Remediacja gruntu – kiedy trzeba ją wykonać?

Remediacja gruntu
Aby dany grunt można było użytkować, musi on być pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu. Proces oczyszczania terenu nazywany jest remediacją. Warto wiedzieć, że jest on ściśle regulowany przez polskie prawo. Kiedy zatem trzeba wykonać remediację gruntu? Na kim ciąży ten obowiązek? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Remediacja – co to jest?

Remediacja gruntu to proces poddawania gleby, ale także wód gruntowych oraz ziemi działaniom, mającym na celu zmniejszenie lub całkowite usunięcie zanieczyszczeń, które negatywnie wpłynęłyby na zdrowie ludzkie oraz doprowadziłyby do skażenia środowiska. W ramach możliwości podczas tego procesu określa się również planowany w przyszłości sposób użytkowania danego terenu. Do przeprowadzenia tego remediacji wykorzystuje się różne metody.

Obowiązek przeprowadzenia remediacji – przepisy prawne

Remediacja jest regulowana przez prawo polskie. Obowiązek wykonania tego procesu spoczywa na właścicielu danego terenu, np. ziemi, bez względu na jej powierzchnię. Oczyszczanie gruntu wiąże się bardzo często z koniecznością wykonania specjalistycznych robót inżynierskich. Aby prace te można było przeprowadzić, trzeba przygotować konkretny plan, który musi zostać zatwierdzony w formie decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Metody remediacji

Można wyróżnić kilka metod remediacji. Przede wszystkim dzieli się je na fizyczne, chemiczne, termiczne, elektrochemiczne czy biologiczne. Każdy z tych sposobów ma swoje zalety i stosuje się go w zależności od rodzaju zanieczyszczenia lub też terenu. Bardzo popularny jest, np. proces biologiczny, czyli tak zwana bioremediacja, która polega na wykorzystaniu roślin i mikroorganizmów wyższych, mających zdolności, między innymi immobilizacji. Popularnymi metodami remediacji są również: chemiczna oraz fizyczna. W przypadku tej drugiej trzeba jednak liczyć się z wysokimi kosztami.

Remediację można podzielić jeszcze na tak zwaną in situ, czyli przeprowadzoną w miejscu występowania zanieczyszczenia oraz na ex situ, polegająca na wywozie nieczystości poza dany teren.

Remediacja – komu zlecić?

Mimo że remediację obowiązkowo musi przeprowadzić właściciel danego terenu, może on zlecić prace profesjonalnej firmie. Szczególnie polecamy usługi przedsiębiorstwa Menard. Firma ta kompleksowo wzmacnia grunty, a także zajmuje się przeprowadzaniem procesu remediacji i wykonywaniem badań gruntów. Do czynności tych używa wyłącznie nowoczesnych technologii, dzięki którym prace postępują szybko i z dokładnością.

Remediacja jest procesem, polegającym przede wszystkim na oczyszczaniu terenu z substancji, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na jakość gleby czy wód gruntowych i tym samym zagrozić człowiekowi oraz środowisku. Remediacja jest uregulowana prawnie, każdy właściciel danej działki jest zobowiązany do tego, aby przeprowadzić ten proces. Warto zdecydować się na pomoc fachowej firmy. Polecamy skorzystanie z usług przedsiębiorstwa Menard, czyli ekspertów w dziedzinie wzmacniania gruntów i remediacji terenów zanieczyszczonych.

Artykuł sponsorowany