Nawet 50 tys. złotych dofinansowania na domy energooszczędne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z początkiem 2013r. wprowadził program zachęcający do budownictwa energooszczędnego: „Dopłaty do kredytów na domy energooszczędne”.

Planowany budżet programu do 2018r. wyniesie 300 mln zł i umożliwi budowę ok. 12 tys. domów oraz mieszkań w wysokim energooszczędnym standardzie. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba spełnić konkretne wymagania. Program dedykowany jest osobom fizycznym budującym domy jednorodzinne lub kupującym od deweloperów mieszkania w domach wielorodzinnych. Będą oni mogli uzyskać bezzwrotne dofinansowanie około 30 tys. zł na dom energooszczędny i 50 tys. zł na dom pasywny. W przypadku mieszkań w budynkach energooszczędnych dopłata wynosi do 11 tys. zł, natomiast w budynkach pasywnych do 16 tys. zł. Obecnie polscy inwestorzy wciąż dość ogólnikowo traktują kwestię przyszłych kosztów eksploatacyjnych, w związku z tym bardzo często przepłacamy za ogrzewanie budynku. Zużywamy np. 2 razy więcej energii, na jednostkę powierzchni mieszkaniowej, niż inne kraje Europy Zachodniej o podobnym klimacie. NFOŚiGW poprzez wprowadzenie programu dopłat w bardzo konkretny sposób promuje budownictwo energooszczędne i przygotowuje zarówno wykonawców, inwestorów jak i producentów materiałów budowlanych do mającej obowiązywać od 2020r. we wszystkich państwach UE, dyrektywy o „niemal zerowym” zapotrzebowaniu budynków na pierwotne ciepło.

Energooszczędny standard do spełnienia

Wysokość dopłat będzie uzależniona od wysokości wskaźnika EUco, czyli całkowitego zużycia energii użytkowej potrzebnej do ogrzania budynku. W przypadku domu energooszczędnego zużycie nie może być większe niż 40 kwh/m2 rocznie, a w przypadku domu pasywnego nie większe niż 15 kwh/m2. Projekty będą rozpatrywane przez autoryzowanych weryfikatorów wg wytycznych ustanowionych przez NFOŚiGW i jeśli projekt zostanie zaakceptowany, można zawrzeć umowę z wykonawcą oraz złożyć w banku wniosek o kredyt. Przekazanie pieniędzy będzie się odbywać bezgotówkowo, tzn. dopłaty będą wypłacane bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta.

Zakończenie realizacji inwestycji musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.