3 nowe zawody wprowadza Ministerstwo Edukacji

8 sierpnia 2014 na mocy rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniaj膮cego rozporz膮dzenie w聽sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1140,聽 wprowadzono 3 nowe zawody do klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego.

Ju偶 w roku szkolnym 2015/2016 b臋dzie mo偶na podj膮膰 nauk臋 w technikum i po uko艅czeniu uzyska膰 tytu艂:

technika ch艂odnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy zawodu 311929),

technika urz膮dze艅 d藕wigowych (symbol cyfrowy zawodu 311940),

mechanika motocyklowego (symbol cyfrowy zawodu 723107).

Poni偶ej podajemy podstawy programowe dla ka偶dego z tych 3 kierunk贸w.

Celem kszta艂cenia zawodowego jest przygotowanie ucz膮cych si臋 do 偶ycia w warunkach wsp贸艂czesnego 艣wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj膮cym si臋 rynku pracy.
Zadania szko艂y i innych podmiot贸w prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz spos贸b ich realizacji s膮 uwarunkowane zmianami zachodz膮cymi w otoczeniu gospodarczo-spo艂ecznym, na kt贸re wp艂ywaj膮 w szczeg贸lno艣ci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces贸w gospodarczych i spo艂ecznych, rosn膮cy udzia艂 handlu mi臋dzynarodowego, mobilno艣膰 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak偶e wzrost oczekiwa艅 pracodawc贸w w zakresie poziomu wiedzy i umiej臋tno艣ci pracownik贸w.
W procesie kszta艂cenia zawodowego wa偶ne jest integrowanie i korelowanie kszta艂cenia og贸lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta艂cenia og贸lnego, z uwzgl臋dnieniem ni偶szych etap贸w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og贸lnej powi膮zanej z wiedz膮 zawodow膮 przyczyni si臋 do podniesienia poziomu umiej臋tno艣ci zawodowych absolwent贸w szk贸艂 kszta艂c膮cych w zawodach, a tym samym zapewni im mo偶liwo艣膰 sprostania wyzwaniom zmieniaj膮cego si臋 rynku pracy. W procesie kszta艂cenia zawodowego s膮 podejmowane dzia艂ania wspomagaj膮ce rozw贸j ka偶dego ucz膮cego si臋, stosownie do jego potrzeb i mo偶liwo艣ci, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem indywidualnych 艣cie偶ek edukacji i kariery, mo偶liwo艣ci podnoszenia
poziomu wykszta艂cenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko艅czeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kszta艂cenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto艣ci na uczenie si臋 przez ca艂e 偶ycie oraz mobilno艣ci edukacyjnej i zawodowej absolwent贸w ma s艂u偶y膰 wyodr臋bnienie kwalifikacji w ramach poszczeg贸lnych zawod贸w wpisanych do klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego.
Celem kszta艂cenia zawodowego jest przygotowanie ucz膮cych si臋 do 偶ycia w warunkach wsp贸艂czesnego 艣wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniaj膮cym si臋 rynku pracy.
Zadania szko艂y i innych podmiot贸w prowadz膮cych kszta艂cenie zawodowe oraz spos贸b ich realizacji s膮 uwarunkowane zmianami zachodz膮cymi w otoczeniu gospodarczo-spo艂ecznym, na kt贸re wp艂ywaj膮 w szczeg贸lno艣ci: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja proces贸w gospodarczych i spo艂ecznych, rosn膮cy udzia艂 handlu mi臋dzynarodowego, mobilno艣膰 geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a tak偶e wzrost oczekiwa艅 pracodawc贸w w zakresie poziomu wiedzy i umiej臋tno艣ci pracownik贸w.
W procesie kszta艂cenia zawodowego wa偶ne jest integrowanie i korelowanie kszta艂cenia og贸lnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kszta艂cenia og贸lne
go, z uwzgl臋dnieniem ni偶szych etap贸w edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy og贸lnej powi膮zanej z wiedz膮 zawodow膮 przyczyni si臋 do podniesienia poziomu umiej臋tno艣ci zawodowych absolwent贸w szk贸艂 kszta艂c膮cych w zawodach, a tym samym zapewni im mo偶liwo艣膰 sprostania wyzwaniom zmieniaj膮cego si臋 rynku pracy.
W procesie kszta艂cenia zawodowego s膮 podejmowane dzia艂ania wspomagaj膮ce rozw贸j ka偶dego ucz膮cego si臋, stosownie do jego potrzeb i mo偶liwo艣ci, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem indywidualnych 艣cie偶ek edukacji i kariery, mo偶liwo艣ci podnoszenia poziomu wykszta艂cenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu ko艅czeniu nauki.
Elastycznemu reagowaniu systemu kszta艂cenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwarto艣ci na uczenie si臋 przez ca艂e 偶ycie oraz mobilno艣ci edukacyjnej i zawodowej absolwent贸w ma s艂u偶y膰 wyodr臋bnienie kwalifikacji w ramach poszczeg贸lnych zawod贸w wpisanych do klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego.
1. CELE KSZTA艁CENIA W ZAWODZIE
2. EFEKTY KSZTA艁CENIA
3. WARUNKI REALIZACJI KSZTA艁CENIA W ZAWODZIE
4. Minimalna liczba godzin kszta艂cenia zawodowego