Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Trwa eliminacja wykluczenia cyfrowego. W Małopolsce powstanie ponad 1000 km nowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Współcześnie dostęp do Internetu determinuje jakość życia, zaś nierówny dostęp do zasobów cyfrowych i globalnej sieci tworzy podziały społeczne, którym należy przeciwdziałać.

Za definicją OECD − wykluczenie cyfrowe to zjawisko nierówności społecznych między poszczególnymi osobami, gospodarstwami domowymi, przedsiębiorstwami oraz regionami w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, związanego zarówno z dostępem do technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak i ich wykorzystaniem we wszystkich sferach aktywności.
– źródło:
raport: Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce 2021, przygotowany przez Orange Polska i Fundację Orange.

SAFEGE i Orange zgodnie uważają, że każdy rodzaj wykluczenia należy eliminować, co materializuje się w projektach obu firm. Dlatego połączenie sił przy tak ważnym programie, jakim jest wsparcie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) jest naturalnym, tj. zgodnym z Misją i Wartościami SAFEGE krokiem w przyszłość – tym razem przyszłość Małopolan.

SAFEGE Polska wspomoże Program Operacyjny Polska Cyfrowa: powstanie ponad 1000 km nowej infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach etapu POPC-4

Eksperci SAFEGE sprawują nadzór inwestorski (w ramach usługi Inżyniera Kontraktu) w zakresie realizacji umowy o zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej na długości 1004,8 km. Przedmiotem kontraktu jest kompleksowe zaprojektowane i wykonanie pasywnych sieci optycznych PON (Passive Optical Network – pasywna sieć optyczna) w architekturze FTTH (Fiber To The Home – światłowód do domu) wraz z zakupem, dostawą i instalacją urządzeń pasywnych oraz współuczestnictwo w działaniach informacyjno-komunikacyjnych na terenie obszaru małopolskiego. Nowa infrastruktura szerokopasmowa zasili placówki edukacyjne oraz dostarczy Internet tam, gdzie dotychczas dostęp do informacji był utrudniony. Projekt obejmuje m.in. doprowadzenie infrastruktury do dwóch gminnych ośrodków kultury oraz pięciu punktów Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie prędkość łączy ma fundamentalne znaczenie.

Inwestycja w rozbudowę sieci telekomunikacyjnej (POPC) trwa od 2021 r., a jej planowane zakończenie przewidziane jest w 2023 roku.

Czy 30 Mb/s to dużo? Przedstawiamy przybliżone wartości vs. liczba ludności

23,2% gospodarstw domowych miało w 2020 roku dostęp tylko do Internetu o szybkości poniżej 30 Mb/s.” – stwierdzają autorzy raportu pt. „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce 2021”.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (2020 rok) wynika, że w Polsce było 14,62 mln gospodarstw domowych, zaś GUS przyjmuje, że przeciętna liczba osób przypadających na gospodarstwo domowe to 2,61. Uwzględniając powyższe w zestawieniu z wynikami raportu Orange, 3,3 mln gospodarstw domowych w Polsce, czyli około 8,5 mln Polaków posiada dostęp do bardzo słabej jakości łącza internetowego (w Polsce żyje ponad 38 mln osób).

Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że prędkość pobierania do 30 Megabajtów na sekundę jest wystarczająca do przeglądania stron www, odbierania i wysyłania poczty, czy np. oglądania zasobów YouTube. Jednak szybsze łącze eliminuje zdecydowanie problemy z jakością odtwarzania / wyświetlania treści. Współczesny Internet wymaga jednak znacznie wyższych prędkości, niż wyżej wspomniana, by zaoferować użytkownikowi pełnię możliwości.

Pandemia COVID-19 przeniosła większość ważnych spotkań do sieci. Wideorozmowy zyskały na popularności jak nigdy wcześniej, ponieważ są najbezpieczniejszym rodzajem kontaktu wizualnego. By przebiegały bezproblemowo i komfortowo wymagają szybkiego łącza – w biurze, w szkole czy w domu. Szacuje się, że współcześnie, aby cieszyć się zasobami Internetu bez zakłóceń, należy posiadać łącze o prędkości co najmniej 50 Mb/s., zaś eksperci zalecają 100 Mb/s. Dla większych gospodarstw domowych parametry te rosną proporcjonalnie do dziennej liczby użytkowników. Odtwarzając materiały z ogromną liczbą detali, nagrywane nowoczesnymi kamerami o wysokich rozdzielczościach 4k i 8k należy korzystać z łącza co najmniej 300 Mb/s. Wymagania rosną z roku na rok; narzuca je synergia między światem producentów oprogramowania i sprzętu.

Walka z cyfrowym wykluczeniem, poprawa bezpieczeństwa oraz niezakłócony dostęp do rozrywki i informacji jest dostępny w Polsce dzięki projektom takim, jak Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Notę prasową opracowało Biuro Prasowe SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce