30 mld euro do wydania do 2030 r. ze 艣rodk贸w unijnych

Ponad 30 mld euro do wydania do 2030 r. ze 艣rodk贸w unijnych, og艂oszone plany inwestycyjne oraz wzgl臋dnie ustabilizowane ceny materia艂贸w budowlanych stanowi膮 dobry prognostyk rozwoju polskiego sektora budowlanego w kolejnym roku. Wyzwanie stanowi konieczno艣膰 wykorzystania 艣rodk贸w z KPO do ko艅ca 2026 r., jednak z pewno艣ci膮 nie brakuje na rynku podmiot贸w, kt贸re pozwol膮 mu sprosta膰. Sprawdzili艣my, jakie trendy b臋dziemy obserwowa膰 w budownictwie i gdzie mi臋dzy innymi Polska mo偶e upatrywa膰 szans na nowe inwestycje.

P艂yta fundamentowa budynku wykonana z niskoemisyjnego betonu, wytworzonego z cementu o niskim 艣ladzie w臋glowym, skrupulatna segregacja i recykling odpad贸w budowlanych – to tylko niekt贸re z rozwi膮za艅, stosowanych dzi艣 w celu stworzenia budynk贸w, kt贸re nie tylko spe艂niaj膮 najwy偶sze standardy, ale tak偶e integruj膮 si臋 harmonijnie z otaczaj膮cym je 艣rodowiskiem. Czego jeszcze mo偶emy si臋 spodziewa膰 na rynku budowlanym w 2024 r.?

Szybciej, taniej, efektywniej

Trendem, kt贸ry sukcesywnie zyskuje na popularno艣ci, jest prefabrykacja 鈥 jako szybsze rozwi膮zanie technologiczne i w dodatku 鈥 coraz ta艅sze. W 2024 r. mo偶emy si臋 spodziewa膰 wzrostu stosowania prefabrykat贸w drewnianych do budowy dom贸w jednorodzinnych. Ta technologia oznacza mi臋dzy innymi kr贸tszy czas budowy, obni偶enie koszt贸w produkcji oraz mniejsz膮 ilo艣膰 odpad贸w.
Wykorzystanie prefabrykat贸w niesie tak偶e dodatkow膮 korzy艣膰 dla bran偶y budowlanej, kt贸ra w Polsce od lat zmaga si臋 z niewystarczaj膮c膮 liczb膮 pracownik贸w i rosn膮cymi kosztami pracy. Budowa z prefabrykat贸w nie wymaga bowiem a偶 takiego zaanga偶owania zasob贸w ludzkich, co w przypadku tradycyjnych metod.

Kierunek 鈥 zr贸wnowa偶one budownictwo

Ograniczenie wp艂ywu dzia艂alno艣ci sektora budowlanego na 艣rodowisko nie jest ju偶 tylko opcj膮, lecz staje si臋 standardem w bran偶y budowlanej. Inwestorzy coraz cz臋艣ciej kieruj膮 si臋 warto艣ciami zwi膮zanymi z odpowiedzialnym budownictwem, k艂ad膮c szczeg贸lny nacisk na zr贸wnowa偶one praktyki i innowacyjne rozwi膮zania. Coraz powszechniej staj膮 si臋 one integraln膮 cz臋艣ci膮 projekt贸w budowlanych, a nowoczesne technologie pozwalaj膮 na wykorzystanie materia艂贸w przyjaznych 艣rodowisku oraz realizacji rozwi膮za艅 zmniejszaj膮cych 艣lad w臋glowy w ca艂ym cyklu 偶ycia budynku. Jednym z coraz cz臋艣ciej stosowanych rozwi膮za艅 鈥 zar贸wno w przypadku obiekt贸w prywatnych jak i komercyjnych 鈥 s膮 zielone dachy.

鈥 To rozwi膮zanie stanowi krok w kierunku bardziej zr贸wnowa偶onej i przyjaznej dla 艣rodowiska architektury 鈥 zauwa偶a Kaja Sawicka z PM, firmy zajmuj膮cej si臋 wspieraniem inwestor贸w na ka偶dym etapie procesu inwestycyjnego: od wst臋pnych analiz, przez projektowanie, po nadz贸r budowlany. 鈥 Zielone dachy absorbuj膮 dwutlenek w臋gla i inne zanieczyszczenia powietrza. M贸wi膮c obrazowo, ro艣linno艣膰 na dachu pe艂ni rol臋 naturalnego filtra, co jest istotne zw艂aszcza w 艣rodowiskach miejskich, gdzie problem jako艣ci powietrza staje si臋 coraz bardziej pal膮cy. Ponadto zielone dachy pomagaj膮 w zarz膮dzaniu opadami deszczu. Ro艣liny absorbuj膮 wod臋, ograniczaj膮c ilo艣膰 opadowej wody, kt贸ra trafia do kanalizacji. To z kolei wspiera zr贸wnowa偶ony obieg wody. Estetyka zielonych dach贸w stanowi ich dodatkowy atut – dodaj膮 uroku otoczeniu, ale tak偶e redukuj膮 miejskie wyspy ciep艂a oraz tworz膮 przyjazne dla ludzi miejsca wypoczynku i rekreacji. 鈥 wylicza.

