Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 – lektura obowiązkowa

 „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2” prof. dr hab. inż. Michała Knauffa, wydane przez PWN,  jest już dostępne w księgarniach.

W publikacji zaprezentowano  podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”. Ponadto, w węższym zakresie, omówiono także ciągle stosowaną normę PN z 2002 r.

W obecnym, trzecim wydaniu dodano obszerny punkt dotyczący przebicia i cały rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Uzupełniono i rozbudowano także rozdział dotyczący minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie.

Metody obliczeń autor zilustrował licznymi przykładami. Najważniejsze z nich zostały przedstawione jako algorytmy, tablice i wykresy, które dzięki zwięzłej i przejrzystej formie umożliwiają jak najprostsze wykonanie niezbędnych obliczeń. Najważniejsze zasady konstruowania zostały podsumowane w formie prostych zestawień.

Dzięki tej publikacji Czytelnicy:

  • uporządkują informacje dotyczące zmodyfikowanego wieku i wyznaczania wytrzymałości betonu i współczynnika pełzania w zależności od tego wieku;
  • poznają konsekwencje zastosowania tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowania tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych;
  • zastosują algorytmy do projektowania przekrojów obciążonych siła podłużną i momentem zginającym;
  • zyskają wiedzę na temat wpływu ukośnego zarysowania na siły w rozciąganym zbrojeniu podłużnym.
  • skorzystają z tablic do wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i zasady dotyczące kotwienia zbrojenia fundamentów.

Podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, w książce przedstawiono podstawowe zasady obliczania konstrukcji żelbetowych na podstawie Eurokodu 2. W uporządkowanej formie omówiono stosowanie przepisów pochodzących z części 1-1 tego Eurokodu oraz z norm europejskich z nim związanych. Ponadto umieszczono wzmianki dotyczące stosowania Normy PN-B-03264 z 2002 roku. Najważniejsze zagadnienia podsumowano w formie zwięzłych algorytmów scalających wszystkie potrzebne informacje. Prawie wszystkie punkty zilustrowano przykładami. Niektóre zasady obliczania i konstruowania, jak np. wyznaczanie długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, udało się ująć prościej niż w normie, ale zgodnie z normą.

W nowym wydaniu wprowadzono wiele drobnych zmian i ulepszeń wynikających z czterech wydanych przez PWN w latach 2013-2018 książek prof. M. Knauffa (ze współautorami). Dodano punkty dotyczące przebicia, opracowano na nowo rozdział dotyczący zarysowania, biorąc pod uwagę normę europejską dotyczącą zbiorników oraz niemiecki Załącznik Krajowy do części 1-1 Eurokodu 2. Nowy jest także obszerny rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Książka jest polecana inżynierom projektującym konstrukcje żelbetowe, oraz pracownikom naukowym i studentom wydziałów budownictwa wyższych uczelni.