System HCH – nowatorski pomysł na dom z perlitu podbija świat

System HCH

System HCH jest ogromnym osiągnięciem polskich inżynierów. Innowacyjny pomysł zyskał uznanie w środowisku, m.in. z uwagi na unikatowy i ekonomiczny charakter. 

Podstawowym założeniem systemu HCH jest wykorzystanie do budowy domów jednorodzinnych zestawu prefabrykatów wytworzonych z perlitu, łączonych bez używania dodatkowych spoiw i wody. Idea HCH jest zatem nie tylko oszczędna i prosta, ale też ekologiczna. Budynek wzniesiony przy wykorzystaniu tego systemu będzie energooszczędny i ekologiczny, a co najważniejsze – powstanie w terminie krótszym niż w przypadku zastosowania standardowej technologii.

Zastosowanie innowacyjnej technologii

System HCH może być wykorzystywany w zasadzie we wszystkich strefach klimatycznych. Warunki pogodowe nie ograniczają jego zastosowania. Technologia została zaprojektowana w taki sposób, aby była uniwersalna i jednocześnie obniżała koszty inwestycji. Budynek postawiony w systemie HCH nie wymaga używania dodatkowej warstwy izolacji termicznej – posiada parametry zgodne ze standardami obowiązującymi w budownictwie energooszczędnym. Współczynnik przenikania ciepła (U) wynosi 0,17.

Perlit, gips i woda

Prefabrykaty wykorzystywane w systemie HCH są produkowane z perlitu, wody i gipsu. Ich ognioodporność odpowiada klasie 1, a temperatura użytkowania wynosi w granicach -80 – 900 stopni Celsjusza. Prefabrykaty są dostępne w trzech rodzajach – standardowym, energooszczędnym i pasywnym.

Komercjalizacja pomysłu

Pierwotnie koncept miał charakter innowacji w dziedzinie inżynierii – komercjalizacja została zapoczątkowana dopiero w 2012 r. podczas targów Future 4 Build w Centrum Expo XXI. Sukces tkwi w prostocie i oszczędności rozwiązania. Metoda opracowana przez inżynierów jest przemyślana i niezawodna – konstrukcja jest stabilna, ponieważ jej elementy odpowiednio się ze sobą zazębiają.

System HCH w zasadzie odpowiada na potrzeby inwestorów, którzy są już zmęczeni budową i chcieliby jak najszybciej wprowadzić się do mieszkania, albo je sprzedaż. W systemie HCH budynki mogą być wznoszone przez cały rok, bez zimowej przerwy. Domownicy mogą zacząć przeprowadzkę bez konieczności oczekiwania na osuszenie ścian.

Pozytywna opinia ITB

Instytut Techniki Budowlanej już we wrześniu 2012 r. pozytywnie zaopiniował system murowania HCH wskazując, że spełnia on kryteria produktu innowacyjnego. Ochrona patentowa rozciąga się na Unię Europejską, Bliski Wschód i Stany Zjednoczone, a od początku 2016 obejmuje ona także kontynent azjatycki. Patent przysługuje spółce H.C.H. Instytutowi Innowacji Budowlanych, którą założyli autorzy innowacyjnego systemu – Andrzej Haintze i Jerzy Haintze. Ochrona patentowa obejmuje trzy rozwiązania – kształt prefabrykatów, materiał wykorzystywany do ich produkcji i sposób otrzymywania mieszanki naturalnych składników chemii nieorganicznej pełniącej rolę spoiwa perlitu. Według pierwotnych założeń autorów systemu HCH, budowa domu ma być dzięki temu rozwiązania o około 30 – 40% tańsza.

Uwaga! Wydawca budnews.pl nie zaleca budowy domu na terenie Rzeczpospolitej bez zaprawy i ocieplenia.