Studio4SPACE z nagrod膮 European Property Awards

Studio4SPACE z nagrod膮 European Property Awards

Pracownia Studio4SPACE i architekt dr Bartosz Dendura otrzymali g艂贸wn膮 nagrod臋 w kategorii nieruchomo艣ci jednorodzinnych na European Property Awards 2023. To zaszczytne wyr贸偶nienie potwierdza wysok膮 jako艣膰 projektu drewnianego i ekologicznego domu, kt贸ry znajduje si臋 na krakowskiej Olszy. Decyzj臋 o przyznaniu nagrody podj臋艂o ponad 80 mi臋dzynarodowych ekspert贸w, co 艣wiadczy o uznaniu projektu na europejskim poziomie.

Wcze艣niejsze nagrody, kt贸re zdoby艂 ten projekt w polskim 艣rodowisku architektonicznym, 艣wiadcz膮 o jego doskona艂ym wykonaniu i innowacyjnym podej艣ciu do projektowania dom贸w. Zwyci臋stwo w European Property Awards jeszcze bardziej podkre艣la warto艣膰 i znaczenie tego projektu na europejskiej scenie architektonicznej.

European Property Awards jest istotnym wydarzeniem w bran偶y nieruchomo艣ci, gromadz膮cym r贸偶norodne uczestnictwo od deweloper贸w po architekt贸w i projektant贸w wn臋trz. Jego d艂uga historia si臋gaj膮ca 1993 roku 艣wiadczy o ugruntowanej pozycji tego konkursu na europejskim rynku. Rozdzielenie nagr贸d w wielu kategoriach, takich jak domy wielorodzinne, obiekty u偶yteczno艣ci publicznej czy biurowce, umo偶liwia uczestnikom konkurowanie w swoich specjalizacjach i dziedzinach zainteresowania. To pozwala wyr贸偶ni膰 r贸偶norodno艣膰 projekt贸w i nagradza膰 osi膮gni臋cia w r贸偶nych obszarach bran偶y nieruchomo艣ci. Ocena projekt贸w przez ponad 80 mi臋dzynarodowych ekspert贸w bran偶owych podkre艣la profesjonalizm i obiektywizm procesu. Kryteria oceny, takie jak jako艣膰 projektu, innowacyjno艣膰, oryginalno艣膰 i zaanga偶owanie w zr贸wnowa偶ony rozw贸j, odzwierciedlaj膮 aktualne trendy i warto艣ci w dziedzinie architektury i projektowania nieruchomo艣ci. Dzi臋ki temu konkursowi uzyskane wyr贸偶nienie ma znacz膮c膮 warto艣膰 i presti偶, potwierdzaj膮c wysok膮 jako艣膰 i sukces projekt贸w oraz ich wk艂ad w rozw贸j bran偶y nieruchomo艣ci w Europie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie by艂o przes艂anie obszernego folderu, zawieraj膮cego odpowiedzi na wiele szczeg贸艂owych pyta艅 dotycz膮cych za艂o偶e艅 autorskich, lokalizacji inwestycji, zagospodarowania terenu czy rozwi膮za艅 ekologicznych. W kategorii dom贸w jednorodzinnych w Polsce otrzymali艣my g艂贸wn膮 nagrod臋 ex aequo z trzema innymi pracowniami 鈥 informuje dr Bartosz Dendura, w艂a艣ciciel zwyci臋skiej Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.

Opr贸cz Pracowni Studio4SPACE, trzy inne polskie firmy zosta艂y nagrodzone w kategorii europejskich dom贸w jednorodzinnych. To dow贸d na wysok膮 jako艣膰 i innowacyjno艣膰 projekt贸w architektonicznych z Polski. Fakt, 偶e konkurs cieszy si臋 du偶膮 popularno艣ci膮 w艣r贸d europejskich architekt贸w i zg艂aszanych jest setki projekt贸w rocznie, 艣wiadczy o jego znaczeniu jako wiod膮cego wydarzenia w bran偶y. Taka liczba zg艂osze艅 odzwierciedla szerokie zainteresowanie architekt贸w z r贸偶nych kraj贸w europejskich i ich ch臋膰 rywalizacji na tym presti偶owym forum.

