System oddymiania klatek schodowych ÔÇô przepisy, zasady

Klatki schodowe w budynkach wielokondygnacyjnych spe┼éniaj─ů podw├│jn─ů funkcj─Ö. Na co dzie┼ä s┼éu┼╝─ů do komunikacji pomi─Ödzy pi─Ötrami, jednak┼╝e w sytuacji zagro┼╝enia ich g┼é├│wn─ů rol─ů staje si─Ö zapewnienie ludziom dost─Öpu do wyj┼Ť─ç ewakuacyjnych lub mo┼╝liwo┼Ť─ç bezpiecznego oczekiwania na przybycie s┼éu┼╝b ratowniczych. Prawid┼éowo dzia┼éaj─ůce systemy oddymiania klatek schodowych u┼éatwiaj─ů tak┼╝e przeprowadzenie akcji ga┼Ťniczej, co w znacznym stopniu ogranicza straty w mieniu.

Oddymianie klatki schodowej przepisy i normy

Ze wzgl─Ödu na wag─Ö systemu oddymiania oraz jego znacznie dla zapewnienia bezpiecze┼ästwa, zw┼éaszcza w przypadku budynk├│w wysoko┼Ťciowych, jego projektowanie oraz monta┼╝ okre┼Ťlane s─ů przez:

 • Ustaw─Ö z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo┼╝arowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351);
 • Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo┼╝arowej budynk├│w, innych obiekt├│w budowlanych i teren├│w (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
 • Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie warunk├│w technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285);
 • Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016;
 • Norm─Ö PN-EN 12101-6:2007. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep┼éa ÔÇô Cz─Ö┼Ť─ç 6: Wymagania techniczne dotycz─ůce system├│w r├│┼╝nicowania ci┼Ťnie┼ä ÔÇô Zestawy urz─ůdze┼ä.

Instalacja oddymiania klatki schodowej ÔÇô rodzaje i konfiguracja

System oddymiania klatki schodowej mo┼╝na podzieli─ç na dwie kategorie: grawitacyjn─ů oraz nadci┼Ťnieniow─ů ÔÇô znan─ů r├│wnie┼╝ jako system wspomagany nawiewem mechanicznym. Pierwsza kategoria instalacji wykorzystuje zjawisko konwekcji gaz├│w, czyli przemieszczania si─Ö ciep┼éych gaz├│w ku g├│rze. Instalacje tego typu zazwyczaj s─ů stosunkowo proste i zapewniaj─ů bezpiecze┼ästwo w przypadku budynk├│w niskich i ┼Ťredniowysokich. Wy┼╝sze lub bardziej z┼éo┼╝one obiekty wymagaj─ů obecno┼Ťci mechanicznego wspomagania instalacji oddymiania.

Oddymianie klatki schodowej jest wymagane w budynku:

 • niskim (N), w kt├│rym znajduje si─Ö strefa po┼╝arowa ZL II;
 • ┼Ťredniowysokim (SW), w kt├│rym znajduje si─Ö strefa po┼╝arowa ZL I, II, III b─ůd┼║ V;
 • niskim (N) lub ┼Ťredniowysokim (SW), je┼╝eli zawiera on stref─Ö po┼╝arow─ů PM o g─Östo┼Ťci obci─ů┼╝enia ogniowego powy┼╝ej 500 MJ/m2 lub na jego terenie znajduje si─Ö pomieszczenie zagro┼╝one wybuchem. W takim wypadku nale┼╝y zastosowa─ç obudowane i zamykane klatki schodowe, wyposa┼╝one w urz─ůdzenia zapobiegaj─ůce zadymieniu lub umo┼╝liwiaj─ůce odprowadzanie dymu;
 • wysokim (W) w klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpo┼╝arowych dla stref po┼╝arowych ZL I, II, III i V b─ůd┼║ PM ÔÇô w zale┼╝no┼Ťci od rodzaju strefy w obiekcie powinny znajdowa─ç si─Ö urz─ůdzenia zapobiegaj─ůce zadymieniu oraz samoczynne urz─ůdzenia oddymiaj─ůce sparowane z czujnikami dymu;
 • wysoko┼Ťciowym (WW) w klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpo┼╝arowych dla wszystkich stref po┼╝arowych ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem strefy ZL IV, kt├│ra, opr├│cz urz─ůdze┼ä zapobiegaj─ůcych zadymieniu, musi posiada─ç samoczynne urz─ůdzenia oddymiaj─ůce sparowane z czujnikami dymu.

