwiach, w razie kradzieży nie ma co liczyć na otrzymanie rekompensaty pieniężnej. Świadczenie nie jest też wypłacane, jeśli szkody powstają wskutek na przykład zamachu terrorystycznego, zamieszek czy prowadzonych działań wojennych.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu – jakie elementy może chronić?

Podstawowy, najtańszy wariant ubezpieczenia chroni same mury nieruchomości. Takie polisy najczęściej obejmują jednak również tzw. stałe elementy wyposażenia domu lub mieszkania, a więc między innymi drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, wykończenia podłóg i ścian, schody czy żaluzje; niekiedy chronią nawet zabudowaną kuchnię czy kominek. Co istotne, ponieważ każdy ubezpieczyciel może inaczej interpretować termin „elementy stałe”, zawsze należy uważnie przeanalizować pod tym kątem OWU danej oferty.

Na rynku dostępne są również ubezpieczenia nieruchomości, które obejmują dodatkowo ich wyposażenie, czyli na przykład meble, kosztowności, przedmioty osobistego użytku, elektronikę, sprzęt RTV i AGD, czy dzieła sztuki. Na skorzystanie z takiej bardziej rozbudowanej polisy warto zdecydować się, gdy w domu znajdują się wartościowe ruchomości i ich ewentualna utrata stanowiłaby dotkliwą stratę.

Zakres ochrony a ubezpieczenie mieszkania

Wybór zakresu ochrony polisy powinien uwzględniać zarówno wartość posiadanego mienia, jak również typ ubezpieczanej nieruchomości. W przypadku mieszkań lista zdarzeń losowych jakie mogą wystąpić jest stosunkowo krótka. Można na niej umieścić w zasadzie wyłącznie te zagrożenia, przed którymi zabezpieczają podstawowe warianty polisy, czyli na przykład pożar, przepięcie, zalanie czy kradzież. I choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykupić ochronę na wypadek gradobicia czy uderzenia pioruna, to jednak należy zastanowić się, czy faktycznie ma to sens – właścicielom mieszkań takie zdarzenia przytrafiają się bardzo rzadko.

Zakres ochrony a ubezpieczenie domu

Właściciele domów siłą rzeczy muszą liczyć się z większą liczbą potencjalnych zagrożeń. W tym wypadku, poza wcześniej wspomnianymi rodzajami ryzyk, w grę wchodzą dodatkowo: podtopienia, gradobicie, osunięcie się ziemi, czy łamiące się drzewa, które mogą uszkodzić budynek. Ochroną warto objąć nie tylko sam dom, ale również inne budynki i obiekty o znacznej wartości, na przykład garaż, bramę, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne czy elementy małej architektury.

Ubezpieczając dom trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku listy wyłączeń odpowiedzialności czy terminu „elementy stałe”, ubezpieczyciele mogą różnie podchodzić także do kwestii klasyfikacji poszczególnych zjawisk. Przykładowo, o ile dla jednego towarzystwa porywisty wiatr będzie zaczynał się już od prędkości 50 km/h, o tyle dla innego próg ten może wynosić 70 km/h.

Dodatkowe pakiety w ubezpieczeniach nieruchomości

By móc wybrać najlepszą polisę dla swojej nieruchomości, trzeba najpierw określić jakie elementy i przed czym ma ona chronić. Dobierając poszczególne elementy ochrony, warto zastanowić się również nad skorzystaniem z usługi domowego assistance czy OC w życiu prywatnym. To ostatnie, pozwoli zabezpieczyć się na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim, czyli choćby przed zalaniem mieszkania sąsiadów.

Grafika: pixabay.com