Wyburzenie domu – o czym trzeba wiedzieć?

Wyburzenie domu

Każdy z nas wie dość dużo na temat remontu lub budowy domu. O tym mówi się i pisze. Natomiast wiedza na temat rozbiórki budynku jest znikoma. Kto dokonuje rozbiórki budynku? Kiedy takiej rozbiórki można dokonać? Jak to wygląda w świetle prawa? Warto znać odpowiedzi na takie pytania, bo konieczność wyburzenia domu może towarzyszyć różnym sytuacjom. Czasami inwestor kupuje działkę z budynkiem, a jego stan jest taki, że zamiast kosztownego remontu lepsze będzie wyburzenie. Czasami też trzeba usunąć z działki budynki gospodarcze lub inne budowle, które np. grożą zawaleniem. Wiedza, jak tego dokonać, jest więc potrzebna.

Wyburzenie domu w świetle prawa

Rozbiórka, wyburzenie domu, są ostatnim aktem funkcjonowania obiektu budowlanego. Przepisy prawa budowlanego stanowią, że rozbiórka jest jednym z rodzajów robót budowlanych. W związku z tym wymaga określonych procedur oraz pozwoleń administracyjnych. Na rozbiórkę domu trzeba posiadać pozwolenie albo dokonać zgłoszenia. Pozwolenia na rozbiórkę nie będziemy potrzebowali, kiedy:

  • wysokość budynku nie przekracza 8 m;
  • budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków;
  • budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej;
  • budowla znajduje się na terenie zamkniętym ustalonym decyzją Ministra Obrony Narodowej (jeśli obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską lub wpisany do rejestru zabytków).

Do tego dochodzi jeszcze jeden warunek, że odległość wyburzanego budynku od granicy działki powinna być nie mniejsza, niż połowa jego wysokości. Pozwolenia nie potrzeba też przy wyburzaniu altan, ogrodów zimowych i wiat. W wymienionych wypadkach, wyburzenie domu, lub innego obiektu budowanego, wymaga jedynie zgłoszenia do urzędu miasta ewentualnie starostwa powiatowego.

Wyburzenie domu – zgłoszenie prac budowlanych

Od momentu zgłoszenia faktu wyburzenia budynku powinno upłynąć 21 dni, zanim inwestor przejdzie do realizacji zamierzenia. Bywa, ze wyburzenie budynku może nastąpić w trybie natychmiastowym. Dzieje się, kiedy budowli grozi zawalenie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jeśli właścicieli nie uzyska pozwolenia lub nie zgłosi zamiaru rozbiórki, a mimo to rozpocznie wyburzanie, musi liczyć się z poważnym konsekwencjami prawnymi oraz kosztami. Traktowane jest to jako samowola budowlana. Zgłoszenie rozbiórki (wyburzenia domu) powinno zawierać: nazwę i lokalizację obiektu, jego wysokość, odległość od granic działki, zakres oraz sposób wykonania prac. Może się zdarzyć, że zainteresowany urząd będzie żądał od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów (np. mapa ewidencyjna z zaznaczeniem obiektu, stosowne decyzje, szkice lub rysunki obiektu). Dużym udogodnieniem jest fakt, że rozbiórka domu realizowana na podstawie zgłoszenia, może być rejestrowana pod adresem internetowym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl. Jest tam dostępny formularz, dzięki któremu zgłoszenie możemy przygotować.

Wyburzenie domu – firmy rozbiórkowe

Oczywiście tego typu prace należy zlecić profesjonalnym firmom, posiadającym odpowiedni sprzęt i fachowców do przeprowadzenia rozbiórki. Na szczęście na rynku jest wiele takich przesiębiorstw, które mają doświadczenie w branży i wyburzenie domu zrealizują szybko i bezproblemowo. Najczęściej dokonują tej operacji z użyciem ciężkiego sprzętu. Ręczna rozbiórka jest bardzo czasochłonna. Może się oczywiście zdarzyć, jeśli zleceniodawcy zależy na odzyskaniu pewnych materiałów budowlanych. Tak się dzieje w przypadku dobrze zachowanych budynków drewnianych. W pozostałych przypadkach firma wyburzenie domu przeprowadza za pomocą odpowiedniego sprzętu. Niewątpliwą zaletą tego sposobu prowadzenia prac jest ekspresowe tempo. Niestety, po takiej rozbiórce raczej nie ma co liczyć na odzyskanie jakichkolwiek materiałów budowlanych. Wszystko ląduje w kontenerach, które wywożone są na wysypiska śmieci. Czasami tylko uda się pozyskać niewielkie ilości złomu. Warto, przed podpisaniem umowy z firmą rozbiórkową, sprawdzić jak ta kwestia jest rozwiązana. Z reguły firmy wywóz biorą na siebie, czasami musimy się tym zająć we własnym zakresie. Koszt wywozu 1 m3 odpadów budowlanych to około 120 zł.

Wyburzenie domu – koszty

Jak kształtują się koszty wyburzenia przez firmę rozbiórkową? Nie ma ogólnych cen. Z reguły firma, na podstawie dostarczonych danych, indywidualnie wycenia koszt rozbiórki. W końcu każdy budynek jest inny, stoi na innej działce, w określonym otoczeniu. Jest wykonany z różnych materiałów. Zdecydowanie trudniejsze jest wyburzenie budynku z betonu lub żelbetonu, niż z drewna lub cegły. Różne są też: wielkość i stan techniczny. Istotne jest też, co z wywozem pozostałości po wyburzeniu? Te i inne dane służą firmie do ogólnej wyceny. Szczegółową wycenę przygotowują firmy budowlane lub rozbiórkowe na indywidualne zamówienie.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Photo by TrailRunnersDog on Unsplash