SCHODY. JAK SPRAWIĆ BY BYŁY BEZPIECZNE I ESTETYCZNE?

Jak sprawić, aby schody zewnętrzne były funkcjonalne, ładne i jednocześnie bezpieczne? Samej budowie schodów towarzyszą wymagania narzucone z urzędu, ale Inwestor również we własnym zakresie powinien zadbać o estetykę i bezpieczeństwo schodów. O schodach należy pomyśleć już podczas decydowania się na konkretne projekty domów.

Właściwie wykonane schody zewnętrzne powinny znajdować się o jeden do trzech schodków powyżej terenu otaczającego dom. Niektórzy podnoszą dom na wysokość metra, a nawet powyżej, co jest zasadniczym błędem budowlanym. Jeżeli budujemy schody wejściowe z boku domu, wówczas projektowane one muszą być równolegle do elewacji frontowej. Jeżeli wejście do domu jest bezpośrednio z przodu domu, to schody powinny znajdować się prostopadle do drzwi.

Schody zewnętrzne są często eksploatowane z racji miejsca posadowienia. Równie często z tego samego powodu poddawane są działaniom czynników atmosferycznych. Dlatego też materiały z których są wykonane muszą być ścisłenienasiąkliweodporne na mróz i przede wszystkim nieścieralne, ponieważ miejsce to najbardziej narażone jest na zbieranie się piasku.

Najbardziej odpowiedni jest granit, ponieważ jest twardy i mało nasiąkliwy. Na okładziny nie poleca się materiałów śliskich, ponieważ łatwo na nich o upadek. Jeśli jednak Inwestor zdecyduje się na tego typu materiał, czyli przykładowo na marmur, wówczas należy zastosować specjalne zabezpieczenia. Należą do nich antypoślizgowe listwy schodowe, czy też specjalne obrabianie krawędzi stopnic. Tworzy się pasy szorstko obrobionego kamienia lub też nacięcia wzdłuż krawędzi stopni, w które wkłada się paski gumy.

Budowa schodów zewnętrznych obwarowana jest licznymi wymaganiami, które mają sprawić, ze schody spełnią nasze oczekiwania estetyczne a jednocześnie będą bezpieczne w użytkowaniu. Bieg schodów powinien mieć właściwe nachylenie, a same schody muszą mieć optymalnie dobrane wymiary, które mierzone są przeciętną długością kroku dorosłego człowieka. Jest to około 60 – 65 cm. Wysokość stopni powinna wynosić około 18 cm a szerokość około 27 cm. Nie zawsze parametry te mogą być zachowane w stopniu idealnym a to dlatego ponieważ wszystko zależne jest od samej bryły budynku. Wówczas należy kierować się zasadą, że czym stopnie są wyższe, tym bardziej powinny być wąskie. Analogicznie, czym schody są niższe, tym większa powinna być ich szerokość.

Istnieją dwie techniki stawiania schodów. Pierwszy to sposób tradycyjny, czyli wykonanie warstwy betonowej a potem obudowanie jej klinkierem lub też innym materiałem. Jednak coraz częściej popularna staje się metoda instalowania gotowych prefabrykowanych schodów, które w pełnej postaci docierają na plac budowy. Następnie są przytwierdzane do podstawy domu jednorodzinnego. Metoda ta pozwala znacząco zaoszczędzić czas a także możemy mieć pewność, że poszczególne stopnie są idealnie do siebie dopasowane, zarówno pod względem rozstawu, jak i nachylenia. Na gotowym fundamencie układa się pierwszą warstwę schodów. Na niej układa się kolejną warstwę, czyli drugi stopień, następnie układa się kolejne warstwy – stopnie. Całość kończy się podestem.

Na etapie wylewania schodów powinno się wyznaczyć miejsce mocowania słupków balustrady i w tych właśnie miejscach osadzić wystające ponad powierzchnię pręty. Do nich właśnie po położeniu okładziny na schody, będzie dobudowana balustrada.

Jedną z najistotniejszych spraw, o jaką należy zadbać przed rozpoczęciem stawiania schodów to właściwy grunt pod nimi. Musi on być odpowiedniej jakości, mocny i odpowiednio zagęszczony. Jeżeli grunt nie spełnia określonych wymagań należy zrobić wykop, na który nanosi się dwie warstwy nowego gruntu. Jest to warstwa piasku oraz żwiru. Powinny mieć one grubość około 15 cm. Trzeba je odpowiednio zagęścić a następnie wykonać szalunek z desek, które nadadzą kształt schodom. Dobrze jest ułożyć folię izolacyjną na piasku, aby zapobiec wsiąkaniu cementu w grunt. Beton zaciera się na gładko, aby stworzyć odpowiednią warstwę pod okładzinę. Pod pierwszym stopniem tworzy się niewielki fundament na głębokości około 40 cm.