Co bardzo istotne, rosn膮ce zainteresowanie zielonymi dachami wynika tak偶e z faktu, 偶e przyczyniaj膮 si臋 one do poprawy efektywno艣ci energetycznej budynk贸w. Warstwa ro艣linna dzia艂a jako naturalna izolacja, pomagaj膮c w utrzymaniu stabilnych temperatur wewn膮trz pomieszcze艅 i redukuj膮c zu偶ycie energii potrzebnej do ogrzewania lub ch艂odzenia budynku.

D膮偶enie do zeroemisyjno艣ci budynk贸w

Zgodnie z dyrektyw膮 EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive) z 2010 roku, ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie zosta艂o zobligowane do wprowadzenia 艣rodk贸w maj膮cych na celu ograniczenie zu偶ycia energii w budynkach poprzez popraw臋 ich efektywno艣ci energetycznej. W kolejnych latach do dokumentu wprowadzano zmiany i aktualizacje, aby dostosowa膰 j膮 do nowych wyzwa艅 i cel贸w zwi膮zanych z efektywno艣ci膮 energetyczn膮 w budownictwie. Jedn膮 z nich jest obowi膮zek wprowadzenia klas energetycznych budynk贸w. Polska jako jedyny kraj w UE, jeszcze nie wywi膮za艂a si臋 z tego zadania. Jednak偶e, wed艂ug zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ma to nast膮pi膰 w 2024 roku.

W wersji dyrektywy EPBD z 2021 r. zak艂adano, 偶e od 2030 r. ka偶dy budynek musia艂by posiada膰 艣wiadectwo energetyczne i osi膮gn膮膰 okre艣lon膮 klas臋 energetyczn膮 w skali od A do G. gdzie A oznacza wska藕nik energii pierwotnej (EP) od zera do 59 kWh/m2 rocznie a G powy偶ej 469. Aktualne zmiany przyspieszaj膮 ten proces i okre艣laj膮, 偶e do 2030 roku budynki mieszkalne musz膮 osi膮gn膮膰 co najmniej klas臋 energetyczn膮 E, przy czym dla budynk贸w niemieszkalnych i publicznych termin ten przypada na 2026 rok. Z kolei do 2033 r. budynki mieszkalne musz膮 osi膮gn膮膰 co najmniej klas臋 energetyczn膮 D. Odpowiednio dla budynk贸w niemieszkalnych i publicznych termin ten ustalono odpowiednio na 2027 i 2030 rok.

W zwi膮zku z wymogiem redukcji emisyjno艣ci budynk贸w, inwestorzy musz膮 bra膰 pod uwag臋 nie tylko globalne wyzwania, ale tak偶e lokalne uwarunkowania naturalne. 鈥 Efektywna termoizolacja oraz wykorzystanie energii odnawialnej to ju偶 standard w nowoczesnych budynkach. 鈥 m贸wi Kaja Sawicka z PM. 鈥 Co istotne, odpowiednie rozwi膮zania planuje si臋 ju偶 na etapie ich projektowania. Wzi臋cie pod uwag臋 czynnik贸w sprzyjaj膮cych realizacji zr贸wnowa偶onych inwestycji ju偶 na etapie wst臋pnej koncepcji przynosi najlepsze efekty, je艣li chodzi zar贸wno o aspekt efektywno艣ci zastosowania rozwi膮za艅 zr贸wnowa偶onych jak i ich koszty. Wsp贸艂pracuj膮c z inwestorami zawsze wykorzystujemy ca艂膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie naszych ekspert贸w, by realizowana inwestycja osi膮gn臋艂a jak najwy偶szy dost臋pny poziom efektywno艣ci 鈥 tak偶e energetycznej. 鈥 zaznacza.

Geopolityczna pozycja Polski impulsem dla rozwoju biznesu?

Bran偶a budowlana stoi przed du偶膮 szans膮 rozwoju. W obliczu napi臋膰 mi臋dzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, Polska mo偶e si臋 sta膰 beneficjentem globalnych potyczek. Napi臋cia mi臋dzy dwiema pot臋gami 艣wiatowymi 鈥 Stanami Zjednoczonymi i Chinami 鈥 sk艂aniaj膮 inwestor贸w do poszukiwania alternatywnych rynk贸w, co otwiera nowe mo偶liwo艣ci dla kraj贸w takich jak Polska. Przerwane 艂a艅cuchy dostaw wywo艂a艂y globalne przetasowania. Jednym z przejaw贸w tych zmian jest tzw. nearshoring, czyli przenoszenie produkcji bli偶ej kraju odbiorcy. To z kolei oznacza konieczno艣膰 stworzenia odpowiedniej infrastruktury 鈥 w tym zw艂aszcza zak艂ad贸w produkcyjnych. Nasza geopolityczna pozycja stanowi wi臋c impuls dla rozwoju biznesu. Je艣li dobrze wykorzystamy t臋 szans臋, krajowa gospodarka 鈥 w tym sektor budowlany 鈥 mo偶e wiele zyska膰.