Poszukiwanie miejsca awarii instalacji wodnej nie musi być trudne. Nowoczesna lokalizacja przecieków

Problemy dotyczące nieszczelnej instalacji wodnej jeszcze jakiś czas temu były bardzo trudne do rozwiązania. Miało to związek przede wszystkim z brakiem odpowiednich technologii do zlokalizowania miejsca, gdzie mogło dojść do przecieku. Dzisiaj można już korzystać z pełnej gamy urządzeń pozwalających na precyzyjne wskazanie, gdzie nastąpiła nieszczelność.

Samodzielne poszukiwanie miejsca awarii instalacji wodnej może być naprawdę bardzo trudne. Dotyczy to także innych instalacji, na przykład kanalizacyjnej czy centralnego ogrzewania. Jednocześnie bardzo ważne jest szybkie usunięcie awarii, aby zapobiec poważnym szkodom, których naprawa może iść nawet w dziesiątki tysięcy złotych. W związku z tym warto skorzystać z usług firm, których specjalnością jest lokalizacja przecieków. Za sprawą specjalistycznych urządzeń są one w stanie pomóc w błyskawicznym i dodatkowo bezinwazyjnym wskazaniu, gdzie mogło dojść do usterki.

Do lokalizowania przecieków stosuje się obecnie różne technologie i dobierane są one w zależności od tego, o jaką instalację chodzi. Na dobór ma także wpływ miejsce położenia instalacji, temperatura otoczenia. Poniżej prezentujemy najbardziej popularne metody detekcji przecieków.

Akustyczne lokalizowanie wycieków

Stosowane jest ono przede wszystkim w celu lokalizacji wycieków w rurach pod ciśnieniem, ponieważ woda generuje wtedy szum spowodowany tarciem w miejscu wycieku. Metoda ta bazuje na specjalnych urządzeniach wyposażonych w czułe mikrofony.

Detektory ultradźwiękowe

Również bazują one na odgłosach, ale w tym przypadku są w stanie pomóc nawet przy mniejszych nieszczelnościach, gdzie zwykły sprzęt do akustycznej lokalizacji to za mało. Detektory tego rodzaju pozwalają na wskazanie miejsca przecieku nawet na odległość kilku metrów.

Termowizja

Do tej metody stosuje się specjalne kamery termowizyjne, które pozwalają na sprawdzenie ciepła otoczenia. Stosowane są one głównie wtedy, gdy do przecieku doszło w instalacji z ciepłą wodą.

Detektory wodorowe

To nowoczesne urządzenia pozwalające na precyzyjną lokalizację nieszczelności. Metoda ta zaliczana jest to metod gazów wskaźnikowych i pozwala na detekcję miejsca nieszczelności przez ulatniający się z instalacji wodór wprowadzony do jej wnętrza.