Mechaniczne wietrzenie garażu zamkniętego

Automatyczna wentylacja garażu

Alternatywa dla naturalnej i grawitacyjnej wentylacji

Odpowiednia wentylacja garażu zapobiega powstawaniu pleśni. Niemniej jest ona wymagana również przez przepisy budowlane. Jednym z dostępnych rozwiązań jest system automatycznej wentylacji.

Położenie dużego nacisku na ocieplenie garażu przyległego do budynku domu jednorodzinnego, albo wolnostojącego może prowadzić do nadmiernego wzrostu wilgotności powietrza. Utrzymywanie się tego parametru na wysokim poziomie nie jest natomiast korzystne zarówno dla przechowywanych w garażu pojazdów i sprzętów, jak i dla jego konstrukcji. Wysoka wilgotność powietrza sprzyja korozji metali oraz rozwojowi pleśni i innych grzybów. Ponadto, w spalinach wytwarzanych przez silniki pojazdów i niektórych urządzeń znajdują się toksyczne substancje.

Wentylacja garażu w świetle przepisów budowlanych

W przepisach budowlanych można wyróżnić trzy podstawowe sposoby wentylacji garażu zamkniętego zalecane przez ustawodawcę. Minimum, które należy zapewnić to naturalna wentylacja polegająca na wietrzeniu pomieszczenia za pomocą otworów wentylacyjnych rozmieszczonych w ścianach lub bramie garażowej. Łączna powierzchnia netto otworów wentylacyjnych nie może wynosić mniej niż 0,04 m2 na każde stanowisko postojowe.

Druga metoda wentylacji garażu wskazana w przepisach budowlanych to grawitacyjna wentylacja zapewniająca 1,5 – krotną wymianę powietrza na godzinę. Można ją stosować w ogrzewanych garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, do 10 stanowisk postojowych. Metoda grawitacyjna w Polsce rzadko się sprawdza, ponieważ zimą może być nadmierna, a latem mało efektywna. Zasada działania wentylacji grawitacyjnej sprowadza się do różnicy temperatur powietrza w pomieszczeniu i poza nim. Jeżeli różnice są niewielkie, skuteczność takiej wentylacji również nie będzie wysoka.

Trzecią metodą wentylacji garażu jest automatyczny system, nazywany również systemem mechanicznej wentylacji. Sposób jego działania może polegać na wykrywaniu przekroczenia dopuszczalnego poziomu gazu propan – butan lub tlenku węgla w garażu za pomocą czujników. Zazwyczaj oprócz wymaganych prawem czujników wykrywania substancji niebezpiecznych pochodzących głównie ze spalania paliw przez pojazdy osobowe zasilane gazem, benzyną lub olejem napędowym, mechaniczna wentylacja jest wzbogacana o dodatkowe czujniki, o których niżej.

Automatyczna wentylacja garażu

System automatycznej wentylacji garażu należy do nowoczesnych rozwiązań, które dopiero zdobywają popularność na rynkach środkowej części Europy. System pozwala na wietrzenie pomieszczenia garażu bez konieczności pozostawiania otwartej bramy. Użytkownicy garażu zwykle chcą tego uniknąć, aby nie dochodziło do nadmiernych strat ciepła.

System jest połączony z bramą garażową, więc jego montaż zwykle wymaga wymiany całej bramy, co niewątpliwie należy do jego głównych wad, obok których należy wskazać wysoki koszt zakupu. Wentylacja odbywa się poprzez uchylenie najwyższego segmentu bramy. Niższe segmenty są zamknięte, zapobiegając przedostaniu się do garażu opadów i zanieczyszczeń.

Mechanizm oparty na czujnikach

Wewnątrz garażu zostaje zamontowany czujnik kontrolujący poziom wilgotności i regulujący prawidłową wentylację. Działa on w ten sposób, że jeżeli wilgoci w powietrzu jest zbyt dużo, czujnik przesyła dane do głównego mechanizmu odpowiadającego za uchylenie górnego segmentu bramy. Wietrzenie odbywa się zatem w sposób w pełni zautomatyzowany, a użytkownik ma pewność, że garaż ma zapewnioną prawidłową wentylację. W podobny sposób górna część bramy uchyla się i zamyka. Dopóki czujnik kontrolujący poziom wilgotności w pomieszczeniu działa sprawnie, garaż może być odpowiednio wietrzony bez udziału właściciela.

Użytkownik może zaprogramować wietrzenie

Zaletą automatycznej wentylacji garażu jest między innymi możliwość ustalenia zakresu temperatur, przy których dochodzi do otworzenia bramy. W ten sposób użytkownik może uniknąć nadmiernego wychłodzenia garażu w okresie mrozów.

Zaprogramować można także maksymalny czas wietrzenia oraz porę dnia, w której następuje wietrzenie, co wymaga jednak zastosowania dodatkowych czujników, zamontowanych na zewnątrz bramy garażowej, a tym samym generuje wyższe koszty zakupu i eksploatacji systemu automatycznej wentylacji.