5 zasad poprawnego użytkowania komina

Producenci systemów kominowych, oddając swoje produkty do sprzedaży, zapewniają najwyższą precyzję i jakość ich wykonania. Dodatkowo udzielają nawet 30 lat gwarancji na swoje wyroby.

Jednak, aby komin służył domownikom przez wiele lat, należy również odpowiednio o niego dbać. Niezbędne są jego okresowe przeglądy i czyszczenie, a w razie problemów wymiana przewodów kominowych. Jak wygląda poprawne użytkowanie komina? Dlaczego ma to istotny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo domowników?

Komin to konstrukcja, która przechodzi przez stropy, jest obmurowana, otynkowana i zakończona na dachu. Komin to przede wszystkim droga odprowadzania spalin od urządzenia grzewczego do atmosfery, a w przypadku wentylacji, odprowadzenie zużytego powietrza. Jeśli nie przykłada się wagi do odpowiedniej konserwacji i czyszczenia komina, domownicy mogą być narażeni na wiele niebezpieczeństw.

  1. Przed rozpoczęciem użytkowania komina

Komin systemowy wraz z przyłączem oraz instalacją grzewczą są wyrobami budowlanymi. 
Należy zatem przestrzegać podstawowych zasad projektowania, instalacji i użytkowania, które określone są w polskich przepisach budowlanych i pożarowych. Przed zakupem komina warto sprawdzić, czy posiada on odpowiednie atesty i oznaczenia, w tym znak CE (jest to gwarancja zakupu certyfikowanego produktu). Należy zwrócić również uwagę na materiały, z których został wykonany komin i elementy instalacji spalinowej. Powinny charakteryzować się niepalnością – wszędzie gdzie zachodzi proces spalania, muszą być zachowane podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. Każdy nowo wybudowany komin musi być poddany odbiorowi kominiarskiemu. Dopiero po przeglądzie mamy pewność czy komin został prawidłowo wybudowany, materiały zużyte do jego montażu były odpowiedniej jakości, a komin pracuje prawidłowo i nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

  1. Właściwa wentylacja

Poprawne użytkowanie komina możliwe jest jedynie przy właściwie wykonanej wentylacji. Dobra wentylacja to taka, która zapewnia skuteczną wymianę powietrza niezależnie od pory roku. Latem nieco chłodzi, a zimą nie wywiewa z domu zbyt dużo ciepła. Jej brak może powodować wilgotnienie mieszkania, a następnie negatywnie wpływać na samopoczucie mieszkańców. Już na etapie planowania rozkładu domu należy zastanowić się, w jaki sposób poprowadzić wentylację. – Obecnie, kiedy w domach stosowane są szczelne okna, dobrym rozwiązaniem jest budowa komina z kanałami wentylacyjnymi. Nie jest to kosztowna i skomplikowana inwestycja – kanały wentylacyjne budowane są z już gotowych kształtek. Poprzez zastosowanie komina z kanałami wentylacyjnymi o odpowiedniej wysokości powstaje tzw. ciąg, który wysysa z domu zanieczyszczone powietrze. Natomiast na jego miejsce napływa świeże, dzięki zamontowanym nawiewnikom w ramach okiennych lub w ścianach. W ten sposób mamy zapewnioną ciągłą cyrkulację powietrza w budynku – komentuje dr Paweł Jarzyński, Prezes zarządu Jawar.

kominy

  1. Nasady kominowe poprawią ciąg w kominie

Gdy w domu pojawiają się zakłócenia ciągu spowodowane działaniem wiejącego wiatru czy obciążenia wiatrem, należy użyć nasad kominowych. Są to urządzenia przeznaczone do montażu na szczycie komina i służące do stabilizacji i wspomagania ciągu kominowego w przewodach wentylacyjnych, spalinowych lub dymowych. Dodatkowym plusem jest zwiększona ochrona otworu komina przed opadami deszczu. Należy jednak pamiętać, iż żadna nasada nie będzie w stanie całkowicie ochronić przewodu kominowego. Szczególną uwagę należy poświęcić wszystkim nasadom obrotowym, które na skutek pracy w ekstremalnych warunkach mogą ulec awarii i ponownie kierować wiar do komina, zamiast go przed nim osłaniać. Nasady kominowe poprawią ciąg w kominie

  1. Okresowe przeglądy kominiarskie

Przegląd kominiarski rozpoczyna się od przeprowadzenia czynności na dachu, czyli czyszczenia przewodów i sprawdzenia za pomocą odpowiednich narzędzi kominiarskich drożności, prawidłowości przebiegu, a także szczelności przewodów kominowych. Jednocześnie weryfikuje się stan komina ponad dachem. Podczas tych czynności mistrz kominiarski sprawdzi prawidłowość działania nasad kominowych. Następnie w pionie mieszkań fachowiec bada prawidłowość funkcjonowania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych. Przepisy nakazują wykonywanie przeglądów kominiarskich w domu raz w roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m² dwa razy do roku – do 31 maja i do 31 listopada. Planując przegląd, należy go zlecić osobie, która posiada odpowiednie uprawnienia na wykonywanie czynności kominiarskich. Bowiem do jej zadań należy nie tylko oczyszczanie komina z sadzy i smoły, ale również czuwanie nad prawidłową budową i stanem technicznym całej instalacji grzewczej i kominowej.

  1. Czyszczenie komina

Wedle obowiązującego prawa, czyszczenie przewodów kominowych powinno być wykonywane przez czeladnika lub mistrza kominiarskiego. Czyszczenie przewodów polega na usuwaniu zanieczyszczeń osadzających się na wewnętrznych ściankach komina. W przypadku przewodów dymowych są to smoła i sadza, natomiast w przewodach spalinowych – pajęczyny czy nawet ptasie gniazda, które blokują przekrój komina. Wszelkie zanieczyszczenia usuwa się z komina poprzez otwór rewizyjno-wyczystny, znajdujący się w dolnej części komina. Częstotliwość czyszczeń powinno wykonywać się: w przypadku przewodów od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku, przewodów od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym – 2 razy w roku, natomiast przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku. Za brak czyszczenia komina we własnym domu nie ma kar urzędowych. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może jednak narazić domowników na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Mogą pojawić się również problemy z odkładającą się w kominie sadzą, która osłabi ciąg. Charakteryzuje się ona chropowatą strukturą, przez co hamuje przepływający strumień spalin, dlatego nawet jej niewielka warstwa działa negatywnie na poprawne działanie komina. Należy zatem kilkakrotnie w ciągu sezonu grzewczego, nawet we własnym zakresie oczyścić dolną część komina z nieczystości, które nagromadziły się podczas eksploatacji. Zabronione jest czyszczenie komina metodami polegającymi na wypalaniu sadzy w kominie za pomocą „kontrolowanego” zapłonu sadzy. Jest to prosta droga do zniszczenia komina czy powstania pożaru i narażenia się na bardzo kosztowny remont.