Oddymianie klatek schodowych ÔÇô niezb─Ödne elementy instalacji

Niezale┼╝nie od metody odprowadzania gaz├│w po┼╝arowych projekt oddymiania klatki schodowej musi posiada─ç nast─Öpuj─ůce elementy:

 • klapy dymowe lub ┼Ťcienne urz─ůdzania oddymiaj─ůce ÔÇô kategoria ta obejmuje wszystkie urz─ůdzenia i drogi umo┼╝liwiaj─ůce odprowadzanie dymu z klatki schodowej. Najbardziej rozpowszechnionymi elementami w tej kategorii s─ů umieszczone na dachu klapy. Podobn─ů rol─Ö odgrywaj─ů dodatkowe urz─ůdzenia ┼Ťcienne lub okna, ale nie jest to rozwi─ůzanie zalecane w przypadku instalacji grawitacyjnych ze wzgl─Ödu na mo┼╝liwo┼Ť─ç zak┼é├│cenia przep┼éywu powietrza przez podmuchy wiatru;
 • otw├│r kompensacyjny ÔÇô czyli zlokalizowane na najni┼╝szych kondygnacjach otwory, umo┼╝liwiaj─ůce swobodny przep┼éyw powietrza, co pozwala wypchn─ů─ç gor─ůce gazy przez klapy dymowe lub inne urz─ůdzenia. Funkcj─Ö otwor├│w kompensacyjnych mog─ů pe┼éni─ç m.in. drzwi, okna lub ┼╝aluzje oraz czerpnie.
 • centrala steruj─ůca oddymianiem ÔÇô to urz─ůdzenie, kt├│re odbiera sygna┼éy alarmowe z w┼éasnych czujek lub instalacji sygnalizacji po┼╝arowej, aby otworzy─ç klapy dymowe, otwory oddymiaj─ůce i kompensacyjne. W przypadku instalacji grawitacyjnych centrala znajduje si─Ö zazwyczaj w pobli┼╝u urz─ůdzenia o najwi─Ökszym zapotrzebowaniu na energi─Ö elektryczn─ů ÔÇô zazwyczaj s─ů to klapy dymowe ÔÇô na wy┼╝szych kondygnacjach, co pozwala r├│wnie┼╝ na szybsze wykrycie po┼╝aru, ze wzgl─Ödu na konwekcj─Ö gor─ůcych gaz├│w. Centrala w przypadku instalacji wspomaganej urz─ůdzeniami mechanicznymi powinna znajdowa─ç si─Ö w miejscu, kt├│re nie zostanie ┼éatwo uszkodzone przez ogie┼ä, co mog┼éoby spowodowa─ç przedwczesne wy┼é─ůczenie si─Ö nawiewu;
 • zasilacz systemu oddymiania ÔÇô czyli ┼║r├│d┼éo zasobu energii, kt├│re umo┼╝liwia poprawne uruchomienie instalacji oddymiaj─ůcej;
 • nawiew mechaniczny ÔÇô w przypadku instalacji nadci┼Ťnieniowych urz─ůdzenia generuj─ůce ci─ůg utrzymuj─ů sta┼éy ruch powietrza, kt├│ry umo┼╝liwia odprowadzanie dymu w znacznie kr├│tszym czasie ni┼╝ ma to miejsce w przypadku instalacji grawitacyjnej. Nawiew tego typu zapewnia wy┼╝sz─ů wydajno┼Ť─ç systemu oddymiania, a tak┼╝e redukuje zak┼é├│cenia wynikaj─ůce z niekorzystnych warunk├│w.

Montaż systemu oddymiania klatki schodowej powinien być przeprowadzony sprawnie i profesjonalnie, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

artykuł sponsorowany