Śląska Wielka Nagroda Budownictwa dla APA Group

Dnia 25 listopada, podczas XIX Gali Budownictwa organizowanej przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Śląskie Budowanie”. Uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim w Gliwicach, gdzie wyróżnienie za optymalną integrację rozwiązań i produktów inteligentnych w imieniu APA Group odebrał prezes firmy, Artur Pollak.

XIX Gala Budownictwa to wspólne przedsięwzięcie samorządów gospodarczych i zawodowych budownictwa regionu, które w 2008 r. utworzyły platformę współdziałania jako Forum Budownictwa Śląskiego i reprezentują obecnie ponad 300 organizacji gospodarczych oraz 40 tysięcy osób jako kadra inżynieryjno-techniczna. Współorganizatorami Gali były również inne, krajowe i regionalne organizacje pozarządowe budownictwa, a wśród nich: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz Galicyjska Izba Budownictwa w Krakowie.

Orzeczenie Kapituły konkursu o przyznaniu nagrody firmie APA Group zostało podjęte na podstawie rekomendacji Członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa i Kolegium Forum Budownictwa Śląskiego oraz ocen ekspertów konkursu. Wyróżnienie za optymalną integrację rozwiązań i produktów inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami zostało wręczone na ręce prezesa firmy – Artura Pollaka.

APA Group to firma wdrażająca i rozwijająca najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu inteligentnej automatyki w obszarze życia codziennego. To między innymi producent zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym deweloperzy mogą oferować inteligentne pakiety dla mieszkań. Tego typu obiekt, pozwalający na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa oraz pełną kontrolę nad miejscem zamieszania, ma w niedalekiej przyszłości powstać w Warszawie.