Ubezpieczenie ryzyk w procesie realizacji inwestycji

Już w procesie przygotowania inwestycji inwestor powinien mieć na uwadze zagrożenia z nią związane. Są to zarówno zagrożenia stricte techniczne pojawiające się w trakcie całego procesu budowlano-montażowego, jak również zagrożenia związane z trudnymi do przewidzenia zjawiskami przyrodniczymi, ekologicznymi, ekonomicznymi czy też społecznymi. Analiza ryzyk przeprowadzona na tym etapie powinna doprowadzić […]

Ubezpieczenie mieszkania lub domu – jak dobrze dobrać zakres ochrony?

Pożar, powódź, wichura czy trąba powietrzna – to tylko przykłady kataklizmów, przez które można stracić dorobek całego życia. Ubezpieczenie mieszkania lub domu przed nimi nie uchroni, ale w razie ich wystąpienia zapewni wsparcie finansowe, które pozwoli poradzić sobie ze zniszczeniami i przyspieszy powrót do normalnego funkcjonowania. Ubezpieczeniem nieruchomości powinni zainteresować […]

Współpraca z brokerem ubezpieczeniowym standardem przy zawieraniu kontraktów

W piątek, 9 lutego 2018 r. podczas IX edycji konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” mieliśmy okazję porozmawiać z prezesem zarządu spółki exito Broker, panem Krzysztofem Mleczakiem. Zapytaliśmy czy współpraca z brokerem ubezpieczeniowym powinna być standardem przy zawieraniu kontraktów dotyczących inwestycji w infrastrukturę ? Krzysztof Mleczak: Powinna i raczej już jest. […]

Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia mieszkania

Co należy wiedzieć, by kupić dobre ubezpieczenie mieszkania? Tak jak domu lub mieszkania nie kupuje się wyłącznie z uwagi na jego cenę, tak i wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości powinien być oparty o inne przesłanki, niż jedynie wysokość składki. Jakie aspekty powinien wziąć pod uwagę przyszły nabywca ubezpieczenia mieszkania? Pierwszy […]

Brytyjscy ubezpieczyciele walczą o klientów z Polski

Brytyjski rynek ubezpieczeniowy jest bardzo rozbudowany. Działa na nim wiele towarzystw, z których część wyspecjalizowała się jedynie w kilku typach polis. Niektóre zakłady ubezpieczeniowe trudnią się głównie sprzedażą polis komunikacyjnych, podczas gdy inne ubezpieczają sprzęt elektroniczny. Jednym z najlepszych przykładów walki brytyjskich ubezpieczycieli o klientów z Polski są polisy dla […]