Zakładowa kontrola produkcji – certyfikowana i niecertyfikowana

zakladowa kontrola produkcji

Firmy specjalizujące się w produkcji materiałów budowlanych zobowiązane są do stałego kontrolowania jakości wytwarzanych produktów. Jakość tych towarów ma ogromne przełożenie na bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości, dlatego nie powinna budzić wątpliwości.

Firmy te zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności, rozporządzeniami powołanymi przez ustawę, a także dyrektywą budowlaną CPD 89/106/EEC zobowiązane są do przeprowadzania zakładowej kontroli produkcji. Jest ona niczym innym jak udokumentowaną wewnętrzną kontrolą zakładu, zgodnie z wymaganymi specyfikacjami technicznymi.

Obecnie wyróżniamy dwa rodzaje zakładowej kontroli produkcji – certyfikowana i niecertyfikowana.

Który rodzaj zakładowej kontroli produkcji firma musi posiadać?

Otóż uzależnione jest to od systemu oceny zgodności, jaki jest przyznany do oceny danego produktu. Im wyższe wymagania stawiane produktowi, to większe prawdopodobieństwo, iż firma będzie musiała wystąpić o certyfikację swojego ZKP.

Wiele firm certyfikujących prowadzi certyfikację ZKP w systemie 2+ oraz ocenę ZKP w certyfikacji zgodności w systemach 1 i 1+.

Dobrowolna certyfikacja ZKP oferowana jest dla takich grup wyrobów jak: ceramiczna cegła drogowa, asfaltowa emulsja kationowa, dachówki i kształtki dachowe ceramiczne, zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń czy pustaki ceramiczne wentylacyjne. Czyli w tym wypadku mówimy o systemach 3 i 4.

Trzeba jednak wiedzieć o tym, że w każdym z wymienionych systemów producent jest zobowiązany opracować, wdrożyć i prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Zakładowa kontrola produkcji stanowi warunek to tego, aby producent uznał, że dokonał wymaganej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu. W innym wypadku nie może umieścić na wyrobie oznakowania CE, nie może uznać, że dokonał wymaganej oceny zgodności oraz nie może umieścić znaku budowlanego, a tym samym wypuścić produkt na rynek.