Wykonanie nasypu a prawo budowlane

Wykonanie nasypu a prawo budowlane – czym jest budowla ziemna i kiedy wymaga uzyskania pozwolenia?

Nasyp jest jedn─ů z form budowli ziemnych, kt├│re podlegaj─ů re┼╝imowi prawa budowlanego. Podstawowym tworzywem budowli ziemnej jest grunt. Pomimo tego budowle ziemne nie zosta┼éy ca┼ékowicie zwolnione z obowi─ůzku zg┼éoszenia i uzyskania pozwolenia na budow─Ö.

Wykonanie wysokich nasyp├│w powoduje ryzyko osuni─Öcia si─Ö gruntu tworz─ůcego konstrukcj─Ö. Do osuni─Öcia si─Ö gruntu mo┼╝e doj┼Ť─ç w nast─Öpstwie osiadania gruntu i dzia┼éania w├│d opadowych. Najcz─Ö┼Ťciej nasypy s─ů wykonywane z grunt├│w ┼╝wirowy, piaszczystych i piaszczysto ÔÇô gliniastych.

Czym jest budowla ziemna?

Budowla ziemna to jeden z rodzaj├│w budowli wskazanych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: p.b.). ┼╗eby jednak obiekt zosta┼é zakwalifikowany jako budowla ziemna, musi spe┼éni─ç warunki wskazane w art. 3 pkt 1 lit. b ÔÇô powinien zatem stanowi─ç ca┼éo┼Ť─ç techniczno ÔÇô budowlan─ů. Powy┼╝sze stanowisko zosta┼éo wyra┼╝one w wyroku Wojew├│dzkiego S─ůdu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Po 66/17 (LEX nr 2281611).

Prawo budowlane nie precyzuje, jakie dok┼éadne formy nale┼╝y traktowa─ç jako budowle ziemne, dlatego definicja zosta┼éa doprecyzowana przez orzecznictwo. Wojew├│dzkie s─ůdy administracyjne i Naczelny S─ůd Administracyjny przyjmuj─ů, ┼╝e budowle ziemne to wytwory ludzkiej dzia┼éalno┼Ťci nie b─Öd─ůce budynkiem lub obiektem ma┼éej architektury wykonane z ziemi lub podobnego materia┼éu (wyrok NSA z 20 listopada 2003 r., II SA/Gd 1828/00, wyrok Wojew├│dzkiego S─ůdu Administracyjnego w Bydgoszczy z 27 pa┼║dziernika 2011 r., II SA/Bd 963/11, Lex nr 1110759).

Wykonanie nasypu w okre┼Ťlonym celu zwi─ůzanym z zagospodarowaniem dzia┼éki

Wojew├│dzki S─ůd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 wrze┼Ťnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2409/16 zajmowa┼é si─Ö zagadnieniem wykonania nasypu ziemnego z murem oporowym jako rob├│t budowlanych wymagaj─ůcych pozwolenia na budow─Ö. Pomimo tego, ┼╝e organy I i II instancji uzna┼éy nasyp z murem oporowym za roboty budowlane niewymagaj─ůce pozwolenia na budow─Ö, WSA w Warszawie przyj─ů┼é odmienne stanowisko uznaj─ůc, ┼╝e nasyp ziemny wsparty istniej─ůcym ogrodzeniem z jednej strony, a murem oporowym z drugiej, jest budowl─ů ziemn─ů, kt├│rej wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budow─Ö.

Nale┼╝y podkre┼Ťli─ç, ┼╝e nasyp wykonany w okre┼Ťlonym celu zwi─ůzanym ze sposobem zagospodarowania dzia┼éki stanowi techniczno ÔÇô u┼╝ytkow─ů ca┼éo┼Ť─ç, a zatem jest budowl─ů ziemn─ů. Natomiast katalog zwolnie┼ä okre┼Ťlonych w art. 29 p.b. nie wspomina o tym, aby tego typu obiekty by┼éy zwolnione z uzyskania pozwolenia na budow─Ö.

Stanowisko Wojew├│dzkiego S─ůdu Administracyjnego w Warszawie przedstawione w tre┼Ťci wyroku z dnia 12 wrze┼Ťnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2409/16 nale┼╝y uzna─ç za s┼éuszne.

Samowola budowlana

Inwestor, kt├│ry wykona nasyp na dzia┼éce, spe┼éniaj─ůcy przes┼éanki do uznania go za budowl─Ö ziemn─ů w rozumieniu przepis├│w prawa budowlanego, bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budow─Ö, dopuszcza si─Ö zatem samowoli budowlanej.

Maj─ůc na uwadze tre┼Ť─ç art. 29 p.b. odnosz─ůcego si─Ö do kategorii obiekt├│w zwolnionych z obowi─ůzku uzyskania pozwolenia na budow─Ö, nale┼╝y uzna─ç, ┼╝e ka┼╝da budowla ziemna wymaga takiego pozwolenia. Problematyczne dla inwestora w praktyce mo┼╝e si─Ö jednak okaza─ç zakwalifikowanie planowanych prac jako budowli ziemnej.

Artykuł redakcyjny