Projektowanie i ocena techniczna betonowych pod艂贸g przemys艂owych

Projektowanie i ocena techniczna betonowych pod艂贸g przemys艂owych

Projektowanie i ocena techniczna betonowych pod艂贸g przemys艂owych” autorstwa Piotra Hajduka to propozycja wydawnictwa PWN dla student贸w聽budownictwa i ich wyk艂adowc贸w. Skorzystaj膮 z niej r贸wnie偶 projektanci oraz in偶ynierowie budownictwa, kt贸rzy chc膮 rozszerzy膰 swoj膮 wiedz臋 o聽zagadnienia uj臋te w nowych normach europejskich.

Czytelnik, kt贸ry si臋gnie po ksi膮偶k臋 znajdzie tam m.in. :

鈻堵爎ys historyczny rozwoju nawierzchni przemys艂owych,

鈻堵爋bowi膮zuj膮ce przepisy i stosowane normy,

鈻堵爋ddzia艂ywania i obci膮偶enia pod艂贸g przemys艂owych,

鈻堵爓ymiarowanie pod艂贸g przemys艂owych.

Pod艂oga przemys艂owa jest jedn膮 z najwa偶niejszych cz臋艣ci ka偶dego zak艂adu przemys艂owego. Jej jako艣膰 ma bardzo du偶y wp艂yw na przebieg produkcji i spos贸b sk艂adowania materia艂贸w. Uwa偶a si臋, 偶e trwa艂o艣膰 pod艂ogi przemys艂owej i jej utwardzonej warstwy wierzchniej powinna zapewni膰 nieprzerwana prac臋 przez czas nie kr贸tszy ni偶 25 lat. Szacuje si臋, 偶e udzia艂 nak艂ad贸w ponoszonych na wykonanie bezawaryjnej posadzki przemys艂owej wynosi 20% ca艂o艣ci koszt贸w zwi膮zanych z budow膮 hali przemys艂owej. Wszelkie uszkodzenia posadzek w funkcjonuj膮cych fabrykach zmuszaj膮 do ponoszenia bardzo du偶ych koszt贸w zwi膮zanych nie tylko z napraw膮 wadliwej nawierzchni, ale i z cz臋艣ciowym, okresowym wy艂膮czaniem pewnych obszar贸w zak艂adu oraz prowadz膮 do powstawania przestoj贸w w produkcji.

Autor „Projektowania i oceny techniczna betonowych pod艂贸g przemys艂owych”, Piotr Hajduk od dwudziestu lat prowadzi firm臋 projektowo-konstrukcyjn膮. Projektuje i nadzoruje budowy fabryk, zak艂ad贸w przemys艂owych, centr贸w handlowych, galerii szk贸艂, osiedli mieszkaniowych. Zrealizowane obiekty by艂y wielokrotnie nagradzane na licznych konkursach. Jest autorem ksi膮偶ki oraz wielu publikacji o pod艂ogach przemys艂owych, kt贸re ukazuj膮 si臋 na konferencjach technicznych i w prasie bran偶owej.

Projektowanie i ocena techncizna pod艂贸g przemys艂owych

Ksi膮偶ka jest kompleksowym przedstawieniem zagadnie艅 projektowania betonowych pod艂贸g przemys艂owych. Opisano w niej rozwi膮zania aktualnych, wa偶nych zagadnie艅 zwi膮zanych z projektowaniem i ocen膮 stanu technicznego przemys艂owych pod艂贸g betonowych, istotnych聽zar贸wno dla wsp贸艂czesnego budownictwa przemys艂owego, jak i og贸lnego. 聽W pracy wykorzystano wa偶niejsze publikacje powsta艂e w ostatnich latach. Uwzgl臋dniono wymagania aktualnych norm Eurokodu. Zamieszczono tak偶e informacje oparte na wcze艣niej obowi膮zuj膮cych przepisach, w obszarach, gdzie ta wiedza jest dalej przydatna w procesie projektowania.

Jest to drugie wydanie, kt贸re uzupe艂niono o informacje obejmuj膮ce聽ocen臋聽stanu technicznego pod艂贸g oraz przyczyny聽powstawania wad i uszkodze艅. Uaktualniono oraz uszczeg贸艂owiono r贸wnie偶 kwestie zwi膮zane z wykonaniem聽posadzek, a tak偶e z dylatacj膮 pod艂贸g i przygotowaniem pod艂o偶a.

Dr in偶. Tadeusz Kulas (Politechnika Warszawska, Filia w P艂ocku) o聽 „Projektowaniu i ocenie technicznej betonowych pod艂贸g przemys艂owych” pisze:

Opiniowana praca dotyczy aktualnych i wa偶nych zagadnie艅 wsp贸艂czesnego budownictwa przemys艂owego i og贸lnego. Mo偶e przyczyni膰 si臋 do zmniejszenia obecnych strat ekonomicznych spowodowanych przy艣pieszon膮 destrukcj膮 pod艂贸g i po艣rednio pozosta艂ych element贸w budynk贸w oraz niew艂a艣ciwym projektowaniem i wykonywaniem pod艂贸g. Jest kompleksowym opracowaniem in偶ynierskim bardzo przydatnym projektantom, wykonawcom i u偶ytkownikom obiekt贸w przemys艂owych. Niew膮tpliwie jest bardzo przydatnym materia艂em dydaktycznym, niezb臋dnym w kszta艂ceniu student贸w g艂贸wnie na uczelniach technicznych (opinia dotyczy wyd. I).