Adaptacja budynk贸w gospodarczych

Adaptacja budynk贸w gospodarczych

Budynki i pomieszczenia gospodarcze wed艂ug prawa budowlanego nie nadaj膮 si臋 do zamieszkania. Czy to jednak oznacza, 偶e budynku nie mo偶na zaadaptowa膰 i zmieni膰 jego przeznaczenia u偶ytkowego? Naturalnie, 偶e mo偶na, bo wed艂ug ustawy Prawo budowlane przeznaczenie u偶ytkowe ma charakter zmienny.

Zmiana u偶ytkowanie budynku

Ka偶dy obiekt budowlany posiada okre艣lone przeznaczenie u偶ytkowe. Przepisy prawne jasno precyzuj膮 warunki techniczne takiego obiektu, ewentualne op艂aty od nieruchomo艣ci. Je艣li chcemy dokona膰 zmiany przeznaczenia u偶ytkowego, a w tym konkretnym przypadku adaptowa膰 budynek gospodarczy na mieszkalny, musimy zacz膮膰 od spraw formalnych, czyli uzyskania zgody na zmian臋 sposobu u偶ytkowania budynku. Stosowny wniosek (dost臋pny w internecie, urz臋dach gminy, starostwie) sk艂ada si臋 do Starostwa Powiatowego. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 nast臋puj膮ce dokumenty:

  • Opis i rysunek, kt贸ry przedstawia usytuowanie obiektu w stosunku do granic dzia艂ki, innych obiekt贸w na niej funkcjonuj膮cych, z oznaczeniem tej cz臋艣ci lub ca艂o艣ci obiektu, kt贸rych ma dotyczy膰 zmiana sposobu u偶ytkowania.
  • Opis techniczny obiektu, uwzgl臋dniaj膮cy konstrukcj臋 i wszystkie inne dane techniczno-u偶ytkowe (np. wielko艣膰 i rozk艂ad obci膮偶e艅).
  • Za艣wiadczenie w艂adz lokalnych, na terenie kt贸rych obiekt si臋 znajduje, o zgodno艣ci zamierzonego sposobu u偶ytkowania obiektu z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Je艣li takiego planu nie ma 鈥 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
  • O艣wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane.

Inwestor mo偶e te偶 by膰 zobligowany do do艂膮czenia do wniosku ekspertyzy technicznej, wykonanej przez osob臋 posiadaj膮c膮 stosowne uprawnienia budowlane.

Kiedy mo偶na dokona膰 adaptacji budynku?

Zgoda na zmian臋 u偶ytkowania budynku jest konieczno艣ci膮, by zacz膮膰 jakiekolwiek prace. Nawet adaptacja pomieszcze艅 gospodarczych, kt贸re przylegaj膮 do budynku mieszkalnego nie zawsze jest traktowana jako remont. Je艣li prace w budynku gospodarczym mie艣ci艂yby si臋 w definicji remontu w rozumieniu prawa budowlanego, wystarczy艂oby tylko zg艂oszenie do starostwa o zmianie sposobu u偶ytkowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci budynku. Do takiego zg艂oszenia wystarczy do艂膮czy膰 dokumentacj臋 ukazuj膮ca pierwotny stan budynku i zmiany adaptacyjne. Po trzydziestu dniach od z艂o偶enia zg艂oszenia mo偶na podj膮膰 prace na podstawie tzw. milcz膮cej zgody na wykonanie pracy adaptacyjnych. Zgod臋 wydaje starosta. Jednak wi臋kszo艣膰 prac adaptacyjnych nie jest traktowana jako remont, tylko jako przebudowa. A w takim przypadku niezb臋dne jest uzyskanie pozwolenia na budow臋. Nie dotyczy to parterowych wolnostoj膮cych budynk贸w gospodarczych o powierzchni do 35 m2. Liczba takich budynk贸w nie mo偶e przekracza膰 dw贸ch – na 500 m2 dzia艂ki.

Kiedy mo偶na rozpocz膮膰 prace adaptacyjne lub budowlane?

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e nie mo偶na podejmowa膰 偶adnych prac przed up艂ywem trzydziestu dni, kt贸re ustawodawca przyznaje na rozpatrzenie wniosku przez administracj臋 pa艅stwow膮. Ka偶da przebudowa, adaptacja rozpocz臋ta przed up艂ywem ustawowego okresu jest traktowana jako samowola budowlana. W trakcie oceny zasadno艣ci wniosku organ go rozpatruj膮cy (starosta) mo偶e uzna膰, 偶e zmiana sposobu u偶ytkowania wymaga przeprowadzenia prac budowlanych, czyli nale偶y uzyska膰 pozwolenie na ich wykonanie. W tym przypadku dopiero w pozwoleniu na budow臋 starosta przyjmie zg艂oszenie zmiany sposobu u偶ytkowaniu budynku gospodarczego.

Jak d艂ugo obowi膮zuje pozwolenie?

Wed艂ug obowi膮zuj膮cego obecnie prawa budowlanego zmiany sposobu u偶ytkowania nale偶y dokona膰 przed up艂ywem dw贸ch lat od z艂o偶enia zg艂oszenia, je艣li urz膮d nie zg艂osi艂 sprzeciwu lub nie wymaga艂 wyst膮pienia o pozwolenie na budow臋. Je艣li nie podejmiemy prac w ci膮gu dw贸ch lat, zmiana sposobu u偶ytkowania musi by膰 zg艂oszona ponownie.

Odwo艂anie

Zdarzaj膮 si臋 sytuacje, kiedy inwestor otrzymuje decyzj臋 wnosz膮c膮 sprzeciw wobec zamierzonej zmiany sposobu u偶ytkowania budynku gospodarczego. Mo偶e si臋 od tej decyzji odwo艂a膰 w ci膮gu 14 dni za po艣rednictwem urz臋du, kt贸ry tak膮 decyzj臋 wyda艂. Je艣li zg艂oszenie by艂o sk艂adane do starostwa, odwo艂anie jest kierowane do urz臋du wojew贸dzkiego. Je艣li zg艂oszenie by艂o sk艂adane do urz臋du wojew贸dzkiego, odwo艂anie nale偶y z艂o偶y膰 do G艂贸wnego Urz臋du Nadzoru Budowlanego.

Artyku艂 sponsorowany