Egzamin na mistrza parkieciarstwa

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia wydała oświadczenie odnośnie organizacji sesji egzaminacyjnej na mistrza i czeladnika w zawodzie Parkieciarz.

Byłaby to sesja wyjazdowa zorganizowana we Wrocławiu.

Termin: 18-19 marca 2016 rok.

Egzamin taki składa się z dwóch etapów: egzaminu praktycznego i teoretycznego.
18 marca odbędzie się część praktyczna – uczestnicy na płytach OSB o wymiarach ok. 1 x 1 m będą mieli za zadanie ułożyć, przykleić i wykończyć ustalony wzór z parkietu.
19 marca odbędzie się część teoretyczna egzaminu (składa się on z testu pisemnego, a następnie z odpowiedzi ustnej w tematów zawodowych).

Przesyłając zgłoszenia do dnia 4 grudnia 2015 roku mają Państwo możliwość do przystąpienia do egzaminu po niższej cenie.
Obecnie koszty egzaminów kształtują się następująco:
mistrz 850,00 zł
czeladnik 580,00 zł (osoby zrzeszone w OSP 520,00 zł)

Od nowego roku ceny egzaminów wzrastają to będą wynosić:
mistrz 1242,00 zł
czeladnik 621,00 zł

Warunkiem, by się egzamin odbył jest liczba uczestników w minimalnej ustalonej przez Izbę liczbie 15 osób. W związku z powyższym Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy zaprasza do przesyłania zgłoszeń na adres biuro@parkieciarzeosp.com.pl