Konkursy architektoniczne, takie jak European Property Awards, nie tylko promuj膮 doskona艂o艣膰 w dziedzinie projektowania, ale r贸wnie偶 tworz膮 platform臋 wymiany pomys艂贸w i inspiracji dla profesjonalist贸w w bran偶y. Nagrody s膮 nie tylko uznaniem dla laureat贸w, ale tak偶e stanowi膮 bodziec dla dalszego rozwoju i innowacji w architekturze.

Jest to kolejna nagroda dla zaprojektowanego przez nas domu na krakowskiej Olszy. Przy tym projekcie po艂o偶yli艣my bardzo du偶y nacisk na rozwi膮zanie id膮ce w duchu architektury zr贸wnowa偶onej, pocz膮wszy od rozwi膮za艅 konstrukcyjnych, poprzez zastosowane instalacje wewn臋trzne po materia艂y wyko艅czeniowe. Ka偶da decyzja by艂a te偶 analizowana pod k膮tem 艣rodowiskowym. Ale, niezale偶nie od proekologicznych zastosowa艅 w tym projekcie, chcieli艣my, 偶eby by艂 on tak偶e ciekawy architektonicznie. I to zosta艂o dostrze偶one. Doceniono r贸wnie偶 estetyk臋 ekologicznej nieruchomo艣ci. Natomiast sama nagroda jest dla nas potwierdzeniem, 偶e by艂o warto w艂o偶y膰 w ten projekt mn贸stwo serca i pracy 鈥 m贸wi w艂a艣ciciel Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE.

Projekt domu z krakowskiej Olszy autorstwa Bartosza Dendury i Katarzyny Dendury zyska艂 uznanie nie tylko na European Property Awards, ale r贸wnie偶 wcze艣niej w innych presti偶owych konkursach i w艣r贸d 艣rodowiska architektonicznego.

Otrzymanie nagrody Salonu Architektury, przyznanej przez cz艂onk贸w Ma艂opolskiej Okr臋gowej Izby Architekt贸w RP, w 2022 roku, stanowi wa偶ne wyr贸偶nienie ze strony lokalnego 艣rodowiska architektonicznego. To potwierdzenie doskona艂o艣ci projektu i jego wp艂ywu na otoczenie.

Nagroda Specjalna „Dom z Klimatem” w 2022 roku dodatkowo podkre艣la zaanga偶owanie projektu w zr贸wnowa偶ony rozw贸j i ekologiczne rozwi膮zania. To docenienie wk艂adu projektu w promowanie ekologicznego budownictwa i odpowiedzialno艣ci za 艣rodowisko.

Nagroda dla najlepszej ekologicznej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w konkursie Green Building Awards 2021, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, to kolejne wyr贸偶nienie dla projektu za jego zgodno艣膰 z zasadami budownictwa ekologicznego i energooszcz臋dnego.

Te liczne nagrody i wyr贸偶nienia potwierdzaj膮 wysok膮 jako艣膰, innowacyjno艣膰 i zr贸wnowa偶one podej艣cie do projektowania domu z krakowskiej Olszy. To dow贸d na to, 偶e projekt zdoby艂 uznanie zar贸wno na lokalnym, jak i na krajowym i europejskim poziomie.

Tegoroczne zwyci臋stwo w European Property Awards to moja kolejna mi臋dzynarodowa nagroda i mam nadziej臋, 偶e nieostatnia. Pracujemy nad kilkoma nowymi projektami, z kt贸rymi wi膮偶臋 du偶e nadzieje. W zesz艂ym roku otrzyma艂em nagrod臋 Europe 40 Under 40 Award, przyznawan膮 czterdziestu wschodz膮cym gwiazdom europejskiej architektury poni偶ej 40 roku 偶ycia 鈥 dodaje dr Dendura.

Dr Bartosz Dendura jest uznanym krakowskim architektem, kt贸ry nie tylko anga偶uje si臋 w r贸偶norodne projekty, ale tak偶e wspiera m艂odych adept贸w w ich rozwoju. Jego zaanga偶owanie w mentorowanie i promowanie m艂odych talent贸w w dziedzinie architektury jest godne pochwa艂y.

