ETICS -Systemy ocieple艅 wa偶nym ogniwem zr贸wnowa偶onego rozwoju w budownictwie

II_Miedzynarodowa_Konferencja_ETICS_audytorium_1

7-8 maja 2015 roku w聽O偶arowie Mazowieckim odby艂a si臋 II Mi臋dzynarodowa Konferencja ETICS, wiod膮ce forum polskiej bran偶y ocieple艅 organizowane przez Stowarzyszenie na聽Rzecz System贸w Ocieple艅 (SSO). Wydarzenie zgromadzi艂o ponad 120 uczestnik贸w reprezentuj膮cych producent贸w ETICS, dostawc贸w surowc贸w i przemys艂 chemii budowlanej, jak te偶 o艣rodki naukowe i badawcze, organa nadzoru budowlanego, stowarzyszenia bran偶owe oraz聽specjalistyczne media.

艢rodowiskowa debata toczy艂a si臋 wok贸艂 roli system贸w ocieple艅 w聽budownictwie zr贸wnowa偶onym. Trzecia edycja Mi臋dzynarodowej Konferencji ETICS zaplanowana jest na 11-12 maja 2016 roku.

鈥 Mamy nadziej臋, 偶e II Mi臋dzynarodowa Konferencja ETICS przyczyni艂a si臋 do zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci znaczenia aspekt贸w 艣rodowiskowych wyrob贸w budowlanych, kt贸re, dzi艣 deklarowane dobrowolnie, w przysz艂o艣ci b臋d膮 obligatoryjne. To obecnie jedno z najwi臋kszych wyzna艅 dla polskiego budownictwa. Tymczasem wiedza w tym zakresie jest nieznaczna, mimo 偶e ju偶 od niemal dw贸ch lat obowi膮zuje rozporz膮dzenie CPR reguluj膮ce rynek wyrob贸w budowlanych na obszarze Unii Europejskiej zawieraj膮ce wym贸g dostosowania budownictwa do zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju. Liczymy, 偶e nasza konferencja oka偶e si臋 wa偶nym etapem na drodze krajowego sektora ocieple艅 do budownictwa zr贸wnowa偶onego i 偶e za rok wsp贸lnie podejmiemy kolejne zagadnienia z tej jak偶e istotnej dziedziny 鈥 m贸wi Jacek Michalak, prezes zarz膮du Stowarzyszenia na Rzecz System贸w Ocieple艅.

Podczas II Mi臋dzynarodowej Konferencji ETICS mia艂a miejsce premiera 鈥濿ytycznych ETICS”, nowej publikacji technicznej Stowarzyszenia na Rzecz System贸w Ocieple艅. Opracowanie, przygotowane przez Komisj臋 Techniczn膮 Stowarzyszenia, zawiera warunki techniczne dla prac elewacyjnych zwi膮zanych z ociepleniem, zaktualizowane zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami w聽zakresie izolacyjno艣ci 艣cian.

W programie konferencji znalaz艂y si臋 prezentacje polskich i zagranicznych prelegent贸w, przyjmowane przez audytorium z du偶ym zainteresowaniem. Aktywnym uczestnictwem s艂uchaczy wyr贸偶ni艂a si臋 szczeg贸lnie debata na temat rynku wyrob贸w budowlanych z udzia艂em Marty Szyma艅czak, zast臋pcy dyrektora Departamentu Wyrob贸w Budowlanych G艂贸wnego Urz臋du Nadzoru Budowlanego, i radcy GUNB Anny Wilczewskiej.

Mgr Miros艂aw Czarnik, prezes zarz膮du G贸rno艣l膮skiego Parku Przemys艂owego, zaprezentowa艂 inteligentny, energooszcz臋dny biurowiec Goeppert-Mayer, wybudowany zgodnie z zasadami budownictwa zr贸wnowa偶onego. Budynek ten jako jeden z dw贸ch w Europie otrzyma艂 najwy偶sz膮 z聽mo偶liwych ocen (ang. 鈥瀘utstanding鈥) w ramach brytyjskiego systemu certyfikacji budynk贸w zr贸wnowa偶onych Breeam. Jak podkre艣li艂 prezes Czarnik, zastosowane w budynku proekologiczne rozwi膮zania zmniejszaj膮 koszty zu偶ycia energii o 48 procent w por贸wnaniu ze standardowymi budynkami klasy A1.

