Audyt energetyczny – czym jest, zasady przeprowadzania

audyt energetyczny

Audyt energetyczny, nazywany też audytem cieplnym, ma na celu określić, jakie ulepszenia wprowadzić w budynku, by pozwoliło to na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody i wentylacji.

To, że koszty utrzymania domów rosną, nie jest dla nikogo tajemnicą. Za każdym razem, kiedy otrzymujemy nowe rachunki, widzimy zmiany. Nie ma co jednak załamywać rąk, tylko trzeba przeciwdziałać takiej sytuacji. Jednym ze sposobów jest wykonanie audytu energetycznego, który może pomóc w przyszłej modernizacji budynku. Co to jest, kto może audyt zlecić, a kto wykonać i czy taka inwestycja się opłaca?

Co to jest audyt energetyczny?

Jest to innymi słowy dokument, w którym podmiot wykonawczy przeprowadza analizę techniczno-ekonomiczną w budynku. W dokumencie przedstawione są konkretne rozwiązania i ich opłacalność. Celem zmian ma być określenie, czy przewidziana modernizacja, która wiąże się z kosztami, ma sens i czy rzeczywiście wpłynie na zakładaną efektywność energetyczną budynku. Audyt energetyczny jest zlecany i przeprowadzany w oparciu o określone ustawy, rozporządzana i normy. Najistotniejsze to:

  • Ustawa z dnia 13. lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawa z dnia 23. stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29. kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kto może zamówić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny może zamówić każdy inwestor. W przypadku niektórych jest to obowiązek ustawowy. Dotyczy to przedsiębiorstw, które są zobowiązane do jego przeprowadzenia raz na cztery lata. Audyt energetyczny jest też wymagany, jeśli inwestor ubiega się o tzw. premię termomodernizacyjną wypłacaną dla podmiotów przeprowadzających termomodernizację z kredytu.

Kto może przeprowadzać audyt energetyczny?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego uprawniony jest audytor energetyczny lub doradca energetyczny. Są to osoby, które powinny posiadać najnowszą wiedzę z zakresu  budownictwa i znać zagadnienia dotyczące ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznych. Na bieżąco powinny poszerzać zmieniającą się w tym zakresie wiedzę, by rozpoznawać problemy występujące w danym budynku. Niezbędna jest też wiedza z zakresu prawa i obowiązujących norm. To wszystko umożliwia sporządzenie prawidłowego audytu, skutkującego obniżeniem zużycia energii w danym budynku, przy jednoczesnym podwyższeniu komfortu użytkowania. Wiele firm oferuje audyt energetyczny, ale zawsze warto zaufać specjalistom mającym dobre opinie. Takie poszukiwania mogą ułatwić listy audytorów publikowane przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii SA i Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,

Zakres audytu energetycznego

Zakres audytu energetycznego powinien określić:

  • jaki jest wyjściowy stan techniczny budynku i ile kosztuje wydatkowana w nim energia;
  • jak zmodernizować i ulepszyć stan techniczny, by zmniejszyć kosztu eksploatacji;
  • ile będzie kosztowała modernizacja i jakie korzyści ekonomiczne przyniesie;
  • jakie rozwiązania techniczne są w danym momencie najważniejsze i najbardziej adekwatne do danej sytuacji;
  • gdzie szukać wsparcia finansowego w realizacji zmian – np. program Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna.

Jak wykonywany jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinien wykazać efekty proponowanych ulepszeń i obliczyć zapotrzebowanie na energię cieplną po dokonaniu zmian. Do obliczeń wykorzystuje się dostępne dane, a więc: wartość izolacyjną stolarki okiennej i drzwiowej, ścian, dachu, sprawność dotychczasowych źródeł ciepła oraz instalacji. Wykorzystywane są również dane udostępniane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Te wszystkie informacje pozwalają porównać koszty ponoszone w badanym momencie do tych, które będą po wykonaniu termomodernizacji i innych ulepszeń. Oczywiście obliczane są też koszty modernizacji i dopiero na podstawie tego można ocenić opłacalność zmian i w ciągu ilu lat poniesione koszty się zwrócą. Bywa, że audyt wskazuje kilka wariantów ewentualnej termomodernizacji.

Zalety audytu energetycznego

Koszty audytu w 2022 roku wahają się w granicach 1000 – 2000 tys. złotych. Jeśli inwestor przystępuje do programów rządowych, to taki audyt wykonać musi. Wydaje się jednak, że warto i w innych sytuacjach zlecić jego wykonanie. To pozwoli zorientować się, czy wykorzystywane obecnie w domu systemy są korzystne i czy nie warto jednak zdecydować się na zmiany, które w krótkim czasie przyniosą wymierne korzyści finansowe, a dodatkowo będą dobre dla środowiska.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Fot. Jake Hinds, unsplash