Bycie promotorem i zdobywanie nagr贸d dla swoich dyplomant贸w jest nie tylko dowodem na profesjonalizm dr Dendury, ale r贸wnie偶 na jego zdolno艣膰 do przekazywania wiedzy i inspiracji m艂odym architektom. Ta forma mentorstwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu przysz艂ych pokole艅 w bran偶y architektonicznej.

Otrzymanie g艂贸wnej nagrody dla najlepszej pracy in偶ynierskiej wraz z jedn膮 ze swoich studentek w tym roku to wyj膮tkowe osi膮gni臋cie, kt贸re 艣wiadczy o wysokim poziomie pracy dr Dendury jako nauczyciela i mentor. To r贸wnie偶 dow贸d na talent i zaanga偶owanie studentki, kt贸r膮 wspiera艂 w realizacji projektu.

Takie aktywno艣ci, jak mentorowanie, udzia艂 w konkursach i wspieranie m艂odych talent贸w, maj膮 ogromne znaczenie dla rozwoju ca艂ej bran偶y architektonicznej. Wsparcie i inspiracja ze strony do艣wiadczonych architekt贸w, takich jak dr Dendura, pomagaj膮 kszta艂towa膰 przysz艂o艣膰 architektury i tworzy膰 kolejne pokolenia innowacyjnych projektant贸w.

W zesz艂ym roku student, z kt贸rym wsp贸艂pracowa艂em, otrzyma艂 3. nagrod臋 w konkursie 鈥濪rewno w architekturze鈥 za projekt magisterski. Opr贸cz tego co roku moi studenci s膮 w gronie laureat贸w presti偶owego stypendium tw贸rczego krakowskiego oddzia艂u SARP 鈥 dodaje dr Bartosz Dendura, kt贸ry obecnie pe艂ni rol臋 adiunkta w naukowo-badawczym Zespole Architektury U偶yteczno艣ci Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Uko艅czenie studi贸w na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2007 roku pozwoli艂o dr Dendurze zdoby膰 solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinie architektury. Kolejne studia na Collage of Architecture and Design na Uniwersytecie w Tennessee w Stanach Zjednoczonych z pewno艣ci膮 poszerzy艂y jego horyzonty i da艂y mu mo偶liwo艣膰 eksploracji r贸偶nych podej艣膰 i perspektyw w projektowaniu.

Obrona pracy doktorskiej z wyr贸偶nieniem w 2017 roku na temat „ARCHITEKTURA POSTOLIMPIJSKA 鈥 zapewnienie dziedzictwa obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej i infrastruktury technicznej po Igrzyskach” jest dowodem na zaanga偶owanie dr Dendury w badania nad architektur膮 i dziedzictwem miejskim. To r贸wnie偶 艣wiadczy o jego umiej臋tno艣ciach badawczych i zdolno艣ciach analitycznych.

Otrzymanie stypendium CEEPUS w 2017 roku, kt贸re umo偶liwi艂o dr Dendurze kontynuowanie bada艅 przy wsp贸艂pracy z wiede艅skim Technicznym Uniwersytetem, potwierdza jego zainteresowanie rozwijaniem wiedzy i wsp贸艂prac膮 mi臋dzynarodow膮 w dziedzinie architektury.

Te do艣wiadczenia edukacyjne i badawcze wp艂ywaj膮 na profesjonalizm i doskona艂o艣膰 dr Bartosza Dendury jako architekta. Jego zdolno艣ci do przeprowadzania bada艅 i analizy s膮 cenne zar贸wno dla jego w艂asnych projekt贸w, jak i dla wspierania m艂odych talent贸w w ich rozwoju.

Dzi臋ki tym osi膮gni臋ciom dr Dendura jest w stanie przyczyni膰 si臋 do rozwoju dziedziny architektury i wykorzysta膰 swoj膮 wiedz臋 na rzecz projektowania innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych rozwi膮za艅.

Gratulacje dla zespo艂u projektowego za ich osi膮gni臋cia!