Czym jest usługa fit out?

fit-out

Wydawało się, że pandemia zmieni charakter pracy biurowej na dłużej, część zadań przenosząc do przestrzeni domowej. Tymczasem pomieszczenia biurowe ponownie zapełniły się pracownikami, a wielu menadżerów nie wyobraża sobie innej organizacji pracy.

 Nowoczesne firmy wiedzą jednocześnie, że poważne myślenie o biznesie, opartym na efektywności pracowników, obejmuje również prawidłowe zaaranżowanie przestrzeni biurowej. Już nie wystarczają niewielkie boksy z pojedynczymi biurkami i laptopami jakie znamy jeszcze z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dotyczy to również klientów, którzy nowoczesną firmę oceniają również przez pryzmat właściwie urządzonego wnętrza. Coraz częściej organizacją przestrzeni biurowej zajmują się profesjonaliści, a usługa fit-out staje się standardem.

Fit-out więcej niż remont

W powszechnej świadomości termin fit-out jest kojarzony z tradycyjnym remontem przestrzeni biurowej. To błąd. Chociaż nie ma jednej definicji tego pojęcia, jego zakres jest znacznie szerszy. Remont jest jedynie odnowieniem, czasami zmianą aranżacji, tymczasem fit-out jest kompleksowym działaniem, które ma na celu nie tylko zagospodarowanie określonej przestrzeni w sposób funkcjonalny i zgodny z najnowszymi trendami, ale przede wszystkim uwzględniającym indywidualne potrzeby i oczekiwania przyszłego użytkownika. W dodatku nie musi dotyczyć tylko przestrzeni biurowych, ale i handlowych, hotelowych, szpitalnych, użyteczności publicznej, wystawienniczych… Może też odnosić się do powierzchni rezydencjonalnych. Amerykański antropolog Edward Hall w swoich pracach pisał m.in. o przestrzeniach odspołecznych i dospołecznych, twierdząc, że te pierwsze zniechęcają ludzi do wzajemnych kontaktów, drugie budują pozytywne relacje i sprawiają, że ludzie są bardziej zadowoleni i kratywni. Efektem fit-out ma być przestrzeń dospołeczna.

Fit-out skrojenie przestrzeni na miarę

Właściwie przeprowadzona usługa fit-out sprawia, że przestrzeń biurowa staje się przyjazna dla pracowników i klientów, co świadczy, że jest skrojona na miarę. Firmy się zmieniają, rozbudowują, dokonują ekspansji na nowy rynek – to wtedy najczęściej potrzebna jest usługa fit-out. Obejmuje ona kompleksową aranżację nowej przestrzeni, indywidualnie dostosowaną do wymagań klienta, a także proces realizacji od wykonania projektu do finalizacji obranej koncepcji. Proces dzielony jest na kilka etapów:

  • identyfikacja potrzeb klienta, obejmująca gromadzenie danych;
  • analiza potencjału przestrzeni;
  • przedstawienie projektu koncepcyjnego, wykonawczego (konieczna wizualizacja) w odniesieniu do oczekiwań klienta;
  • opracowanie planu realizacji (projekt wykonawczy i budowlany, projekt aranżacji wnętrz, kosztorys);
  • etap realizacji, wymagający uzyskania koniecznych pozwoleń i uwzględniający instalację oświetlenia, systemów bezpieczeństwa, sygnalizacji napadu i włamania, systemów audio-video, sieci IT, obejmujący również dobór wykonawców i weryfikację kosztów oraz sama realizacja;
  • zakup wyposażenia, odbiór techniczny obiektu.

Aranżacje fit out w GoodRoom oferują również sektor wsparcia po realizacji projektu.

Jakie korzyści daje usługa fit-out?

We współczesnym świecie panuje ogromna konkurencja. Odniesienie sukcesu, utrzymanie się na rynku i ekspansja wymagają systematycznej pracy, wizji i dostosowania się do zmian w świecie biznesu. Każda firma jest inna i potrzebuje innej przestrzeni biurowej związanej z określoną branżą, kulturą pracy, sposobem zarządzania, metodami działania, oczekiwaniami klientów, kulturowymi przyzwyczajeniami zarządzających i pracowników. W przypadku dawnych uniwersalnych rozwiązań nie było to możliwe. Realizacja fit-out pozwala stworzyć projekt jednostkowy związany z daną firmą, ale i dostępną przestrzenią. Bowiem wartościowy projekt potrafi połączyć oczekiwania zleceniodawców, ale i szacunek do aranżowanej przestrzeni. Warto pamiętać, że specyfika miejsca też jest ważna. Wiele inwestycji powstaje w lokalizacjach wykorzystywanych wcześniej do innych działań. Szacunek do genius loci pozwala tworzyć pełną harmonię. Drugą istotną zaletą usług-out jest kompleksowość. To firma, wyspecjalizowana w zakresie usług fit-out, bierze na siebie odpowiedzialność za całość prac koncepcyjnych, wykonawczych, budżetowych. Zleceniodawca ma w ten sposób kontakt z jednym podmiotem, co wpływa na prawidłowy przepływ informacji i szybkość realizacji projektu.

Jak wybrać firmę realizującą usługi fit-out?

Żadnego profesjonalnego menadżera, właściciela firmy czy zarządzającego nie trzeba przekonywać do zasadności korzystania z tego typu usług. Chodzi tylko o wybranie właściwej firmy, takiej jak GoodRoom specjalizującej się od lat w tego typu realizacjach. Doświadczenie pozwala na realizację projektów o najwyższym stopniu trudności, w dodatku z profesjonalistami przygotowanymi na trudne wyzwania. Każdy projekt to inne oczekiwania ze strony klienta, wymagające zespołu specjalistów z różnych branż, doskonale ze sobą współpracujących. To pozwala jednocześnie na zyskanie nowych doświadczeń. Firma jest w stanie sprostać różnorodnym wyzwaniom z poszanowaniem specyfiki i potrzeb zleceniodawcy, a jednocześnie zaproponować rozwiązania zgodne z najnowocześniejszymi trendami w usługach fit-out.