Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd przedłużony

Program Mój Prąd realizowany jest już od 2019 roku. W roku 2022 w jego ramach prowadzony był już czwarty nabór wniosków, został on jednak ostatnio przedłużony. Równocześnie zwiększone zostały także kwoty maksymalnego dofinansowania, jakie można uzyskać.

Czwarty nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd – terminy

Zeszłoroczny nabór wniosków (IV) prowadzony był od 15 kwietnia. Pierwotnie zakończenie ich przyjmowania zostało zaplanowane na 22 grudnia, jednakże pod koniec tego roku zadecydowano, że termin na ich składanie zostanie wydłużony o kwartał. Zgodnie z aktualnymi informacjami ostateczny termin przyjmowania wniosków w ramach naboru określanego jako IV+ został ustalony na 15 marca 2023 roku. Warunkiem skorzystania z dofinansowania w ramach aktualnego naboru jest rozliczanie się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing.

Kwoty dofinansowania dla wniosków przyjmowanych w ramach naboru IV+ będą wyższe

Budżet dla naborów III oraz IV jest wspólny i został określony na poziomie 855 milionów złotych. Jednakże w ramach trwającego naboru IV+ względem naboru IV w większości przypadków zwiększone zostały maksymalne kwoty możliwego do uzyskania dofinansowania. W porównaniu do naboru IV w przypadku wnioskodawców rozliczających się w systemie net-billing wynoszą one odpowiednio:

  • w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych bez zakupu i montażu dodatkowych elementów – do 6000 zł (wobec 4000 zł);
  • w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych z zakupem i montażem dodatkowych elementów – do 7000 zł (wobec 5000 zł);
  • w przypadku elementów zwiększających autokonsumpcję energii w zakresie magazynowania ciepła – do 5000 zł (bez zmian);
  • w przypadku  elementów zwiększających autokonsumpcję energii w zakresie magazynowania energii elektrycznej – do 16 000 zł (wobec 7 500 zł), przy czym minimalna pojemność akumulatora musi wynieść 2 kWh, zaś cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6000 zł (wobec 4000 zł);
  • w przypadku  elementów zwiększających autokonsumpcję energii w zakresie systemu zarządzania energią HEMS/EMS – do 3000 zł (bez zmian).

Podobnie w większości przypadków wzrosną także kwoty dofinansowania, które mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy dotychczas rozliczali się z energii elektrycznej w systemie net-metering, ale skorzystali z możliwości uzyskania wsparcia finansowego pod warunkiem przejścia na system net-billing.

Wyższa kwota dofinansowania również dla osób, które już wcześniej je uzyskały

Istotny jest fakt, że ci wnioskodawcy, którzy złożyli swoje wnioski przed 15 grudnia 2022 roku i uzyskali dofinansowanie w przypadku spełnienia przez nich wszystkich warunków będzie im przysługiwać zwiększenie uzyskanej kwoty, o czym zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Konieczne będzie jedynie wyrażenie zgody poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, a także ewentualna aktualizacja danych lub potwierdzenie, że te zawarte we wniosku są wciąż aktualne. Nabór IV+ daje również osobom, których wnioski obejmowały tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne możliwość ich uzupełnienia tak, aby obejmowały również elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej.

Istotna jest droga złożenia zarówno wniosku, jak i niezbędnych oświadczeń

Planując złożenie wniosku należy pamiętać o tym, że nie należy przesyłać papierowej dokumentacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niewłaściwą drogą jest również wysyłanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i przy pomocy skrzynki ePUAP. Jedyną prawidłową drogą jest – również w przypadku wyrażenia zgody na wypłatę zwiększonego dofinansowania – skorzystanie z Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Za pośrednictwem konta w GWD można również sprawdzić aktualny status wniosku.

Źródło: mój.prad.gov.pl