Zasady procesu g艂臋bokiej termomodernizacji budynk贸w oraz zwi膮zane z nim ekonomiczne, 艣rodowiskowe i spo艂eczne korzy艣ci om贸wi艂 dr in偶. Arkadiusz W臋glarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Doradca KAPE na 23 mld z艂otych oszacowa艂 wielko艣膰 krajowego rynku ocieple艅 dom贸w jednorodzinnych wymagaj膮cych termomodernizacji.

Dr El偶bieta Syrda z ASM Centrum Bada艅 i Analiz Rynku przybli偶y艂a mo偶liwo艣ci finansowania zr贸wnowa偶onego budownictwa i termomodernizacji w Polsce za po艣rednictwem krajowych program贸w wsparcia oraz ze 艣rodk贸w unijnych. W opinii dr Syrdy, obecnie nie ma ogranicze艅 w聽pozyskiwaniu聽 funduszy na projekty termomodernizacyjne z europejskich program贸w ramowych, kt贸rych bud偶et do 2020 roku okre艣lono na ponad 77 mld euro.

O German Polish Energy Efficiency Project, przyk艂adzie udanej wsp贸艂pracy przemys艂u ocieple艅 ze聽艣wiatem nauki, m贸wili dr hab. Dariusz Heim i mgr in偶. Dariusz Czarny. Ich wyst膮pienie koncentrowa艂o si臋 na przedstawieniu bada艅 efektywno艣ci energetycznej 艣cian zewn臋trznych referencyjnych obiekt贸w biurowych.

Bezpiecze艅stwo po偶arowe 艣cian z systemami ETICS by艂o tematem wyk艂adu dra in偶. Andrzeja Kolbreckiego z Zak艂adu Bada艅 Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej. Ekspert ITB zaznaczy艂 kluczow膮 rol臋 systemowego ocieplenia elewacji 鈥 ze wzgl臋du na bezpiecze艅stwo po偶arowe niedopuszczalne jest instalowanie element贸w r贸偶nych system贸w czy materia艂贸w niewiadomego pochodzenia, nie posiadaj膮cych stosownych dokument贸w dopuszczaj膮cych do obrotu i stosowania.

Kolejny reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej, dr in偶. Micha艂 Piasecki, wskaza艂 kryteria oceny 艣rodowiskowej wyrob贸w budowlanych, kt贸ra w przysz艂o艣ci stanie si臋 obowi膮zkowym dodatkowym wymiarem deklarawania w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowych wyrobu. Wed艂ug statystyk dra Piaseckiego, w Polsce wydano dot膮d jedynie 40 deklaracji 艣rodowiskowych EPD, podczas gdy w Europie ju偶 ok. 3,5 tysi膮ca, w tym 350 dla wyrob贸w termoizolacyjnych i ponad 100 dla system贸w ETICS.

In偶. Dana Bellu拧ov谩, reprezentuj膮ca s艂owacki Technick媒 A Sk煤拧obn媒 脷stav Stavebn媒, om贸wi艂a wp艂yw rozporz膮dzenia o wyrobach budowlanych CPR na systemy ETICS pod k膮tem dzia艂a艅 niezb臋dnych do聽przygotowania si臋 bran偶y ocieple艅 do za艂o偶onej na rok 2018 zmiany przepis贸w reguluj膮cych wprowadzanie wyrob贸w do obrotu.

W prezentacji Ralfa Paskera, Dyrektora Zarz膮dzaj膮cego European Association for ETICS, znalaz艂a si臋 analiza znaczenia system贸w ocieple艅 i inwestycji w termomodernizacj臋 dla osi膮gni臋cia za艂o偶onego przez UE celu, jakim jest redukcja konsumpcji energii o 80 procent do 2050 roku.

Moderatorami sesji panelowych II Mi臋dzynarodowej Konferencji ETICS byli dyr. Marek Kapro艅 z聽Instytutu Techniki Budowlanej oraz聽dr in偶. Mariusz Garecki, mgr in偶. Jacek W. Kulig i聽mgr in偶. Wojciech Szczepa艅ski, przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz System贸w Ocieple艅 .

Informacje dotycz膮ce II Mi臋dzynarodowej Konferencji ETICS dost臋pne s膮 na oficjalnej stronie internetowej pod adresem http://www.konferencjaetics.com.pl. Kolejna edycja wydarzenia odb臋dzie si臋 11-12 maja 2016 roku.