Kto może zarządzać nieruchomością?

Zarządca nieruchomości

Dbanie o finanse spółdzielni czy wspólnoty, regularne kontrole instalacji w budynkach, planowanie remontów, zarządzanie budżetem oraz zlecanie wykonywania porządków wokół obiektów to zadanie dla profesjonalisty, który ma doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Kto może zostać zarządcą danego lokalu oraz zajmować się jego opieką prawną, finansową, księgową i techniczną?

Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową i wspólnotą

Odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z utrzymaniem budynków jest przede wszystkim zarząd, w skład którego wchodzą zazwyczaj osoby związane z danym osiedlem. W przypadku wspólnot często są to po prostu właściciele mieszkań, którym zależy na tym, by mieć wpływ na funkcjonowanie nieruchomości. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółdzielni – tutaj zarząd również składa się z członków spółdzielni, ale mogą do niego należeć też osoby niebędące członkami. Często ma on charakter kolegialny albo jednoosobowy i powoływany jest przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie.

Kto może zarządzać nieruchomością?

Zarząd wcale nie musi zarządzać daną nieruchomością. Coraz częściej wspólnoty i spółdzielnie decydują się na osoby z zewnątrz, które mają doświadczenie w prowadzeniu budynków. Sprawy prawne, księgowe, finansowe i techniczne można powierzyć zarówno osobom fizycznym, jak i firmie zewnętrznej. Decydując się na przedsiębiorstwo, w którym pracują profesjonalni zarządcy nieruchomości, można mieć pewność, że kompleksowo zajmie się ono wszelkimi kwestiami – zarówno tymi długoterminowymi, jak i codziennymi. Co więcej, szukając dobrego zarządcy, warto zwrócić uwagę na to, czy jest on odpowiednio ubezpieczony – uchroni to członków wspólnoty od ewentualnych szkód i strat.

Zarządca nieruchomości z firmy zewnętrznej

Nie da się ukryć, że wynajęcie zarządcy jest coraz popularniejszym zabiegiem. Zatrudnianie firm zewnętrznych, zajmujących się kontrolą i stanem budynków, takich jak np. gdyńska firma Nordhome, daje pewność, że zarówno od strony prawnej, jak i finansowej można liczyć na pomoc. Do obowiązków zarządcy należy reprezentowanie spółdzielni czy wspólnoty na spotkaniach z klientami – znajomość zasad i prawa przyda się w zawieraniu kontraktów korzystnych dla interesów mieszkańców. Również wszelkie techniczne oraz księgowe sprawy (np. prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów, windykacja należności, kontrola użytkowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, dokonywanie odczytów, przeprowadzanie remontów) leżą po stronie zarządcy, który dba o to, aby cała wspólnota mogła działać sprawnie i prawidłowo.