Geofizyka. Jakie usługi oferuje?

Geofizyka to nauka, która, jak nietrudno się domyślić, bada ziemię jako planetę. Koncentruje się na jej następujących warstwach – litosferze, atmosferze oraz hydrosferze, a więc gruntach, powietrzu oraz morzach i oceanach. Co do zasady jest ona nauką teoretyczną wykorzystującą na dość szeroką skalę badania terenowe, ale wykształciła również specyficzną gałąź – geofizykę stosowaną, wykonującą szereg badani, których wyniki są później wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki

Geofizyka to nauka, która, jak nietrudno się domyślić, bada ziemię jako planetę. Koncentruje się na jej następujących warstwach – litosferze, atmosferze oraz hydrosferze, a więc gruntach, powietrzu oraz morzach i oceanach. Co do zasady jest ona nauką teoretyczną wykorzystującą na dość szeroką skalę badania terenowe, ale wykształciła również specyficzną gałąź – geofizykę stosowaną, wykonującą szereg badani, których wyniki są później wykorzystywane w różnych gałęziach gospodarki – między innymi górnictwie, budownictwie czy geologii. Duże znaczenie mają ponadto przy przedsięwzięciach mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Geofizyka – zakres usług. Dane dotyczące stanu gruntu

Kiedy przydaje się geofizyka? Analiza danych sejsmicznych

Geofizyka – co oferuje? Usługi geologiczno-wiertnicze

Geofizyka – zakres usług. Dane dotyczące stanu gruntu

Różnego rodzaju inwestycje budowlane – bez względu na to, czy chodzi o budowę dróg, czy też budynków i innych obiektów, na przykład mostów – wymagają szczegółowej wiedzy dotyczącej gruntu. Dzięki niej możliwa jest ocena możliwości postawienia danego obiektu w określonym miejscu oraz z jakimi ewentualnymi problemami może zmierzyć się inwestor. Dlatego badania gruntu należy zlecić przed każdą budową – nawet tą realizowaną ze środków prywatnych.

Kiedy przydaje się geofizyka? Analiza danych sejsmicznych

Wśród badań wykonywanych przez specjalistów działających w dziedzinie geofizyki znajduje się również przetwarzanie danych sejsmicznych. Tego typu badania okazują się niezbędne między innymi w przypadku planów dotyczących rozpoczęcia eksploatacji złóż geotermalnych lub niekonwencjonalnych. Wykonanie analizy danych sejsmicznych wymaga nie tylko wysoko specjalistycznej wiedzy, ale też odpowiedniego, bardzo zaawansowanego sprzętu oraz oprogramowania. W tym celu stosuje się klastry komputerowe oraz oprogramowanie takie jak GeoDepth, Echos, Earth Study 360, ProMAX/SeisSpace 2D/3D, 3D RTM, Summig PreTM oraz Velanal. Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych sejsmicznych są szczegółowo omówione na stronie https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/przetwarzanie-danych-sejsmicznych/.

Geofizyka – co oferuje? Usługi geologiczno-wiertnicze

Firmy działające w sektorze geofizyki świadczą również usługi związane z wykonywaniem odwiertów. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o odwierty wykonywane w celu eksploatacji złóż paliw ciekłych. Będą również niezbędne w przypadku studni czy wykonywania badań wód podziemnych. Usługa powinna obejmować nie tylko wykonanie samego odwiertu, ale też zbadanie gruntu oraz jego zaprojektowanie.

Artykuł sponsorowany