Uprawnienia wysokościowe po co i jak je zdobyć?

Uprawnienia wysokościowe

Przepisy prawne 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że za pracę na wysokościach uważa się wszelkie działania wykonywane na powierzchni, która się znajduje na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 z późniejszymi zmianami. Każdy pracodawca, który zatrudnia osoby, wykonujące prace wysokościowe jest zobowiązany, by posiadali oni uprawnienia wysokościowe. Uprawnienia powinni uzyskać m.in.: konserwatorzy linii energetycznych i telekomunikacyjnych, osoby zajmujące się malowaniem elewacji budynków, myjący okna na wysokościach, pracownicy platform wiertniczych, budowlańcy zajmujący się wykonywaniem prac na wysokościach, osoby montujące reklamy i kładące dachy, obsługa maszyn typu żurawie, pracujący w magazynach wysokiego składowania. Często takie uprawnienia powinny mieć osoby sprzątające w budynkach. Okazuje się, że sprzątaczka, która wiesza firanki lub myje okna (powyżej 1 metra od podłogi) też powinna mieć stosowne uprawnienia. 

Obowiązki pracodawcy 

Praca na wysokościach jest uważana za niebezpieczną. W związku z tym pracodawca musi zapewnić pracownikowi możliwość bezpiecznego wykonywania pracy, czyli powinien zapewnić prawidłowy nadzór nad tego typu pracami, odpowiedni sprzęt i środki ochrony osobistej. Istotny jest też instruktaż przy tego typu stanowiskach pracy. Praca powinna być tak zorganizowana, by pracownik miał zapewnione odpowiednie warunki, chroniące przed nieszczęśliwym wypadkiem. 

Czy warto się starać o uprawnienia wysokościowe? 

W wielu przypadkach to pracodawca zobowiązuje nas do zdobycia uprawnień wysokościowych. Czasami jednak warto wyprzedzić jego wymagania i samemu starać się je zdobyć. Osoby, które wykonują pracę na wysokościach są narażeni na większe niebezpieczeństwo, to jednak obliguje pracodawcę do podniesienia stawki za taką pracę. Posiadając uprawnienia jesteśmy pracownikami poszukiwanymi na rynku pracy. Mamy dodatkowy atut, ceniony przez pracodawcę. Szczególnie jest to cenne w branży budowlanej. Czasami możemy pokazać swoje umiejętności w pracy dodatkowej. 

Jak zdobyć uprawnienia wysokościowe 

Każda osoba, która będzie wykonywała pracę na powierzchni znajdującej się powyżej 1 metra powinna przejść specjalistyczne badania. Nie jest tajemnicą, że nie wszystkie osoby do takich prac się nadają. Lekarz medycyny pracy przeprowadza specjalistyczne badania, które pozwalają wydać takie uprawnienia. Warto pamiętać, że muszą być one systematycznie odnawiane. W przypadku osób do 50 roku życia wystarczy takie badanie przejść raz na dwa lub trzy lata. Pracownicy po 50 roku życia muszą swoje uprawnienia odnawiać co roku. W naszym kraju przepisy BHP nie zobowiązują pracownika do dodatkowych, specjalistycznych kursów. Jednak wielu pracodawców zgłasza swoich pracowników na takie kursy. Wiąże się to ze specyfiką pracy. Podobnie jest z pracownikami, którzy takie kursy traktują jako dodatkowy punkt w CV. Na rynku funkcjonuje wiele firm, które takie kursy organizują. Decydując się na zdobycie dodatkowych uprawnień warto starannie zapoznać się z ich ofertą. 

Szkolenia dla osób wykonujących pracę na wysokościach 

 Wszystkie osoby, które decydują się na kurs wysokościowy muszą być zdrowe i posiadać uprawnienia do pracy na wysokościach, wydawane przez lekarza medycyny pracy. Niezbędne jest też ubezpieczenie i specjalne ubranie, (odzież robocza), które będą wykorzystywane w części praktycznej szkolenia. Podstawowy kurs trwa około dziesięciu godzin i poza krótką częścią teoretyczną, skupia się przede wszystkim na działaniach praktycznych. Tematyka kursów jest różnorodna. Najczęściej jest to kurs ochrony przed upadkiem z wysokości na różnych powierzchniach. Dużym zainteresowaniem cieszą się kursy do pracy na elewacjach budynków, alpinizmu przemysłowego, czy kurs do pracy na drzewach. Nawet jednak posiadając całą paletę tego typu kursów, nikt nie jest zwolniony od myślenia. 

Artykuł sponsorowany